Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 13, Issue 9, 09/2022         RSS

Regional homogeneity changes after MR-guided focused ultrasound thalamotomy in essential tremor: A rs-fMRI study

DENG Linlin1, LIN Jiaji2, WANG Xiaoyu2, LU Haoxuan2, XIONG Yongqin2, BIAN Xingbing2, ZHOU Jiayou3, PAN Longsheng3, LOU Xin1,2*

2022,13(9):1-6, 12 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.001

Read online280   Download48

Correlation between intracranial volume parameters and cognitive impairment in idiopathic normal pressure hydrocephalus

KONG Shuangyan, LI Hongliang, WEI Youping, LIU Chunyan, LIU Lijuan, WU Yubing, LIU Xing, XING Yan*

2022,13(9):7-12 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.002

Read online184   Download35

Meta-analysis of local spontaneous brain activity changes in acute and subacute mild traumatic brain injury

YUAN Wenhuan1, LUO Lin1*, WANG Yunlin1, JIN Tao1, YU Dahua2

2022,13(9):13-17, 24 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.003

Read online162   Download52

Value of multi-parameter diffusion weighted imaging in the differential diagnosis of benign and malignant TIC type Ⅱ breast lesions

WANG Hongjie1, WANG Weiwei2, LÜ Siqiang1, CHU Yao1, LIU Shangkuan1, ZHU Laimin2, CHEN Yueqin2, SUN Zhanguo2*

2022,13(9):18-24 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.004

Read online210   Download42

Comparative assessment of MRI BI-RADS 4 breast lesions with Kaiser score and apparent diffusion coefficient value

REN Xiaomeng1,2, LIU Xiaochun2,3, DAI Tianzi1,2, ZHANG Hui2*, ZHENG Guona4, HAN Lina5

2022,13(9):25-29, 34 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.005

Read online218   Download62

The value of 3D convolution neural network based on multimodal MRI images in the classification of liver fibrosis

FAN Fengxian1,2, HU Wanjun1,2, JIANG Yanli1,2, ZOU Jie1,2, YANG Pin1,2, ZHANG Jing1,2*

2022,13(9):30-34 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.006

Read online190   Download37

Correlation between Gd-EOB-DTPA enhanced MRI T1 mapping and Ki-67 expression in hepatocellular carcinoma

LIU Ziwei1, YANG Shaomin2, CHEN Haixiong1, GUO Baoliang1, ZHANG Rong1, ZHOU Cuiru1, LI Xiaohong1, HU Qiugen1*

2022,13(9):35-40, 52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.007

Read online243   Download43

The investigation of association between radiologic extranodal extension and pathological grades of prostate cancer

HAN Ye1, REN Jing1*, XIAO Zunjian1, JIAO Jianhua2, QIN Weijun2, CAO Qi3, HUAN Yi1

2022,13(9):41-45 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.008

Read online171   Download29

Value of amide proton transfer imaging and intravoxel incoherent motion imaging in estimating histologic grades of endometrial adenocarcinoma

KONG Yaqing1,2, QU Qianqian1, MING Lei1, WANG Zhe1, DENG Kai1*

2022,13(9):46-52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.009

Read online646   Download42

Magnetic resonance image compilation in the assessment of chronic supraspinatus tendinitis

NI Yabo1,2, TIAN Zhaorong2, YANG Jianping1,2, SUN Jie1,2, WANG Zhijun2*

2022,13(9):53-57, 68 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.010

Read online216   Download30

Identification of triangular fibrocartilage complex injury based on MRI radiomics model

TENG Peihong, ZHANG Butian, YANG Huimin, REN Lingling, LI Xiaojing, BAI Yingjie, LIU Guifeng*

2022,13(9):58-62 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.011

Read online211   Download36

Quantitative assessment of bone marrow fat fraction of proximal femur in healthy subjects based on MRI mDIXON‐Quant technique

WANG Ming, ZHANG Ping, BAI Lin, WANG Yali, HOU Zishuo, REN Congcong, ZHAO Jian*

2022,13(9):63-68 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.012

Read online201   Download33

Experimental study on the evaluation of acute mesenteric artery ischemia in the small intestine wall injury of rabbits by quantitative magnetic resonance T2‐mapping technique

CHEN Mengsha1, ZU Hanyu1, ZHONG Xiaofei1, LI Minmin1, CAO Zhang2, HAN Huiting1, CAO He1, JIANG Xingyue1*

2022,13(9):69-74, 80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.013

Read online638   Download27

Application of multi-shot echo planar imaging diffusion weighted imaging in the skull base

LUO Hedan1, ZHANG Haonan1, HU Shuai1, LU Xulun1, WANG Nan1, MIAO Yanwei1, LIU Ailian1, LIN Liangjie2, SONG Qingwei1*

2022,13(9):75-80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.014

Read online230   Download35

The value of diffusion kurtosis imaging in the early diagnosis of Parkinson,s disease

DAI Kaifeng, CHEN Xiangrong, XU Shuhui, LIN qiansen, CAI Yali, CHEN Jieyun*

2022,13(9):81-85 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.015

Read online183   Download41

Value of diffusion-weighted imaging combined with diffusion kurtosis imaging in the hierarchical diagnosis and prognosis assessment of glioma

WANG Shaokai*, HAN Xiangjun, ZHU Jingyi, ZHAO Yu, LI Songbai

2022,13(9):86-90, 99 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.016

Read online160   Download33

Tumor regression grade after neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer: MRI and pathological control study

DONG Longchun1, LI Yiming1, SUN Chao1, BAO Cuiping1, YANG Jun1, ZHANG Mingqing2, YANG Zhengduo3, ZHONG Jin1*

2022,13(9):91-94, 103 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.017

Read online189   Download36

Difference of MRI characteristics and HIFU related parameters of four subtypes of adenomyosis

ZHONG Yuqing1, LIU Yang1,2, HU Yan1, LIU Yuhang2, LÜ Fajin1,2*

2022,13(9):95-99 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.018

Read online159   Download35

Dyke-Davidoff-Masson syndrome: One case report

ZHANG Xiaoxu, LIU Yawen, YANG Yanping, HUANG Zhongxia, YU Hui*

2022,13(9):100-101 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.019

Read online246   Download29

Adult-type diffuse gliomas in cerebellum: One case report

ZHANG Runhai, CHENG Xinge, ZENG Xianchun, XU Rui*

2022,13(9):102-103 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.020

Read online152   Download32

Liponeurocytoma of the fourth ventricle: One case report

NUERBIYA·Keranmu, WANG Hong*

2022,13(9):104-105 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.021

Read online166   Download34

MRI diagnosis of atypical optic nerve sheath meningioma in orbit: One case report

SONG Xiaohan, WANG Lijun*, YU Weifan

2022,13(9):106-107 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.022

Read online160   Download33

Pulmonary echinococcosis misdiagnosed as lung cancer: One case report

LIU Qianqian, SUN Yujin*

2022,13(9):108-109 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.023

Read online146   Download31

Extramammary Paget,s disease complicated with liver metastases by magnetic resonance fat and iron quantification: One case report

GUO Xi, SHANG Quanliang*

2022,13(9):110-111 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.024

Read online140   Download34

Misdiagnosis of retroperitoneal giant chordoma: One case report

MA Yunting, ZHENG Yue, SHA Lihui, ZHAO Xinxiang*

2022,13(9):112-113 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.025

Read online149   Download34

Bile duct adenoma: One case report

WEN Xinru1, BI Jiangang2, BAO Shiyun2, GONG Jingshan3*

2022,13(9):114-115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.026

Read online176   Download31

Research progress of different analysis methods of resting state magnetic resonance imaging in vascular cognitive impairment no dementia

CAI Lina1, LI Xiaoling2, CUI Xuan1, WANG Peng3*, TONG Xin1, WEI Zeyi1, GAO Shenglan1, HAN Shengwang4, HOU Yu5

2022,13(9):116-119 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.027

Read online1605   Download34

Research progress of brain fMRI by acupuncture at Houxi acupoint

XIA Meihui1, ZHANG Qinhong2, CAI Lina3, YUE Jinhuan2, LI Xiaoling4*, CUI Xuan3, GAO Ruixue3, TONG Xin3, WANG Yang3,4

2022,13(9):120-122, 126 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.028

Read online168   Download27

Research progress of MRI on myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody disease in children

LI Ting, CHEN Xin, WANG Haoru, HE Ling*

2022,13(9):123-126 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.029

Read online230   Download37

Research progress of new MRI technology in prognosis evaluation of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy

HE Qing1, WANG Juan1, MA Xuejin1, LI Shiguang1,2*

2022,13(9):127-131 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.030

Read online234   Download50

Application and research progress of MRI on cerebral small vessel disease and vascular cognitive impairment

KANG Xiaomeng1, LI Huabing2*

2022,13(9):132-135 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.031

Read online183   Download43

Research progress of T2-FLAIR mismatch sign in predicting molecular typing of lower-grade glioma

WANG Hanwei1,2, ZENG Linlan1,2, CHEN Lizhao3, WANG Shunan1,2*

2022,13(9):136-138, 143 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.032

Read online166   Download37

Research progress in MRI of anti‐N‐methyl‐D‐aspartate receptor encephalitis

LIU Hanjing, LUO Tianyou*

2022,13(9):139-143 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.033

Read online161   Download32

Progress in the clinical application of compressed sensing technology in brain MRI

YANG Jing, MIAO Yanwei*

2022,13(9):144-147, 159 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.034

Read online198   Download49

Research progress of magnetic resonance non-contrast three-dimensional coronary imaging

WU Xi1,2, TANG Lu2, YUE Xun1,2, PENG Pengfei2, DENG Qiao2, WU Tao2, SUN Jiayu2*

2022,13(9):148-150, 155 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.035

Read online159   Download38

Research progress in predicting axillary lymph node metastasis of breast cancer by preoperative MRI

MA Qinqin1, FENG Wen1, CHEN Yuanyuan1, WANG Sha1, LEI Junqiang2*

2022,13(9):151-155 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.036

Read online233   Download30

Research progress of functional magnetic resonance imaging in evaluating biological behavior of hepatocellular carcinoma

ZHOU Yiran1, ZHU Shaocheng2*

2022,13(9):156-159 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.037

Read online149   Download35

Application progress of radiogenomics in the prediction of liver metastasis gene mutations in colorectal cancer

MA Jiaqi1, XIAO Lingqing2, LI Xiaofu1*

2022,13(9):160-162, 170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.038

Read online242   Download53

Progress of MRI in predicting of the tumor response after neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer

LIU Dan1, ZHANG Shengchao2*

2022,13(9):163-166 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.039

Read online177   Download30

The latest research progress of functional MRI in traumatic cartilage injury of ankle joint

GAO Yiyang, LI Xiangsheng*

2022,13(9):167-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.09.040

Read online208   Download38
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn