Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 13, Issue 3, 03/2022         RSS

Prediction of MGMT promoter methylation in gliomas with different radiomics models based on MRI

CHEN Sixuan1, XU Yue3, YE Meiping1, LI Yang1, YU Zhixuan1, QING Zhao1, 2, WANG Zhengge1, ZHANG Bing1, 2, ZHANG Xin1*

2022,13(3):1-5,36 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.001

Read online283   Download74

The value of FLAIR vascular hyperintensity-diffusion weighted imaging mismatch in assessing collateral circulation in acute ischemic stroke

QIU Yanhua1, 2, 3, HUANG Lidong1, 2, 3, CHEN Qiuyan2, 3, WENG Ye1, 2, 3, SHI Liwei1, 2, 3, WEI Dingtai1, 2, 3*

2022,13(3):6-11,65 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.002

Read online774   Download77

Predictive value of alterations of brain structural network topology in early-stage Parkinson,s disease with mild cognitive impairment

ZHAO Xiaoyan, ZHANG Wei*, ZHONG Weijia, GUO Dajing, LI Chuanming, ZHOU Baiwan, WU Xiaojia

2022,13(3):12-17,70 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.003

Read online4992   Download72

The study of MRI radiomics and machine learning in the prediction of hemorrhagic transformation in acute stroke

MIAO Liqiong1, PENG Mingyang2, WANG Tongxing2, CHEN Guozhong2, YIN Xindao2, WU Gang2*

2022,13(3):18-21,75 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.004

Read online331   Download63

The study of machine learning based on DWI and FLAIR in the prediction of onset time of acute stroke

GUO Jingli, PENG Mingyang, WANG Tongxing, CHEN Guozhong, YIN Xindao, LIU Hao*

2022,13(3):22-25,42 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.005

Read online318   Download63

MR elastography for evaluation of pathological grade of pancreatic ductal adenocarcinoma

SONG Qike, ZHONG Shiling, LIU Yuanyuan, YANG Rui, SHI Yu*

2022,13(3):26-30 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.006

Read online315   Download63

Coherence-based regional homogeneity study of acute and remitting multiple sclerosis

ZHU Yanyan, WANG Yao, HE Ting, WANG Lei, HUANG Muhua, ZHOU Fuqing*

2022,13(3):31-36 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.007

Read online278   Download71

The abnormal topological properties of brain functional network in children with autism spectrum disorders based on graph theory analysis

LI Yushuang, AO Yawen, ZHAO Yilin, YANG Huaguang, ZHA Yunfei*

2022,13(3):37-42 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.008

Read online272   Download72

Research on the connectivity method of human and macaque brain regions based on DTI

LI Binqiang, WANG Qianshan, YAO Rong, CHAI Jingwen, WANG Yue, LI Haifang*

2022,13(3):43-48 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.009

Read online284   Download64

A comparation analysis between IDEAL-IQ and mDixon Quant techniques in fat quantification of abdomen and vertebrae

LIU Na, ZHANG Haonan, ZHANG Yukun, MIAO Yanwei, SONG Qingwei*

2022,13(3):49-53 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.010

Read online317   Download67

The functional connectivity of default mode network and hippocampus in Alzheimer,s disease: A Meta-analysis based on SDM

LU Guanqin1, 2, ZHANG Shouzi3, LI Rui1,2*

2022,13(3):54-60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.011

Read online1001   Download38

Evaluation of image quality of brain injury in preterm infants by pediatric 3.0 T special magnetic resonance imaging

LIU Ying1, HUO Ran1, LIU Jianfang1, LIAO Yi2, LIU Yunfeng3, ZHAO Qiang1, NING Gang2, YUAN Huishu1*

2022,13(3):61-65 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.012

Read online197   Download35

The value of T1 mapping in clinical staging of nasopharyngeal carcinoma and its correlation with EGFR and Ki-67 index

DENG Lingda, GUO Baoliang, DU Yongxing, HU Qiugen*

2022,13(3):66-70 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.013

Read online240   Download33

Study on the correlation between APT and mDixon-Quant in the right renal cortex and medulla of patients with chronic kidney disease

WANG Yue1, 2, LIU Ailian1, 2*, JU Ye1, 2, DU Changyu3, JIANG Haoyang3, QI Lingli3, BU Xinmiao1, 2, HU Wenjun1, 2, WANG Nan1, 2, WANG Jiazheng4

2022,13(3):71-75 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.014

Read online248   Download40

Application of Care-bolus technique at different monitoring levels in displaying sub endometrial enhancement

YU Zeping, LÜ Furong*, LÜ Fajin, XIAO Zhibo, XU Yong, Ma Juan

2022,13(3):76-78,82 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.015

Read online253   Download30

Utility of delta ADC value to differentiate uterine carcinosarcoma from endometrial carcinomas

LIU Yuhang1, LIU Yang2, XIAO Zhibo1*, DAI Mengying2, XIONG Yulin3

2022,13(3):79-82 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.016

Read online228   Download29

The diagnostic value of short T1 signal and ADC value in benign and malignant ovarian lesions

MENG Li, DU Jianing, SHAREN Gaowa, BAO Haihua*

2022,13(3):83-86 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.017

Read online352   Download55

The diagnostic value of magnetic resonance imaging in rib micro-fractures

ZHANG Tao, WANG Shuwen, CHEN Yuchen, MAO Cunnan, WU Jing, WU Xinying, YIN Xindao, LU Lingquan*

2022,13(3):87-90,92 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.018

Read online252   Download35

Cranionasal communicative schwannoma: One case report

JIANG Xiaowen, DING Changwei*

2022,13(3):91-92 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.019

Read online232   Download36

One case of sinonasal-type haemangiopericytma combined with cavernous hemangioma

WANG Junhua1, HUANG Hongliang2, WANG Xiao1, ZHAI Xiaojing1, ZHANG Hao2*

2022,13(3):93-94 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.020

Read online202   Download42

MR and CT diagnosis of glomus tumor of the trachea: One case report

WANG Fen, XU Hai, YU Tongfu*

2022,13(3):95-96 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.021

Read online230   Download38

Imaging findings of Merkel cell carcinoma of thigh and review of literature

WANG Tao1, YANG Haitao2*, CAI Jiyong1, JIANG Xinghong1

2022,13(3):97-98 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.022

Read online218   Download32

Extreskeletal mesenchymal chondrosarcoma: Two cases report and literature review

CHENG Jingfeng1, 2, SHAO Shuo1, LIN Fanzhong3, ZHENG Ning1*

2022,13(3):99-100,106 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.023

Read online195   Download39

Imaging findings of malignant eccrine poroma: Two cases and literature review

YUAN Ziyin1, 2, ZHENG Ning2*, SHAO Shuo2, LI Liang3

2022,13(3):101-102 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.024

Read online285   Download39

Highlights of the 107th scientific assembly and annual meeting of Radiological Society of North America: Central nervous system

LIU Xinyi1, 2, HUANG Biao3, ZENG Hongwu1*

2022,13(3):103-106 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.025

Read online272   Download38

Highlights of the 107th scientific assembly and annual meeting of Radiological Society of North America: Pediatric imaging

ZHANG Siqi1, 2, SHAO Jianbo3, ZENG Hongwu1*

2022,13(3):107-110 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.026

Read online249   Download38

Highlights of the 107th scientific assembly and annual meeting of Radiological Society of North America: Artificial intelligence

LIN Jieqiong1, 2, HUANG Yanqi3, LIANG Changhong3, ZENG Hongwu1

2022,13(3):111-114,121 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.027

Read online285   Download38

Research progress of deep learning in glioblastoma

ZHENG Fei, CHEN Xuzhu*

2022,13(3):115-117 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.028

Read online281   Download41

Progress of magnetic resonance vessel wall imaging in the evaluation of vulnerability and treatment efficacy of intracranial atherosclerosis plaque

LIU Cong1, 2, SONG Yan1,2*

2022,13(3):118-121 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.029

Read online271   Download33

Research progress of resting-state functional magnetic resonance imaging in TCM treatment of mild cognitive impairment

LI Xiaoling1, CUI Xuan2, TONG Xin2, CAO Danna1, PENG Cailiang1, 2*, ZHAO Pei2, FAN Tingting2, LOU Ruizhi2, WU Yue2

2022,13(3):122-125 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.030

Read online277   Download45

MRI research progress of subjective cognitive decline

LAI Ziyan1, ZHANG Qingping1, LAI Yinqi1, LIANG Lingyan2, DENG Demao2*

2022,13(3):126-128,142 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.031

Read online838   Download35

Research progress of multimodal MRI of neuropsychiatric diseases based on linked independent component analysis

HU Bing, TAN Xuanyu, LIU Wanqing, LI Danyang, ZHANG Qing*

2022,13(3):129-133 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.032

Read online227   Download75

Research progress of cognitive impairment and neuroimaging in patients with spinal cord injury

WANG Jing, LI Lunlan*, LIAO Chenxia, ZHANG Fan, GAO Xin

2022,13(3):134-137 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.033

Read online242   Download39

Advances in fMRI research in substance-related and addictive disorders

DAI Yunrui1, CHEN Jun2*

2022,13(3):138-142 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.034

Read online1700   Download46

MRI research progress of brain function and structure in patients with major depressive disorder before and after treatment

LI Haidong1, WANG Jun2, NIU Jinliang2*

2022,13(3):143-146 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.035

Read online272   Download47

Research progress of cardiac magnetic resonance imaging in anthracycline-induced cardiotoxicity

TIAN Yaotian1, WANG Cuiyan2*

2022,13(3):147-150 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.036

Read online276   Download60

Principle of T1 mapping technique and its research progress in myocardial quantification

JIA Taoyu, QIN Peixin, HU Feng, ZHOU Xiaobing, LU Ling, PAN Cunxue*, LI Shaolin

2022,13(3):151-158 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.037

Read online298   Download514

Application progress of MRI radiomics in the efficacy and prognosis of neoadjuvant chemotherapy for breast cancer

ZHU Xuelin1, 2, WU Jianlin1*

2022,13(3):159-161,165 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.038

Read online266   Download33

Application progress of MRI radiomics in the evaluation of liver fibrosis

ZHANG Die, ZHANG Chen, WANG Lifei*

2022,13(3):162-165 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.039

Read online298   Download59

Research advances in radiogenomics

JIA Yushan, WU Hui*

2022,13(3):166-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.03.040

Read online292   Download51
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn