Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 14, Issue 3, 03/2023         RSS

Research status and development prospect of magnetic resonance imaging artificial intelligence

WANG Meiyun

2023,14(3):1-5 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.001

Read online1005   Download8

Prediction of mixed ischemic stroke mechanism based on HR-MRI radiomics of intracranial arterial plaque

LI Hongxia1, LIU Jia1, CHENG Xiaoqing2, LI Yingle3, ZHI Beibei2, YANG Jialuo4, ZHANG Longjiang2, LU Guangming1

2023,14(3):6-11,27 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.002

Read online396   Download5

Application of 3D convolutional neural network based on fusion of multiple sequence MRI to evaluate the survival prediction of patients with glioma

YU Xuan1, WU Yaping1, BAI Yan1, WEI Huanhuan2, GAO Haiyan1, CHEN Lijuan1, WANG Meiyun1,3

2023,14(3):12-16 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.003

Read online435   Download5

3D-ultrashort echo time MRI-based radiomics model facilitates the assessment of lymph node metastasis in non-small cell lung cancer

WANG Ying1, CUI Yingying1, WANG Xinhui1,2, MENG Nan1,2, FENG Pengyang2,3, YU Xuan1,2, YUAN Jianmin4, YANG Yang5, WANG Zhe4, WANG Meiyun1,2

2023,14(3):17-20,41 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.004

Read online473   Download4

Value of DCE-MRI based radiomics features for prediction of axillary lymph node metastasis in breast carcinoma

WANG Yunxia1, SHANG Yiyan1, GUO Yaxin2, HAI Menglu3, GaoYang 4, WEI Huanhuan5, LI Xiaodong1, WANG Meiyun1, TAN Hongna1

2023,14(3):21-27 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.005

Read online374   Download3

MRI-based radiomics for prediction of tumor regression pattern to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer

LIU Chen1,2,3, CHEN Xiaobo2,3, HUANG Xiaomei4, CHEN Minglei2,3, CHEN Xin5, WANG Ying6, LIU Zaiyi1,2,3

2023,14(3):28-35 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.006

Read online349   Download4

Application of T1 and T2 weighted ratio to evaluate white matter fibers myelination changes in Alzheimer,s disease

ZHU Linlin1, WANG Miaomiao1, LI Xianjun1, WANG Xiaoyu1, LIU Congcong1, GE Yao1, BIAN Yitong1, GAO Ling2, YANG Jian1

2023,14(3):36-41 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.007

Read online826   Download7

Multiscale brain abnormalities in young male military patients with depression based on resting-state functional magnetic resonance imaging

ZHOU Meng1,2, LI Xianglin1, GAO Quansheng2

2023,14(3):42-47,64 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.008

Read online445   Download1

Early brain functional networks after acute stress: A resting-state fMRI study

ZHAO Na1, MENG Linghui1, DU Guoshuai1, ZHANG Yingdong2, LIU Hongran1, GAO Minglong2, REN Beibei1, LIU Furong3, ZHANG Li4

2023,14(3):48-52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.009

Read online868   Download5

Application value of arterial spin labeling imaging with dual parameters in evaluating collateral circulation and prognosis of acute ischemic stroke

JIANG Hailong, SU Wen, CHEN Huiyou, CHEN Yuchen, CHEN Guozhong, YIN Xindao

2023,14(3):53-57,80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.010

Read online1495   Download2

An integrated model based on feature fusion for classifying molecular subtypes of breast cancer

ZHANG Lei1, YANG Lifeng2, JIAO Xiong1

2023,14(3):58-64 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.011

Read online674   Download2

Study on the value of mDixon-Quant technique in the diagnosis and prognosis evaluation of invasive ductal breast cancer

WANG Zhuo1, WU Qi1, NING Ning1, LIANG Hongbing1, TIAN Jiahe2, ZHANG Lina1, SONG Qingwei1

2023,14(3):65-71 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.012

Read online429   Download1

Study on the correlation between multi-parameter MRI and pathology in the tumor body and peritumoral area of breast cancer

ZHOU Shihao, WANG Xuejia, CHENG Sijia, ZHOU Fengmei, HAN Dongming

2023,14(3):72-80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.013

Read online395   Download1

Prediction of axillary lymph node metastasis in breast cancer based on intra-tumoral and peri-tumoral MRI radiomics nomogram

ZHAO Nannan1,2, ZHU Yun1, TANG Xiaomin1, YANG Zhao1,2, LI Yang1,2, ZHANG Shuni1,2, WANG Lingling3, LI Xiaoguang4, XIE Zongyu1

2023,14(3):81-87,94 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.014

Read online604   Download2

Value of cardiac magnetic resonance feature tracking in the evaluation of ventricular function in uncomplicated obesity subjects

TANG Lu1, WU Xi1,2, PENG Pengfei1, YUE Xun1,2, PU Qian1, YANG Huiyi1,2, CHENG Zhong3, CHEN Yi3, SUN Jiayu1

2023,14(3):88-94 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.015

Read online694   Download4

Comparative study of cardiac function changes before and after coronary artery bypass grafting based on MRI

BAN Chao, MA Xueying, WANG Jian, HE Jinlong, LUO Yitong, LI Bo, NIU Ruilong, GE Lihong

2023,14(3):95-99,116 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.016

Read online356   Download3

The value of compression-sensing magnetic resonance cholangiopancreatography in diagnosing benign and malignant obstruction of common bile duct

HUANG Mengyue, ZHANG Yong, GAO Xuemei, CHENG Jingliang, LIU Jingjing, HUANG Mengna

2023,14(3):100-104,110 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.017

Read online361   Download1

The value of diffusion-relaxation correlation spectrum imaging the in differential diagnosis of early and advanced squamous cervical carcinoma

GAO Yihe1,2, XUE Ke3, LI Yan1,2, SU Hui2,4, YE Jing2

2023,14(3):105-110 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.018

Read online335   Download2

Evaluation of fetal spinal anatomy and vertebral deformity with 3 T magnetic resonance three-dimensional T2-weighted fast field echo sequence

HE Shuang, LEI Qiang, WANG Fang, ZHAO Xiaoli, WANG Zhigang, LAI Hua, WEN Xilin

2023,14(3):111-116 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.019

Read online384   Download2

Study of the value of MR T2 mapping in the evaluation of peripheral muscle changes in knee osteoarthritis

LI Junfei1, WANG Yijing2, ZHANG Xuesong1, REN Congcong1, HOU Zishuo1, ZHAO Jian1, CUI Jianling1, YU Hong1

2023,14(3):117-121,133 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.020

Read online428   Download5

Mediating effect of synovitis in the association between BMI and the risk of total knee replacement

DING Yukun, ZHANG Xintao, ZHANG Xiaodong

2023,14(3):122-127,139 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.021

Read online367   Download1

Study on the mechanism of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in improving memory function of stroke patients by functional magnetic resonance imaging

CHEN Yepeng, XU Shujun, WANG Ping, XING Ruitie, LIU Kun, SUN Li

2023,14(3):128-133 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.022

Read online332   Download2

The value of modified MRI-DRAGON score in predicting the outcome of acute ischemic stroke after endovascular treatment

WANG Xiuling1, WANG Xuan1, WANG Mengdi2, WANG Tongxing3, YIN Xindao3, PENG Mingyang3

2023,14(3):134-139 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.023

Read online330   Download1

Desmoplastic infantile astrocytoma in orbit: One case report

YANG Yan1, ZHANG Guoping1, HE Ying2, LIU Xing3, ZHAO Mengting4, CHEN Xuzhu5

2023,14(3):140-141,158 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.024

Read online403   Download2

MRI findings of anal canal gastrointestinal stromal tumors with local growth to perineal region: One case report

LIU Peng1, PENG Xiaojuan2, CUI Yongjun1, WANG Xiaoqi1

2023,14(3):142-143,164 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.025

Read online384   Download1

Advances in fMRI-based research to explore the central mechanisms of acupuncture in the treatment of insomnia with mood disorders

WANG Yixiang1, SUN Zhao1, LI Hao2, WANG Jing3, KANG Xiaona1, RAN Binyan1, WU Qiong1, HUANG Luyu1, CHEN Yize1, SHEN Wei1,4

2023,14(3):144-148 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.026

Read online445   Download3

MRI research progress in attention deficit hyperactivity disorder

BIN Bolin1, ZHOU Xiaoyan2, DENG Demao2

2023,14(3):149-152,169 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.027

Read online361   Download1

Progress of resting-state functional MRI in patients with poststroke aphasia

HAN Yang1, ZHANG Hui2

2023,14(3):153-158 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.028

Read online387   Download2

Research advances of radiomics in prognosis prediction of lower-grade gliomas

CHEN Ruihong1, TAN Yan2

2023,14(3):159-164 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.029

Read online488   Download2

Application progress of MRI in demonstrating the facial nerve in the parotid gland

WANG Yihua, WANG Lijun

2023,14(3):165-169 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.030

Read online410   Download3

Research progress of nasopharyngeal carcinoma using deep learning based on MRI

SU Xiaohong, JIN Guanqiao

2023,14(3):170-174,188 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.031

Read online386   Download1

The research progress in predicting the efficacy of neoadjuvant chemotherapy for breast cancer according to longitudinal images-based deep learning

HUANG Yao1,2, WANG Xiaoxia2, JIANG Fujie2, ZHANG Jiuquan1,2

2023,14(3):175-178,183 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.032

Read online393   Download4

The application of left atrial strain derived from cardiac magnetic resonance in cardiac diseases

WANG Lingli, FENG Xinyi, ZHANG Tianyue, YANG Fan, LI Rui

2023,14(3):179-183 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.033

Read online395   Download2

Research progress of radiomics and deep learning in predicting microvascular invasion of hepatocellular carcinoma

LI Jie1, HU Guangchao2, JIANG Xingyue1, ZOU Linxuan1, WANG Beizhong1, LI Naixuan3

2023,14(3):184-188 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.034

Read online361   Download2

Research progress of amide proton transfer imaging in rectal neoplasms

MA Wenting1, WANG Lili1, WEI Zhaokun1, LEI Jiankai2, MA Xiaomei1

2023,14(3):189-192,197 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.035

Read online418   Download1

Current status and research progress of MRI diagnosis in deep infiltrating endometriosis

CHEN Jiangyan, REN Ying

2023,14(3):193-197 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.036

Read online380   Download2

Research progress on brain function remodeling mechanism of knee osteoarthritis pain based on resting-state functional magnetic resonance imaging technology

XU Hui1,2, ZHOU Yunfeng2, ZHAO Chi2, XIE Yuchen3, ZHOU Hang4, LI Wanyu2, GUO Juan2

2023,14(3):198-202 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2023.03.037

Read online431   Download4
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn