Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 14, Issue 8, 08/2023         RSS

Prediction of the risk of recurrent ischemic stroke based on intracranial plaque radiomics with traditional biomarkers

WANG Yue1,HOU Xiaowen2,CHEN Huisheng1,TAO Lin3*

2023,14(8):1-9 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.001

Read online324   Download9

Application of quantitative magnetic resonance diffusion white matter analysis in the observation of white matter changes in low-grade glioma-associated epilepsy

GAO Ankang1,GAO Eryuan1,QI Jinbo1,ZHAO Kai1,ZHAO Gaoyang1,CHEN Ting1,ZHANG Huiting2,YAN Xu2,ZHAO Guohua1,MA Xiaoyue1,BAI Jie1,ZHANG Yong1,CHENG Jingliang1*

2023,14(8):10-18 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.002

Read online330   Download5

Clinical study of preoperative conventional magnetic resonance imaging to predict the recurrence site of glioma

LI Qian1,2,HU Xiaofei3,SHI Yu4,WANG Jian1*

2023,14(8):19-26 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.003

Read online280   Download5

Predicting IDH1 gene mutation of gliomas by combining clinical and imaging features with multiple sequence radiomics

HE Jinlong1,GAO Yang1*,WU Qiong1,LI Bo1,WANG Peng1

2023,14(8):27-33,134 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.004

Read online1228   Download3

Multi-sequence MRI-based convolutional neural network predicts the methylation status of MGMT promoter in glioma

CHEN Xiaohua1,ZHANG Ruodi1,ZHOU Yunshu1,LIU Shili1,WANG Zhuo1,ZHANG Shaoru1,CHEN Zhiqiang1,2*

2023,14(8):34-39,78 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.005

Read online256   Download2

Clinical and imaging features and prognostic factors of acute ischemic stroke in patients with Trousseau,s syndrome

SONG Ziyang1,DAI Yao1,WU Zhiwei1,MA Mengya1,LIU Yuanqing1,FENG Mengmeng1,DAI Hui1*

2023,14(8):40-44,57 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.006

Read online275   Download3

Cerebral imaging characteristics of pruritus caused by eczema based on fALFF and FC analyses

ZHANG Yuying1,KIM Taeeun2,XU Huihui1,SHEN Qiang1,WANG Hui1,TAN Wenli1,GONG Zhigang1,ZHAN Songhua1,WEI Xiangyu2,3*

2023,14(8):45-50 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.007

Read online301   Download2

Comparative study on the application of Dixon and SPAIR in thyroid-associated ophthalmopathy

HUANG Kai1,LIN Xiaoxin1,LUO Yaosheng2,HU Qiugen1,GUO Baoliang1,OUYANG Fusheng1,OUYANG Yufeng1,SONG Cheng2,CHEN Haixiong1*

2023,14(8):51-57 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.008

Read online322   Download3

Value of whole volume histogram features from Synthetic MRI in differentiating benign and malignant breast tumor

SUN Shengjun1,LI Qin2,LI Fangzheng1,WU Shasha2,NIU Qingliang2*

2023,14(8):58-62,164 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.009

Read online314   Download4

Imaging radiomics features based on DCE-MRI combined with ADC in predicting expression level of Ki-67 in breast cancer

HAN Jianjian1,MA Wenjun2,MA Peiqi3,XIE Yuhai2*

2023,14(8):63-67,85 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.010

Read online333   Download4

MRI enhanced features, pathology and prognosis of intrahepatic mass-forming cholangiocarcinoma

WEI Youping1,ZHANG Shun1,SONG Meina1,WU Wei2,ZHANG Lihong2*

2023,14(8):68-72 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.011

Read online305   Download3

Microsatellite instability of rectal cancer based on magnetic resonance diffusion kurtosis imaging

WANG Lili1,LEI Jiankai2,LI Shenghu3,CUI Yaqiong1,WEI Zhaokun1,SONG Xuhui1,MA Jun1,LI Daming1,MA Xiaomei1,JIA Yingmei1,HUANG Gang1*

2023,14(8):73-78 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.012

Read online314   Download4

The value of radiomics model based on ZOOMit DWI in the diagnosis of clinically significant prostate cancer

QIAO Xiaomeng1,BAO Jie1,HU Chenhan1,CAO Changhao1,HU Chunhong1,WANG Ximing1*

2023,14(8):79-85 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.013

Read online367   Download3

The development and external validation of a model based on MRI quantification, pathology, and blood cell parameters to predict the efficacy of concurrent chemoradiotherapy for stage Ⅱ‍B-‍Ⅲ cervical cancer

WANG Yajing1,LI Weilan1,CHENG Huixin2,CUI Liqiang2,YU Hong3,GUO Yanjuan4,XIE Zongyuan1*

2023,14(8):86-93 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.014

Read online302   Download2

A preliminary study on diagnostic model of placenta implantation based on magnetic resonance image feature machine learning

WANG Yingchao1,HUANG Gang2*,BA Zhixia1,XUE Lian3,HUANG Baosheng1,XIA Dongzhou1

2023,14(8):94-99,107 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.015

Read online343   Download1

Normalizing radiomics features from multiscale structural MRI of the adolescent brain

WANG Yao1,MA Huan1,ZHANG Dafu1,WANG Hongbo1,SUN Dewei1,LI Kun1*,YANG Jianzhong2

2023,14(8):100-107 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.016

Read online358   Download1

Value of frequency offset in image quality optimization of fast spin echo T1WI SPIR fat suppression sequence for pediatric thoracic spine MRI

LÜ Yanqiu1,WANG Wei1,GAO Shuaiyi1,HU Di1,ZHENG Dandan2,PENG Yun1*

2023,14(8):108-112,117 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.017

Read online1088   Download3

Misdiagnosis of the clivus angioleiomyoma: One case report

HE Ying1,LIU Qing1,CHEN Chengcheng2,ZHAO Mengting3,LIU Xing4,CHEN Xuzhu5*

2023,14(8):113-114,175 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.018

Read online315   Download1

MRI diagnosis of endometriosis in front of the urethra: One case report

ZHUO Jiayi1,YANG Lingjie1,WANG Yu1,SHI Guangzi1,DUAN Xiaohui1*

2023,14(8):115-117 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.019

Read online416   Download2

Research progress of neuroimaging texture analysis and radiomics in Parkinson,s disease

WANG Jin1,WANG Bo2*,WU Kunhua2

2023,14(8):118-123 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.020

Read online309   Download3

Research progress of magnetic resonance 3D-T1 weighted imaging and diffusion tensor imaging in tremor-dominant Parkinson,s disease

LI Qian1,2,QIU Lihua1,2,3*

2023,14(8):124-128 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.021

Read online340   Download4

Multimodal MRI research progress on brain structure, brain function, and brain network in post-stroke depression

LI Xiaoling1,GAO Shenglan2,CAO Danna1,HAN Shengwang2,3,WANG Yang1,2,YUE Jinhuan4,WEI Zeyi2,ZHANG Qinhong4*

2023,14(8):135-139 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.023

Read online314   Download2

Association and mechanism of asymptomatic carotid stenosis with cognitive impairment as suggested by multimodal MRI

ZHANG Chi1,2,HE Chao1,SUN Jingting1,2,YANG Guan2,CUI Guangbin2,WANG Wen1,2*

2023,14(8):140-144,170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.024

Read online292   Download1

Application status and progress of magnetic resonance imaging in thyroid cancer

HUANG Ya,nan1,ZU Hanyu1,HAN Huiting1,HUANG Junlin1,WANG Yutang1,JIANG Xingyue1*

2023,14(8):145-149 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.025

Read online288   Download1

Research progress of magnetic resonance imaging in diagnosis of thyroid nodules

WANG Yiwen1,ZHOU Zhe2,SUN Zhanguo2*

2023,14(8):150-153,181 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.026

Read online306   Download1

Advances in MRI application of artificial intelligence in hepatocellular carcinoma

GAO Zihan1,2,LUO Yu1,2,WU Yaping2,BAI Yan2,WANG Meiyun2*

2023,14(8):154-157,196 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.027

Read online316   Download3

Application progress of diffusion-weighted imaging basded on mono-exponential and intravoxel incoherent motion imaging in autoimmune diseases

TIAN Manting1,DING Changwei1*

2023,14(8):158-164 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.028

Read online1240   Download1

Advances in imaging differential diagnosis of autoimmune pancreatitis and pancreatic cancer

ZHONG Shuting1,HUANG Xiaohua1*,QIN Shize1,CHEN Yuwei1,LIU Zhuoyu1,JIANG Yu1

2023,14(8):165-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.029

Read online298   Download1

Basic principle of time-dependent diffusion MRI and its application in prostate cancer

XU Ting1,LIU Xiaowen1,PENG Yongjia1,CHEN Yaxi1,GONG Jingshan2*

2023,14(8):171-175 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.030

Read online343   Download2

Application and progression of magnetic resonance imaging VI-RADS score in bladder cancer

WANG Chengyan1,LIU Huaqiong1,GAO Wenxin1,JIANG Xingyue1,XU Chang1*

2023,14(8):176-181 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.031

Read online1326   Download2

Application progress of MRI-based artificial intelligence in endometrial and cervical cancers

WANG Xianhong1,2,BI Qiu2,BI Guoli2*

2023,14(8):182-186,202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.032

Read online291   Download2

Research progress of MRI radiomics in the evaluation of adverse pathological factors of early cervical cancer

CHEN Yuanyuan1,XIN Zhonghong2,MA Qinqin1,LEI Junqiang2*

2023,14(8):187-191 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.033

Read online288   Download3

Application progress of MRI in the prognostic prediction of multiple myeloma

LI Jiao1,WANG Qin1,XUE Huadan1,JIN Zhengyu1*

2023,14(8):192-196 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.034

Read online268   Download4

Application of superparamagnetic iron oxide nanoparticle in the diagnosis and treatment of tumor

ZUO Rourou1,CHEN Baiqing2,SUN Hongzan1*

2023,14(8):197-202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.08.035

Read online321   Download1
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn