Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 13, Issue 8, 08/2022         RSS

Dynamic functional connectivity analysis of stable and progressive mild cognitive impairment

QIAO Zhen, YUAN Leilei, ZHAO Xiaobin, WANG Kai, ZHANG Shu, LI Xiaotong, CHEN Qian, AI Lin*

2022,13(8):1-6 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.001

Read online1725   Download23

Construction of nomogram model for predicting prognosis of low-grade gliomas based on diffusion kurtosis imaging histogram

SHI Meng1, MA Yuehu2, REN Jun2, WANG Tongxing2, YIN Xindao2, PENG Mingyang2*

2022,13(8):7-12,17 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.002

Read online461   Download15

The value of apparent diffusion coefficient value in evaluating the IDH-1 mutation status and tumor cell proliferation activity of lower-grade gliomas

LIU Xianwang, KE Xiaoai, ZHOU Qing, LI Shenglin, DENG Juan, XUE Caiqiang, HUANG Xiaoyu, SUN Qiu, ZHOU Junlin*

2022,13(8):13-18 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.003

Read online516   Download18

Preliminary study of synthetic MRI combined with three-dimensional arterial spin labeling imaging in differentiating recurrence and pseudoprogression of glioma

LÜ Ruirui1, YANG Zhihua2, GE Xin1, WANG Minglei3, HUANG Xueying3, LIU Shan3, MA Wenfu1, WANG Xiaodong3*

2022,13(8):19-23,35 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.004

Read online902   Download19

A comparative study of amide proton transfer weighted imaging and intravoxel incoherent motion imaging in the diagnosis of pathological grade of lung adenocarcinoma and its correlation with SUVmax

FENG Pengyang1, MENG Nan2, FANG Ting2, DONG Bai3, YANG Yang4, YUAN Jianmin5, WEI Wei6, WANG Meiyun1,2*, WU Yaping6

2022,13(8):24-29 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.005

Read online569   Download20

Prediction of lymph node metastasis of pancreatic ductal adenocarcinoma based on radiomics model of T1WI arterial phase

LIU Zhuoyu, HUANG Xiaohua*, CHEN Yuwei, HU Yuntao, TANG Lingling, LIU Nian

2022,13(8):30-35 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.006

Read online474   Download16

Value of different ADC to access complete response of rectal cancer after neoadjuvant therapy: A Meta analysis

LI Jipin1, ZHANG Wenkai1, ZHUANG Leyi1, SUN Yihua1, HE Dong1, WANG Xiang2*

2022,13(8):36-42,54 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.007

Read online520   Download16

Prediction and risk assessment of benign and malignant prostate lesions based on Bp-MRI radiomics

ZHAO Yingying1,2, FANG Chen3, WU Shenglian1, XU Wei1, ZHENG Pengxiang3, ZHENG Weilong1, CHEN Zhiqiang2*

2022,13(8):43-47 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.008

Read online3161   Download20

Quantitative assessment of microsatellite instability in endometrial cancer by T2 mapping combined with mDixon-Quant multiparameter imaging

MA Changjun1,2, TIAN Shifeng1,2, CHEN Lihua1,2, SONG Qingling1,2, SONG Qingwei1,2, LIN Liangjie3, LIU Ailian1,2*

2022,13(8):48-54 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.009

Read online563   Download21

The value of quantitative assessment of lumbar disc degeneration with T2 mapping: A Meta analysis

ZHANG Xuyin, GUO Yinxia, PAXON Julien Michael, ABDETA Bogale Girma, DU Yonghao, NIU Gang*

2022,13(8):55-59,70 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.010

Read online498   Download14

A resting-state fMRI study on the verbal fluency decline in mild cognitive impairment

GUO Chunlei1, HE Jiakai2, MA Yue1, SUN Jifei1, ZHANG Binlong3, WANG Zhi1, HONG Yang4, ZHANG Lei4, FANG Jiliang1*, LUO Ping4*

2022,13(8):60-64,74 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.011

Read online939   Download20

Comparative study on three kinds of 3.0 T MRI sequences for lumbar facet joint cartilage

LUO Muqing1, LI Hongwei2, ZHANG Kun1*, MA Mengtian3, LIAO Yunjie3, Yan Luyou1, GAO Hui1, LI Ping1

2022,13(8):65-70 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.012

Read online570   Download14

Interhemispheric voxel-mirrored homotopic connectivity in patients with type 2 diabetes

GAN Fan1,2, ZHOU Shuilian2, LIU Hui2, ZHONG Yulin2*

2022,13(8):71-74 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.013

Read online568   Download17

Value of magnetic resonance imaging in evaluating anatomical structure of hippocampus in patients with senile dementia

GUO Hao, HE Rongli*

2022,13(8):75-79 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.014

Read online467   Download20

The relationship between the patterns of acute cerebral infarction and the features of vascular stenosis in moyamoya syndrome based on cerebral MRI/MRA imaging

LIU Shangkuan1, GUO Xiang2, YU Hao2, CHEN Yuge2, CHEN Yueqin2*

2022,13(8):80-83,91 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.015

Read online587   Download23

Application value of MRI texture analysis based on GLCM in differential diagnosis of intraspinal meningioma and schwannoma

LIANG Jie1, DU Xin1, WANG Xianliang1, PU Rujian2, ZHU Wanping3*

2022,13(8):84-87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.016

Read online437   Download16

Study on diagnostic efficacy of magnetic resonance imaging for BI-RADS category 4 lesions

WANG Fangfang, PENG Qin, XU Bingren, JIN Jun, TANG Xiaoli*

2022,13(8):88-91 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.017

Read online558   Download16

Spontaneous basilar artery dissection: One case report

ZHANG Junhu1, ZHANG Jing1, TIAN Wenjing1, ZHANG Guorong1, ZHUO Jun2*

2022,13(8):92-93 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.018

Read online487   Download17

Craniocervical junction malformation combined with classic Dejerine syndrome: One case report

WANG Haoyue, GE Zhaoming*

2022,13(8):94-95,100 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.019

Read online414   Download16

Clinical features and CMR imaging findings of myocarditis induced by dermatomyositis:One case report

ZHANG Yanling, ZHANG Yan*, WANG Chunhong, ZHU Xiumei, ZOU Junxin, HUANG Qian

2022,13(8):96-97 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.020

Read online551   Download17

Cardiac magnetic resonance diagnosis of acute myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries during pregnancy: One case report

ZHANG Kailu1,2, CAO Yukun1,2, SHI Heshui1,2*

2022,13(8):98-100 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.021

Read online660   Download17

Research progress of magnetic resonance functional brain imaging in adolescent depression

DENG Jie1,2, HE Jianbo2, QIU Lihua1,3*

2022,13(8):101-103,108 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.022

Read online585   Download15

Application progress of diffusion weighted magnetic resonance imaging in epilepsy

ZHOU Qian1,2, ZHANG Guanghao1,2, WU Changzhe1,2, HUO Xiaolin1,2, ZHANG Cheng1,2*

2022,13(8):104-108 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.023

Read online521   Download18

Research progress of multimodal MRI in tension-type headache

WANG Jili1,3, ZHANG Shuxian2, SUN Xihe1,2*

2022,13(8):109-111,116 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.024

Read online542   Download17

Research progress of multimodal MRI in the diagnosis and prognosis assessment of acute ischemic stroke

QIN Yuanlin1, YU Hao2, CHEN Yueqin2*

2022,13(8):112-116 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.025

Read online617   Download23

The application and prospect of combined functional magnetic resonance imaging and transcranial magnetic stimulation on the modulation of brain functional network

XIA Qingling1,2*, JIANG Bin1, LIU Daihong2, ZHU Xiuhong1, QIU Jing1, ZHANG Jiuquan2*

2022,13(8):117-120,129 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.026

Read online561   Download16

Research progress of brain mechanism of acupuncture at acupoint

HU Linghui, SUO Bokai, ZUO Qingfang, HE Yanlin, WANG Jichao, XU Yilai, WU Wei*

2022,13(8):121-124,134 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.027

Read online523   Download18

Research progress of multimodal magnetic resonance imaging in the diagnosis and differential diagnosis of glioblastoma and brain metastases

HAO Zhiyue, GAO Yang*, WU Qiong

2022,13(8):125-129 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.028

Read online483   Download17

Research progress of multimodal magnetic resonance imaging in glioma genotyping

GAO Weilin, WU Qiong*

2022,13(8):130-134 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.029

Read online487   Download17

Application progress of myelin sheath probe in demyelinating diseases

LI Guodong1, WENG Na1, LI Xianglin2, LIU Yan2, WANG Xu1*

2022,13(8):135-138 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.030

Read online845   Download16

Progress of new MRI technology in parotid gland tumors

WANG Yihua, WANG Lijun*

2022,13(8):139-141,157 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.031

Read online519   Download18

Cardiac magnetic resonance imaging sequence of epicardial adipose tissue and research progress

MA Yan, WANG Jingxin, WANG Bin, LUO Song, CAI Jun*

2022,13(8):142-145 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.032

Read online538   Download17

Correlation between MRI radiomics and neovascularization of breast cancer

XU Kepei1, FANG Xiaozheng1, LIN Yi1, XU Maosheng1,2, WANG Shiwei1,2, ZHANG Ruixin1,2*

2022,13(8):146-149 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.033

Read online556   Download21

Application and research progress of radiomics in evaluation of pancreatic cancer

LI Jingjing1, LI Yuying1, SHI Haifeng2*, HANG Junjie3

2022,13(8):150-153 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.034

Read online530   Download15

Progress in MRI study of brain structure and functional alterations in patients with Crohn,s disease

TANG Wuli1,2, LI Kang2*

2022,13(8):154-157 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.035

Read online465   Download21

The application research progress of functional imaging in colorectal cancer with peritoneal metastases

LIU Naiqi, YANG Shuohui*

2022,13(8):158-161 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.036

Read online475   Download17

Research status of mesenteric lymph node imaging and pathologic localization

JIA Yuping1, LI Panpan2, WU Rui2, HONG Yu1, SONG Gesheng1*

2022,13(8):162-165 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.037

Read online480   Download18

Research progress in the application of radiomics in targeted therapy of tumors

LIU Qian, WANG Ning, LIU Yulin*

2022,13(8):166-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.08.038

Read online582   Download18
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn