Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 14, Issue 6, 06/2023         RSS

Expert consensus on the clinical application of large bore MRI in fetal disease

Pediatric Group of Radiology Branch of Medicine Society of Hubei Province,Editorial Board of Chinese Journal of Magnetic Resonance Imaging

2023,14(6):1-8,25 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.001

Read online153   Download5

Interhemispheric structural connectivity abnormalities in Alzheimer,s disease and mild cognitive impairment: A DTI-based study

LIU Fan1,NING Ruipeng1,YU Qiurong1,YIN Dazhi2,3,LI Qianwen1,LIU Ling1,LI Renren4,ZHANG Wei4,LI Yunxia4*,FAN Mingxia1*

2023,14(6):9-17 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.002

Read online154   Download3

MVPA method study for distinguishing the cognitive level of healthy elderly people based on resting-state fMRI

WANG Fangyi1,2,TANG Jieqing1,2,LIU Qian1,2,YU Chengxin3,LI Bo3,DING Fan1,2*

2023,14(6):18-25 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.003

Read online150   Download4

Bibliometric analysis in neuroimaging of epilepsy research

GAO Lu1,MUSTAFA Salimeen Abdelkareem Salimeen1,WANG Xiaoyu1,ZHANG Na1,ZHANG Hua2,LI Huanfa2,SUN Qinli1,ZHANG Weishan1,YANG Jian1*

2023,14(6):26-31,44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.004

Read online129   Download4

MR imaging evaluation of heavy-ion therapy for hepatocellular carcinoma

ZHAO Zhiping1,GUAN Zhaoyu1*,WANG Jianhua1,ZHANG Yanshan1,WANG Huijuan1

2023,14(6):32-38 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.005

Read online137   Download3

Brain regional homogeneity alterations in multi-frequency bands in primary dysmenorrhea: A resting-state functional magnetic resonance imaging study

LIU Ni1,ZHANG Ya,nan1,DAI Na1,HUO Jianwei1,ZHANG Lei1,HUANG Yiran2,LIU Junlian1*

2023,14(6):39-44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.006

Read online110   Download3

Value of radiomics stacking ensemble learning model based on T2WI and CE-T1WI in predicting the efficacy of HIFU ablation of uterine fibroid

LI Chengwei1,XIAO Zhibo2,HE Zhimin1,LÜ Fajin1,2*

2023,14(6):45-51 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.007

Read online188   Download6

MRI features of sacroiliac joint bone marrow fat-saturated T2WI high signal in osteitis condensans ilii

LIU Chaoran1,LI Wenjuan1,ZHU Yunfei1,HE Xiaojun1,ZHANG Ke1,HONG Guobin1*

2023,14(6):52-58 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.008

Read online150   Download3

MRS combined with subtraction technique in the prediction of high grade glioma radiomics grading

SONG Jing1,ZONG Huiqian2*,ZHANG Ya2,LIU Qing2,WEI Haoye2,YANG Cun2,XIE Lizhi3

2023,14(6):59-65 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.009

Read online139   Download3

The visualization of trigeminal nerve and its adjacent vessels using ultra-high field 7 T MRI

BI Jingfeng1,LIU Xinyao1,ZHANG Zhe1,JING Jing1,SUI Binbin1*

2023,14(6):66-70,84 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.010

Read online108   Download2

The Value of compressed sensing 3D MRI sagittal T2 weighted imaging-spectral attenuated in-version recovery to display the anterior talofibular ligament

ZHANG Xiaoyan1,MA Peiqi1*,YUAN Yushan1,WANG Zhongqiu1,PENG Bin1,ZHANG Zongxi1

2023,14(6):71-74,81 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.011

Read online129   Download4

Pathological nipple discharge: A comparative study of galactography and MRI

SHEN Xia1,MO Rongguang1,ZHOU Zhiqin1,JIANG Guoyuan1*

2023,14(6):75-81 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.012

Read online505   Download1

Complete hydatidiform mole and coexisting fetus with pulmonary metastases: One case report

LIANG Li1,CHEN Ruirong1,XU Shengfang1*

2023,14(6):82-84 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.013

Read online120   Download1

Advances in multimodal MRI research on chemotherapy-related cognitive impairment

CHEN Qingqing1,SHEN Jing1,ZHU Zhenyang2,JIANG Bin3,WU Jianlin1*

2023,14(6):85-88 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.014

Read online163   Download1

The clinical research progress of gamma-aminobutynic acid quantification based on MEGA-PRESS in neurological diseases

FU Xiaona1,2,WANG Jing1,2*

2023,14(6):89-93 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.015

Read online162   Download1

Research progress of amide proton transfer magnetic resonance imaging in Parkinson,s disease

MIRIBAN·Maimaitikuerban1,ZHANG Shuxian1,MA Jingxu1,WANG Hong1*

2023,14(6):94-98 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.016

Read online135   Download1

Progress in the study of brain structural network in patients with autism spectrum disorder based on diffusion tensor imaging and graph theory

CHU Yao1,CHEN Miaomiao1,YU Hao2,CHEN Yueqin2*

2023,14(6):99-102,118 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.017

Read online126   Download1

Research progress of brain function magnetic resonance imaging in patients with pain-depression comorbidity

TIAN Yu1,PENG Juan2,LIU Songjiang3,CHEN Kuntao1*

2023,14(6):103-107 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.018

Read online140   Download1

Application progress of functional magnetic resonance imaging in the treatment of sleep disorder with traditional Chinese and western medicine

WU Lunxin1,WANG Oucheng2,LIU Yong2*

2023,14(6):108-112 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.019

Read online167   Download2

Research progress on the application of 4D-ASL in cerebrovascular disease

LIN Xiaoyi1,2,ZHANG Zongli1*

2023,14(6):113-118 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.020

Read online127   Download2

Advances in imaging research of vertebral artery hypoplasia and its relationship with posterior circulation ischemic stroke

SU Huirong1,SONG Jianxun2*,HUANG Tengda1

2023,14(6):119-123 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.021

Read online152   Download1

Research progress of deep learning and radiomics in meningioma

YANG Huimin1,LI Wenxin1,LIU Yanmei1,YU Wenjing1,WANG Qianqian1,JIANG Xingyue1,LIU Xinjiang1,2*

2023,14(6):124-128 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.022

Read online141   Download1

Research progress of MRI radiomics in lung cancer

YIN Meng1,QIN Wenheng2,SUN Zhanguo2*

2023,14(6):129-132,150 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.023

Read online136   Download2

Research progresses of cardiac magnetic resonance in 2022

ZHANG Huaying1,2,ZHU Leyi1,ZHAO Shihua1,LU Minjie1*

2023,14(6):133-138,144 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.024

Read online501   Download2

Application of generative adversarial networks in cardiac magnetic resonance

LIU Weixiao1,FANG Jin1,WANG Ying1,MO Xiaokai1,ZHANG Shuixing1*

2023,14(6):139-144 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.025

Read online127   Download1

Research progress on the application of magnetic resonance T2 mapping technology in heart disease

JIA Siqi1,YAN Chunlong2,JIN Yuhua1,QI Xianlong2*

2023,14(6):145-150 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.026

Read online138   Download1

Research progress of multiparametric MRI radiomics in breast cancer

HUANG Xiaoni1,JIANG Yuanliang2,HUANG Wencai1,2*

2023,14(6):151-155 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.027

Read online159   Download2

Progress of MRI and Radiomics in predicting the response to neoadjuvant therapy for breast cancer in different molecular subtypes

CHEN Shuluan1,CHE Shu,nan1,LI Jing1*

2023,14(6):156-160 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.028

Read online138   Download1

MRI features and research progress of proliferative hepatocellular carcinoma

LÜ Yuanyuan1,2,YU Changjiang1,2,ZHU Shaocheng1,2*

2023,14(6):161-165 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.029

Read online132   Download1

Advances in multiparametric magnetic resonance imaging radiomics in the management of prostate cancer

WU Chunmei1,2,3,LI Siqi1,2,3,YANG Cunxia1,2,3,YIN Xiaoping1,3*

2023,14(6):166-170,191 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.030

Read online133   Download1

Research progress of radiomics based on multi-parameter MRI in lymphatic space invasion of endometrial cancer

ZHAO Jifu1,CAO Xinshan1*

2023,14(6):171-175 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.031

Read online120   Download1

Radiomics predicts the heterogeneity and prognosis of high-grade serous ovarian cancer

HU He1,ZHANG Tong1,YANG Jiao1,GAO Kaihua1,WU Hui1*

2023,14(6):176-181 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.032

Read online149   Download1

Application interpretation and research progress of ADNEX MR scoring system for ovarian tumors

ZHU Huadong1,CUI Lei2*,YIN Honggang1,LU Xian1,ZHANG Qin1

2023,14(6):182-186,202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.033

Read online167   Download1

Research progress of MRI on brain in patients with cervical spondylotic myelopathy

WU Kaifu1,WANG Xiang1*

2023,14(6):187-191 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.034

Read online147   Download1

Research progress of osteoarthritis of the knee using MRI: based on deep learning

GAO Xi1*,XIE Xi2,WANG Wentao2

2023,14(6):192-197 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.035

Read online154   Download1

Principle and application progress of magnetic resonance reporter gene imaging

SUN Jun1,GUO Yi1*

2023,14(6):198-202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.06.036

Read online165   Download4
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn