Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 14, Issue 10, 10/2023         RSS

Interpretation of expert consensus on non-invasive imaging in coronary syndromes

CHEN Xingrui, ZHAO Shihua*

2023,14(10):1-6 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.001

Read online294   Download15

A study of altered resting state and dynamic functional connectivity characteristics of the hippocampus bilaterally in first-episode depression

CAO Jiudong1, WANG Xiaoling1*, ZHANG Lei1, HONG Yang1, ZHANG Guolei1, BAO Yan1,2, LUO Ping1, SUN Li1, HAN Ming1, LÜ Xueyu1, LIU Jun1, YAO Xiaoyan1, LI Shanshan1, SUN Jifei1, FANG Jiliang1

2023,14(10):7-11,30 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.002

Read online295   Download5

Altered spatial and temporal concordance among intrinsic brain activity measures in Parkinson,s disease patients with severe hyposmia

YANG Li1, WANG Ming2, REN Qinghui1, DUAN Aowen1*, WEI Anhai1

2023,14(10):12-19 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.003

Read online348   Download4

Application of synthetic MRI combined with VBM brain partition in the diagnosis of early Parkinson,s disease

CHEN Miao1, ZHANG Gang1*, WANG Wenjia2, ZHANG Rui1, QI Jinpeng1, LIANG Zhibo1, GAO Lihong3

2023,14(10):20-25 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.004

Read online372   Download6

The study of diagnosing the Parkinson,s disease based on substantia nigra radiomics on susceptibility-weighted imaging

GU Xiang1, PENG Mingyang2, CHEN Yuchen2, Yin Xindao2, CHEN Guozhong2, REN Jun2*

2023,14(10):26-30 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.005

Read online281   Download9

Study on the synergistic effect of functional MRI on brain functional activity areas during limb linkage training in patients with Parkinson,s disease

PALIDANMU·Wumaier , ALIMUJIANG·Abudukaiyoumu , WEIKELAMUJIANG·Zunong , AIJIEERGULI·Maihesumu , DAI Guozhao*

2023,14(10):31-35,41 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.006

Read online300   Download7

3D-ASL of arterial transit artifact and the intra-arterial high-intensity signal in the evaluation of short-term clinical outcomes in patients with acute ischemic stroke

YANG Li1, HE Yuanyan1,2, LI Yanyao1, ZHANG Pengfei1, HE Yexin3,4*

2023,14(10):36-41 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.007

Read online255   Download4

Influencing factors of positive susceptibility vessel sign in patients with acute anterior circulation occlusive stroke

JIANG Han1, LI Ziqiang2, GAO Haiyan3, BAI Yan3, WEI Wei3, WANG Meiyun3,4*

2023,14(10):42-45,52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.008

Read online252   Download4

The correlation between the number and location distribution of cerebral microbleeds and imaging of cerebral small vessel disease

LI Jinze1, ZHANG Luojin2, FENG Jie3, LI Xiaowan3, SUN Jingshuang2, YANG Benqiang4, DUAN Yang4*

2023,14(10):46-52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.009

Read online279   Download4

The value of multi-parametric MRI-based radiomics models in distinguishing primary central nervous system lymphoma from high-grade glioma

ZHANG Shaoru1, ZHOU Yunshu1, ZHANG Ruodi1, LIU Shili1, CHEN Xiaohua1, WANG Zhuo1, CHEN Zhiqiang2,3*

2023,14(10):53-57,64 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.010

Read online304   Download6

Value of arterial spin labeling and diffusion tensor imaging in evaluating IDH1 gene phenotype in gliomas

ZHANG Meng1,2, GENG Ruiwen1, BAI Yuan1, DONG Yang1*

2023,14(10):58-64 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.011

Read online314   Download4

Application value of 3.0 T MAGIC relaxation time quantitative technique in neonates with acute bilirubin encephalopathy

LI Yan1, ZHANG Xiaoyu1, LIU Lingling1, LI Peng1, LIU Shili1, CHEN Zhiqiang1,2*, Zhang Shening1, QIU Yinping3, YANG Ping3

2023,14(10):65-70,97 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.012

Read online330   Download5

Predicting the efficacy of neoadjuvant chemotherapy for breast cancer by combining hormone receptor and human epidermal growth factor receptor 2 with ADC maximum

LI Zhifan1, LIU Xinran1, WANG Ziyuan1, FENG Wen1, LEI Junqiang1,2*

2023,14(10):71-77 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.013

Read online285   Download6

Application value of synthetic MRI in the differential diagnosis of benign and malignant breast lesions with peripheral rim enhancement

TONG Qiuyun, YU Xueyan, LI Xun, JIANG Yu, DAI Wenhai, ZHOU Zhipeng*

2023,14(10):78-83 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.014

Read online294   Download7

The diagnostic value of constructing a nomogram mode based on the PI-RADS v2.1 score of Bp-MRI for predicting PSA (4-20 ng/mL) in prostate cancer

ZHANG Ruodi1, ZHOU Yunshu1, LIU Shili1, CHEN Xiaohua1, WANG Zhuo1, ZHANG Shaoru1, CHEN Zhiqiang1,2,3*

2023,14(10):84-89 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.015

Read online281   Download4

Diagnosis value of BP-MRI combined clinical predictors for prostate cancer

HUANG Dandan, FENG Qianru, LI Zenghua, XIA Chunhua*

2023,14(10):90-97 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.016

Read online320   Download3

Nomogram based on clinical, pathological, and DWI quantitative parameters for predicting the programmed death-ligand 1 positive expression in cervical cancer: Comparison of different ROI options

LIU Kaihui1, YANG Wei2*, TIAN Haiping3, ZHANG Zhining4, LI Yunxia5, HE Jianli6

2023,14(10):98-104,115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.017

Read online288   Download5

Preparation of magnetic resonance T2 contrast agent Fe3O4@Cys and live imaging study of New Zealand rabbits

ZU Hanyu1, CHEN Mengsha1, HAN Huiting1, YAN Peng2, CHEN Liang1, HUANG Yanan1, ZHANG Juntao3, JIANG Xingyue1*

2023,14(10):105-110 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.018

Read online290   Download6

Application value of intelligent quick magnetic resonance technique in magnetic resonance scanning of cervical vertebra

XU Min1,2, WU Yu1,2, LIU Jian1,2, WANG Rongpin2, XU Rui2, ZENG Xianchun2*

2023,14(10):111-115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.019

Read online286   Download3

Effect of compressed sensing on the imaging of breast T1 high resolution isotropic volume excitation sequence and its sequence optimization

NING Ning1, LIANG Hongbing1, ZHANG Lina1*, ZHANG Nan2, TIAN Jiahe3, SONG Qingwei1, WU Qi1, WANG Zhuo1, LI Yuanfei1, ZHAO Siqi1, YANG Jie4

2023,14(10):116-121,131 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.020

Read online334   Download4

Imaging features of sarcomatoid carcinoma in the paranasal sinus: One case report

WANG Yuanyuan1,2, LU Ting1,2, YANG Xinmei1,2, ZHOU Junlin1,2,3*

2023,14(10):122-124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.021

Read online293   Download6

MRI research progress on the neuromodulation mechanism of non-invasive neuromodulation for Parkinson,s disease

OUYANG Yinfei1, PENG Bei2, HUANG Jinli2, HUANG Jiazhu2, DENG Demao2*

2023,14(10):125-131 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.022

Read online306   Download4

Research progress of functional MRI-based neurovascular coupling in central nervous system diseases

RAN Haifeng, ZHANG Tijiang*

2023,14(10):132-136 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.023

Read online432   Download6

Research progress of MRI on the relationship between blood glucose fluctuations and cognitive dysfunction in type 2 diabetes

XU Kun1,2, WANG Jun1,2, LIU Guangyao1,3, ZHANG Jing1,3*

2023,14(10):137-140,146 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.024

Read online321   Download2

Progresseson MRI characteristics of the effect of cerebral small vessel disease on cognitive function in patients with type 2 diabetes mellitus

LIU Yangyingqiu1,2, MIAO Yanwei1*

2023,14(10):141-146 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.025

Read online304   Download3

Study on the application of quantitative susceptibility mapping in cognitive function assessment

LI Yingna1, LIANG Wenzhou1, ZHAO Liying1, WANG Zhiren2*

2023,14(10):147-151 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.026

Read online267   Download4

Research progress of magnetic resonance technology in predicting the risk of recurrence of ischemic stroke

LUO Tong, GAO Yang*, HE Jinlong, WANG Zehua

2023,14(10):152-156,166 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.027

Read online282   Download3

Research progress of magnetic resonance vascular wall imaging in predicting ischemic stroke recurrence

WEN Xinru1, SONG Jianxun2,3*, HUANG Tengda1

2023,14(10):157-161,176 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.028

Read online423   Download3

Research progress of t-ASL in cerebrovascular related diseases

LIU Jiangjing, ZHOU Zhipeng*

2023,14(10):162-166 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.029

Read online265   Download2

Application of resting-state functional MRI in the study of mild traumatic brain injury

ZENG Zhe, LUO Lin*, CHEN Qiang

2023,14(10):167-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.030

Read online264   Download2

Advances in functional magnetic resonance and radiometrics in liver transplantation

CHEN Haoyuan1, ZHANG Hui2*, WANG Yongfang2

2023,14(10):171-176 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.031

Read online297   Download3

Advances of MRI in evaluating the efficacy of neoadjuvant therapy for pancreatic cancer

FU Qinglin, CHEN Jie*

2023,14(10):177-182 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.032

Read online603   Download2

Progress of MRI in evaluation of pelvic lymph node metastasis from cervical cancer

XU Xiaoqian1, KANG Liqing1,2*, LIU Fenghai1,2

2023,14(10):183-188 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.033

Read online287   Download5

Research progress of magnetic resonance diffusion kurtosis imaging in cervical cancer

ZHOU Siyu, FENG Feng*

2023,14(10):189-194 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.034

Read online269   Download3

Progress in the application of artificial intelligence in transpathology

LIU Xi, HAN Kaitai, HUANG Mengyuan, LIU Shitou, GUO Qianjin*

2023,14(10):195-202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.10.035

Read online304   Download4
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn