Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 14, Issue 12, 12/2023         RSS

Study of gray matter volume changes in cerebellar subregions of type 2 diabetes and its correlation with insulin resistance

ZHANG Huiyan1,3, SHEN Guo1,3, YANG Chen2, TAN Jian2, TIAN Jing3, LI Zhoule2, HUANG Gang3, ZHAO Lianping1,3*

2023,14(12):1-5 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.001

Read online206   Download4

Clinical diagnosis value of multi-b value diffusion weighted imaging in Alzheimer,s disease

QIU Yanhua1, CHEN Qiuyan2,3, SHI Liwei2,3, ZHENG Tianxiu2,3, ZHANG Deyong2,3, WEI Dingtai2,3*

2023,14(12):6-14 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.002

Read online195   Download4

Structural analysis of brain volume in patients with mild cognitive impairment at high altitude

LIU Jinhao, QI Yonghong, YANG Guocai*

2023,14(12):15-18,32 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.003

Read online172   Download3

The recurrent stroke associated with integrity of Willis ring and characteristics of intracranial-carotid artery plaques

WANG Zehua, GAO Yang*, WU Qiong, HE Jinlong, WANG Liwen

2023,14(12):19-25 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.004

Read online195   Download4

A preliminary study on predicting glioblastoma recurrence and postoperative survival time through MRI imaging radiomics

ZHAI Xiaoyang, REN Jinfa, CHENG Sijia, MAO Ke, DONG Yaning, HAN Dongming*

2023,14(12):26-32 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.005

Read online175   Download3

Application of quantitative parameters based on T1 mapping sequence in identifying pathological types of lung cancer

ZHANG Wei1,2, ZHAO Peng1,3, GUO Wenxiu1, LIN Xiangtao1,3*, ZHANG Qi3, HE Yu1, MA Wenjing3, YANG Yongqing1, WANG Yu1, DIAO Ruiyuan3

2023,14(12):33-39,48 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.006

Read online181   Download3

Diagnostic value of DCE-MRI texture analysis for molecular typing of breast cancer

LIN Qian, CHEN Aihua, ZHANG Tingting*

2023,14(12):40-48 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.007

Read online169   Download2

Magnetic resonance imaging features and related factors of breast edema in idiopathic granulomatous mastitis

ZHAO Qiufeng1, LI Qiong1, WANG Song1*, CHAO Huimei1, MENG Tian2

2023,14(12):49-53,59 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.008

Read online184   Download3

Predictive value of positive margins after radical prostatectomy for prostate cancer based on Bp-MRI radiomics

GUO Sheng1, ZHOU Chuan2, WANG Chao2, ZHANG Yunfeng1, WANG Dong1, ZHOU Fenghai3*

2023,14(12):54-59 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.009

Read online178   Download4

Application of T2WI, DWI sequence combined with serum CA125 in the differential diagnosis of uterine sarcoma and atypical leiomyoma

PAN Yuanrui1,2, LIU Yang3, TANG Mingmei1,2, LIU Hui1,2, ZHANG Ke1,2, LÜ Fajin1,2,3*

2023,14(12):60-65 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.010

Read online194   Download4

Evaluation of DWI on the early therapeutic efficacy of HIFU in adenomyosis

TANG Mingmei1,2, WANG Lu1,2, ZHANG Ke1,2, PAN Yuanrui1,2, LIU Hui1,2, LÜ Fajin1,3*

2023,14(12):66-71 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.011

Read online191   Download4

Application of DCE-MRI combined with IVIM quantitative parameters in the treatment evaluation of brucellosis spondylitis

ZHAO Pengfei1, HE Hongbing2, WANG Haohua1, LI Yupu1, ZHANG Zhaojing1, QIAO Pengfei1*

2023,14(12):72-77 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.012

Read online170   Download2

Quantitative evaluation of sacroiliac arthritis activity in ankylosing spondylitis based on magnetic resonance image compilation sequences

TIAN Zhaorong1, ZHANG Liping1, TIAN Bo1, CHI Shuhong2, WANG Jing3, XU Fenling4, WANG Zhijun1, GONG Rui1*

2023,14(12):78-84 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.013

Read online451   Download3

Application value of glutamate chemical exchange saturation transfer imaging in radiation-induced brain injury rat

LI Guodong1, LIU Yan2#, LI Hao2, LIU Caiyun1, LI Xianglin2, LI Qinglong3, WENG Na1, BIN Li1, HUANG Danqi1, WANG Xu1*

2023,14(12):85-90,97 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.014

Read online172   Download4

Impact of AI-assisted compressed sensing on quality and phase value of nuclei of brain susceptibility weighted imaging

ZHONG Meimeng, CAO Jiajun, AN Qi, YANG Chao, SONG Qingwei*

2023,14(12):91-97 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.015

Read online175   Download2

Study of ReHo and fALFF in patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome

WANG Qin1,2*, XIONG Yanxi1,2, ZHANG Zili1,2, AO Feng1,2, LI Sheng1,2, LI Yanhong3, CHEN Guangbin1,2

2023,14(12):98-102 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.016

Read online177   Download2

Application of 1H-MRS and DTI in the differential diagnosis of high-grade gliomas and metastatic tumors

SUO Hongna, LI Yancui, PENG Ruchen*

2023,14(12):103-108,120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.017

Read online173   Download2

Duodenal plexiform angiomyxoid myofibroblastic tumor: One case report

YANG Wenxia1,2, LI Li1, LIU Yang1,2, ZOU Jie1,2, LI Darui1,2, LIU Guangyao1, ZHANG Jing1,2,3*

2023,14(12):109-110,126 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.018

Read online183   Download2

Research progress of resting-state functional magnetic resonance imaging in the auxiliary diagnosis and early prognosis of bipolar disorder

GAO Yujun1, SUN Jie2, GUO Xin1, LU Lin1,3,4, WANG Gaohua1*

2023,14(12):111-115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.019

Read online196   Download4

Advances in MRI brain networks in children with intellectual disabilities

MU Fangfang, MA Xuejin, JIANG Lin, LI Shiguang*

2023,14(12):116-120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.020

Read online184   Download2

Research progress of brain structure and resting-state functional MRI in patients with breast cancer chemotherapy-related cognitive impairment

CAO Shuainan, CHEN Fei, DAI Zhenyu*

2023,14(12):121-126 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.021

Read online186   Download1

Advances in MRI study of structural and functional changes in the limbic system of Parkinson,s disease with depression

QU Mingrui, GAO Bingbing, MIAO Yanwei*

2023,14(12):127-131 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.022

Read online178   Download2

Progress of motor recovery-related neuroplasticity after stroke in MRI studies

WU Yonger1, LI Jing2*, LI Li3, HOU Siyuan1

2023,14(12):132-135,155 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.023

Read online185   Download2

Application and research progress of MR perfusion imaging in small cerebral vascular disease

LIU Dan, WANG Tao*, WEI Mei, CAI Jiyong

2023,14(12):136-140 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.024

Read online184   Download1

Research progress in predicting molecular typing of glioma using magnetic resonance diffusion kurtosis imaging

ZHANG Jie1, QIN Jiangbo2, TAN Yan2*

2023,14(12):141-145 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.025

Read online173   Download1

Research progress of magnetic resonance radiomics in predicting the methylation status of MGMT promoter in glioma

LI Ding1, WANG Xiaochun2*

2023,14(12):146-150,171 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.026

Read online190   Download1

Research progress of diffusion tensor imaging in spinal cord injury

QI Qunya1,2, CHEN Nan1,2*

2023,14(12):151-155 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.027

Read online184   Download2

Research progress of multi-parameter MRI in the evaluation of treatment response and predicting the prognosis of nasopharyngeal carcinoma

REN Huanhuan, LIU Daihong, HUANG Junhao, ZHANG Jiuquan*

2023,14(12):156-160 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.028

Read online178   Download1

Research progress on the mechanism of central remodeling of cervical spondylosis based on functional magnetic resonance imaging

ZHANG Wendi1, CHEN Zhaohui1*, WANG Tingting2, FANG Jie3, LIN Yongyan1, YU Yangyang1, LIANG Ying1, ZHU Yanqing1

2023,14(12):166-171 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.030

Read online160   Download2

Advances in the application of cardiac MRI in diagnosis of Fabry disease

LI Yuguo1, ZHAO Ren2, YU Yongqiang1, HOU Weishu1, LI Xiaohu1*

2023,14(12):172-176 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.031

Read online469   Download1

Research progress of 4D Flow MRI in hypertrophic cardiomyopathy

ZHANG Lina1, FENG Yan1, XIONG Shengyuan2, MA Mingzhong2, ZHOU Xing2*

2023,14(12):177-180,186 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.032

Read online183   Download1

Research progress on MRI radiomics in the progression, recurrence and prognosis prediction of hepatocellular carcinoma

GAO Kaihua, WU Hui*

2023,14(12):181-186 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.033

Read online181   Download3

Research progress of magnetic resonance imaging in evaluating regional lymph node metastasis of rectal cancer

FAN Jinghong1, ZHANG Shengchao2*

2023,14(12):187-191 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.034

Read online174   Download1

Application progress of MRI in the diagnosis and treatment of multiple myeloma

ZHANG Yurou, ZHU Xinyu, GUO Li*, Li Zhili

2023,14(12):192-197 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.035

Read online167   Download3

Clinical advancements in the application of compressed sensing techniques in magnetic resonance imaging

LI Shuo1, WANG Xiaochun2*

2023,14(12):198-202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.12.036

Read online177   Download1
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn