Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 13, Issue 9, 09/2022         RSS

Regional homogeneity changes after MR-guided focused ultrasound thalamotomy in essential tremor: A rs-fMRI study

DENG Linlin1, LIN Jiaji2, WANG Xiaoyu2, LU Haoxuan2, XIONG Yongqin2, BIAN Xingbing2, ZHOU Jiayou3, PAN Longsheng3, LOU Xin1,2*

2022,13(9):1-6, 12 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.001

Read online676   Download57

Correlation between intracranial volume parameters and cognitive impairment in idiopathic normal pressure hydrocephalus

KONG Shuangyan, LI Hongliang, WEI Youping, LIU Chunyan, LIU Lijuan, WU Yubing, LIU Xing, XING Yan*

2022,13(9):7-12 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.002

Read online599   Download47

Meta-analysis of local spontaneous brain activity changes in acute and subacute mild traumatic brain injury

YUAN Wenhuan1, LUO Lin1*, WANG Yunlin1, JIN Tao1, YU Dahua2

2022,13(9):13-17, 24 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.003

Read online545   Download60

Value of multi-parameter diffusion weighted imaging in the differential diagnosis of benign and malignant TIC type Ⅱ breast lesions

WANG Hongjie1, WANG Weiwei2, LÜ Siqiang1, CHU Yao1, LIU Shangkuan1, ZHU Laimin2, CHEN Yueqin2, SUN Zhanguo2*

2022,13(9):18-24 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.004

Read online581   Download44

Comparative assessment of MRI BI-RADS 4 breast lesions with Kaiser score and apparent diffusion coefficient value

REN Xiaomeng1,2, LIU Xiaochun2,3, DAI Tianzi1,2, ZHANG Hui2*, ZHENG Guona4, HAN Lina5

2022,13(9):25-29, 34 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.005

Read online567   Download68

The value of 3D convolution neural network based on multimodal MRI images in the classification of liver fibrosis

FAN Fengxian1,2, HU Wanjun1,2, JIANG Yanli1,2, ZOU Jie1,2, YANG Pin1,2, ZHANG Jing1,2*

2022,13(9):30-34 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.006

Read online549   Download42

Correlation between Gd-EOB-DTPA enhanced MRI T1 mapping and Ki-67 expression in hepatocellular carcinoma

LIU Ziwei1, YANG Shaomin2, CHEN Haixiong1, GUO Baoliang1, ZHANG Rong1, ZHOU Cuiru1, LI Xiaohong1, HU Qiugen1*

2022,13(9):35-40, 52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.007

Read online712   Download47

The investigation of association between radiologic extranodal extension and pathological grades of prostate cancer

HAN Ye1, REN Jing1*, XIAO Zunjian1, JIAO Jianhua2, QIN Weijun2, CAO Qi3, HUAN Yi1

2022,13(9):41-45 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.008

Read online681   Download32

Value of amide proton transfer imaging and intravoxel incoherent motion imaging in estimating histologic grades of endometrial adenocarcinoma

KONG Yaqing1,2, QU Qianqian1, MING Lei1, WANG Zhe1, DENG Kai1*

2022,13(9):46-52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.009

Read online1009   Download43

Magnetic resonance image compilation in the assessment of chronic supraspinatus tendinitis

NI Yabo1,2, TIAN Zhaorong2, YANG Jianping1,2, SUN Jie1,2, WANG Zhijun2*

2022,13(9):53-57, 68 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.010

Read online575   Download33

Identification of triangular fibrocartilage complex injury based on MRI radiomics model

TENG Peihong, ZHANG Butian, YANG Huimin, REN Lingling, LI Xiaojing, BAI Yingjie, LIU Guifeng*

2022,13(9):58-62 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.011

Read online595   Download39

Quantitative assessment of bone marrow fat fraction of proximal femur in healthy subjects based on MRI mDIXON‐Quant technique

WANG Ming, ZHANG Ping, BAI Lin, WANG Yali, HOU Zishuo, REN Congcong, ZHAO Jian*

2022,13(9):63-68 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.012

Read online612   Download37

Experimental study on the evaluation of acute mesenteric artery ischemia in the small intestine wall injury of rabbits by quantitative magnetic resonance T2‐mapping technique

CHEN Mengsha1, ZU Hanyu1, ZHONG Xiaofei1, LI Minmin1, CAO Zhang2, HAN Huiting1, CAO He1, JIANG Xingyue1*

2022,13(9):69-74, 80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.013

Read online979   Download31

Application of multi-shot echo planar imaging diffusion weighted imaging in the skull base

LUO Hedan1, ZHANG Haonan1, HU Shuai1, LU Xulun1, WANG Nan1, MIAO Yanwei1, LIU Ailian1, LIN Liangjie2, SONG Qingwei1*

2022,13(9):75-80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.014

Read online604   Download37

The value of diffusion kurtosis imaging in the early diagnosis of Parkinson,s disease

DAI Kaifeng, CHEN Xiangrong, XU Shuhui, LIN qiansen, CAI Yali, CHEN Jieyun*

2022,13(9):81-85 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.015

Read online546   Download516

Value of diffusion-weighted imaging combined with diffusion kurtosis imaging in the hierarchical diagnosis and prognosis assessment of glioma

WANG Shaokai*, HAN Xiangjun, ZHU Jingyi, ZHAO Yu, LI Songbai

2022,13(9):86-90, 99 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.016

Read online491   Download35

Tumor regression grade after neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer: MRI and pathological control study

DONG Longchun1, LI Yiming1, SUN Chao1, BAO Cuiping1, YANG Jun1, ZHANG Mingqing2, YANG Zhengduo3, ZHONG Jin1*

2022,13(9):91-94, 103 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.017

Read online770   Download39

Difference of MRI characteristics and HIFU related parameters of four subtypes of adenomyosis

ZHONG Yuqing1, LIU Yang1,2, HU Yan1, LIU Yuhang2, LÜ Fajin1,2*

2022,13(9):95-99 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.018

Read online522   Download39

Dyke-Davidoff-Masson syndrome: One case report

ZHANG Xiaoxu, LIU Yawen, YANG Yanping, HUANG Zhongxia, YU Hui*

2022,13(9):100-101 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.019

Read online620   Download32

Adult-type diffuse gliomas in cerebellum: One case report

ZHANG Runhai, CHENG Xinge, ZENG Xianchun, XU Rui*

2022,13(9):102-103 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.020

Read online491   Download35

Liponeurocytoma of the fourth ventricle: One case report

NUERBIYA·Keranmu, WANG Hong*

2022,13(9):104-105 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.021

Read online728   Download36

MRI diagnosis of atypical optic nerve sheath meningioma in orbit: One case report

SONG Xiaohan, WANG Lijun*, YU Weifan

2022,13(9):106-107 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.022

Read online596   Download35

Pulmonary echinococcosis misdiagnosed as lung cancer: One case report

LIU Qianqian, SUN Yujin*

2022,13(9):108-109 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.023

Read online572   Download36

Extramammary Paget,s disease complicated with liver metastases by magnetic resonance fat and iron quantification: One case report

GUO Xi, SHANG Quanliang*

2022,13(9):110-111 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.024

Read online528   Download36

Misdiagnosis of retroperitoneal giant chordoma: One case report

MA Yunting, ZHENG Yue, SHA Lihui, ZHAO Xinxiang*

2022,13(9):112-113 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.025

Read online530   Download36

Bile duct adenoma: One case report

WEN Xinru1, BI Jiangang2, BAO Shiyun2, GONG Jingshan3*

2022,13(9):114-115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.026

Read online544   Download36

Research progress of different analysis methods of resting state magnetic resonance imaging in vascular cognitive impairment no dementia

CAI Lina1, LI Xiaoling2, CUI Xuan1, WANG Peng3*, TONG Xin1, WEI Zeyi1, GAO Shenglan1, HAN Shengwang4, HOU Yu5

2022,13(9):116-119 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.027

Read online2048   Download40

Research progress of brain fMRI by acupuncture at Houxi acupoint

XIA Meihui1, ZHANG Qinhong2, CAI Lina3, YUE Jinhuan2, LI Xiaoling4*, CUI Xuan3, GAO Ruixue3, TONG Xin3, WANG Yang3,4

2022,13(9):120-122, 126 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.028

Read online549   Download34

Research progress of MRI on myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody disease in children

LI Ting, CHEN Xin, WANG Haoru, HE Ling*

2022,13(9):123-126 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.029

Read online650   Download40

Research progress of new MRI technology in prognosis evaluation of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy

HE Qing1, WANG Juan1, MA Xuejin1, LI Shiguang1,2*

2022,13(9):127-131 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.030

Read online621   Download54

Application and research progress of MRI on cerebral small vessel disease and vascular cognitive impairment

KANG Xiaomeng1, LI Huabing2*

2022,13(9):132-135 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.031

Read online551   Download46

Research progress of T2-FLAIR mismatch sign in predicting molecular typing of lower-grade glioma

WANG Hanwei1,2, ZENG Linlan1,2, CHEN Lizhao3, WANG Shunan1,2*

2022,13(9):136-138, 143 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.032

Read online571   Download41

Research progress in MRI of anti‐N‐methyl‐D‐aspartate receptor encephalitis

LIU Hanjing, LUO Tianyou*

2022,13(9):139-143 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.033

Read online466   Download34

Progress in the clinical application of compressed sensing technology in brain MRI

YANG Jing, MIAO Yanwei*

2022,13(9):144-147, 159 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.034

Read online582   Download53

Research progress of magnetic resonance non-contrast three-dimensional coronary imaging

WU Xi1,2, TANG Lu2, YUE Xun1,2, PENG Pengfei2, DENG Qiao2, WU Tao2, SUN Jiayu2*

2022,13(9):148-150, 155 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.035

Read online528   Download40

Research progress in predicting axillary lymph node metastasis of breast cancer by preoperative MRI

MA Qinqin1, FENG Wen1, CHEN Yuanyuan1, WANG Sha1, LEI Junqiang2*

2022,13(9):151-155 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.036

Read online596   Download32

Research progress of functional magnetic resonance imaging in evaluating biological behavior of hepatocellular carcinoma

ZHOU Yiran1, ZHU Shaocheng2*

2022,13(9):156-159 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.037

Read online698   Download37

Application progress of radiogenomics in the prediction of liver metastasis gene mutations in colorectal cancer

MA Jiaqi1, XIAO Lingqing2, LI Xiaofu1*

2022,13(9):160-162, 170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.038

Read online725   Download57

Progress of MRI in predicting of the tumor response after neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer

LIU Dan1, ZHANG Shengchao2*

2022,13(9):163-166 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.039

Read online509   Download34

The latest research progress of functional MRI in traumatic cartilage injury of ankle joint

GAO Yiyang, LI Xiangsheng*

2022,13(9):167-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.040

Read online586   Download43
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn