Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 13, Issue 2, 02/2022         RSS

The study of ischemic core volume combined with the relative perfusion ratio in evaluating vascular recanalization and prognosis in acute stroke

LI Dong1, PENG Mingyang2, WANG Tongxing2, CHEN Guozhong2, Yin Xindao2, WU Gang2*

2022,13(2):1-5 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.001

Read online826   Download102

Preoperatively predict pathological grading of meningiomas using radiomics model based on transverse and sagittal enhanced T1WI images: a preliminary study

YANG Chunxue1, YUAN Meng1, ZHANG Jinling1*, WANG Tianzuo2*

2022,13(2):6-9 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.002

Read online629   Download54

Application of MR myocardial strain technique in the diagnosis and differential diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy

YANG Xinyao1, WU Jiang2*, ZHU Lina2, HAO Xiaoyong2, LI Xuan2, NIU Heng2

2022,13(2):10-15,21 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.003

Read online810   Download41

Quantitative comparative study of Dixon-MRI and BOLD-MRI on early renal injury in adult male with metabolic syndrome

ZHONG Qiaoling, LI Shisi, CHEN Yanjun, DING Youbin, ZHANG Xiaodong*

2022,13(2):16-21 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.004

Read online619   Download48

A fMRI study of hippocampal functional connectivity changes in benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes

MA Xueying, BAN Chao, ZHAO Pengfei, NIU Guangming, QIAO Pengfei*

2022,13(2):22-25 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.005

Read online611   Download42

A study on the microstructure of hippocampus in Alzheimer,s disease and amnestic mild cognitive impairment based on NODDI

WEI Zhihao, WANG Hong, JU Chao, LIU Ying*

2022,13(2):26-30,36 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.006

Read online1627   Download59

Changes of resting-state brain functional activities in breast cancer patients after neoadjuvant chemotherapy: a short-term longitudinal study

HU Yixin1, YU Feng2, ZHANG Jiuquan1*, TANG Yu1, DENG Yongchun2, YU Hong1, TAN Yong1, LIU Daihong1

2022,13(2):31-36 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.007

Read online588   Download39

Brain function study in T2DM comorbidity depression based on resting state degree centrality

LI Zhoule1, ZHAO Lianping2*, HUANG Gang2, LIU Ruifang1, TIAN Jing1, LU Yashan2, WEI Jia3

2022,13(2):37-41 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.008

Read online708   Download44

Study on multi-voxel 1H-MRS in brain of chronic mountain sickness

BAI Xiuxiu, BAO Haihua*, HE Xin

2022,13(2):42-46 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.009

Read online578   Download44

Study on thecerebrum metabolism in PI patients using magnetic resonance spectroscopy

SU Xiaoyan1, ZHAO Lianping2, XIE Yuping1*, FANG Yanyan2, ZHANG Wenwen2, ZHOU Liya3, HUI Peilin1, WANG Xubin1

2022,13(2):47-51 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.010

Read online639   Download49

Homology study of auditory region of superior temporal gyrus between human and macaque based on MRI

CHAI Jingwen, WANG Qianshan, YAO Rong, WANG Yue, LI Binqiang, LI Haifang*

2022,13(2):52-56 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.011

Read online569   Download39

Application of magnetic nanoparticles in vitro MRI of mouse macrophages

SONG Jiang1, 2, GE Rui1, ZHU Kai1, SUN Jie1, SONG Meina1, ZHAO Wei2, 3, MA Hongning2, WANG Zhijun1*

2022,13(2):57-61 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.012

Read online529   Download39

Design and verification of flexible and elastic coil for the head of wearable MRI device

ZHANG Shuang1, 2, 3*, LI Guihao2, 3, 4, WU Lin2, 3

2022,13(2):62-68 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.013

Read online601   Download54

Intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging for assessment of the differential diagnosis and Gleason grade in prostate cancer: a Meta-analysis

GUO Dingbo, ZENG Guofei, YANG Hua, LI Xuejiao, OU Fangyuan*

2022,13(2):69-74 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.014

Read online1400   Download40

Diagnosis of cerebral venous thrombosis in children: Comparative study of 3D Brainview T1W black blood sequence and 3D CE-MRV sequence

LÜ Yanqiu, TAO Xiaojuan, CHENG Hua, YIN Guangheng, HU Di, HONG Tianyu, XU Huijuan, PENG Yun*

2022,13(2):75-78 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.015

Read online801   Download40

Characteristics of blood oxygen level-dependent fMRI time-signal intensity curve in amyotrophic lateral sclerosis and nerve damage

YING Weifeng1, HE Yang2*, CHEN Qiong1, ZHANG Ying1, YE Fei1, SUN Xiaojia1, CHEN Lijuan1, YUAN Tianwen2, CAO Jun2

2022,13(2):79-82 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.016

Read online589   Download37

Comparison of value of three MRI perfusion techniques in the preoperative assessment of brain glioma grading

MEI Zou1, BI Junying2*

2022,13(2):83-86,95 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.017

Read online595   Download38

Predictive value of MRI for cardiac function improvement after intervention in acute myocardial infarction patients

WANG Jiali1, KONG Ying1, SUN Xiaoling1, ZHANG Chao1, ZHANG Min2, XU Kai1*

2022,13(2):87-90 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.018

Read online581   Download37

Study on parotid gland morphologic changes in diabetic patients based on diameter measurement by MRI

WU Shuang1, WANG Xuemei2, NIU Mingjia3*, FANG Yuan4, ZHENG Tao1, LI Jinglong1

2022,13(2):91-95 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.019

Read online823   Download39

Clear cell sarcoma of soft tissue of wrist: One case report

WANG Minzhe1, 2, GUO Cheng1, 2, LEI Junqiang2*

2022,13(2):96-96,102 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.020

Read online687   Download44

Image manifestations of typical Von Hippel-Lindau syndrome: One case report

SHI Yaoping1, XU Ziwei1, MO Yin1*, XUN Rui2

2022,13(2):97-98 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.021

Read online761   Download63

Adult nasal alveolar rhabdomyosarcoma: One case report and literature review

LI Jiachen1, 2, CHENG Xiu1, 2, WANG Jin1, 2, LI Jie1, 2, ZHANG Jing1*

2022,13(2):99-100 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.022

Read online608   Download49

Two cases of myotonic dystrophy with cerebral white matter lesions

LIANG Xin, LIU Lanxiang*

2022,13(2):101-102 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.023

Read online599   Download522

Granulosa cell tumor in the vastus lateralis of the right thigh: One case report

JU Chao, WANG Hong*

2022,13(2):103-104 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.024

Read online628   Download50

Progress of neuroimaging study on dietary improvement of cognitive impairment

LIU linhan1, WANG Xiaochun2*

2022,13(2):105-107 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.025

Read online949   Download51

Advances in magnetic resonance imaging studies in patients with cognitive impairment in type 2 diabetes mellitus

LI Renshi, HAN Xiaolin, HUA Mengyu, ZHUANG Xianghua, CHEN Shihong*

2022,13(2):108-111,115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.026

Read online678   Download39

Research progress on neuroimaging biomarkers of chemotherapy-related cognitive impairment in breast cancer

WANG Lei, ZHOU Fuqing*

2022,13(2):112-115 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.027

Read online656   Download38

Advances in research on brain networks in psychogenic erectile dysfunction

YANG Yuqing1, MOU Linxuan1, QU Liu1, YAO Junpeng1, YAN Xiangyun1, SU Chengguo1, ZHANG Peihai2, LI Ying3*

2022,13(2):116-119 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.028

Read online1021   Download46

Research progress in brain functional changes in PTSD patients

LIU Huaqiong, BA Chenghui, GAO Wenxin, JIANG Xingyue, DI Ningning, XING Chengyan, XU Chang*

2022,13(2):120-122,126 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.029

Read online700   Download45

New progress in imaging evaluation of intracranial atherosclerosis

ZHOU Hui1, WANG Xiaochun2*

2022,13(2):123-126 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.030

Read online594   Download37

Principle of amide proton transfer imaging and its research progress in glioma

LIU Xiaoyan1, 2, WANG Baojian1, ZHANG Juan3, NI Lin2, MA Qianli2, XIE Yuanzhong2, LI Xiujuan2*

2022,13(2):127-129 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.031

Read online1699   Download51

Research progress of intelligent image prediction of MGMT methylation status in high-grade glioma

ZHAO Huimin1, ZHANG Hui2*

2022,13(2):130-132,136 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.032

Read online616   Download46

Research progress of MRI technology in the diagnosis of parotid tumor

HAN Lei, WU Xiaoping*

2022,13(2):133-136 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.033

Read online791   Download47

The application of cardiovascular magnetic resonance in prognosis evaluation and risk stratification in hypertrophic cardiomyopathy

FENG Xinyi, ZHANG Tianyue, FENG Yuling, WU Xingqiang, LI Chunping, LI Rui*

2022,13(2):137-140 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.034

Read online1170   Download49

Application progress of intravoxel incoherent motion diffusion weighted imaging in lungs

LÜ Siqiang1, QIN Wenheng2, SUN Zhanguo2*

2022,13(2):141-144 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.035

Read online764   Download41

Research status and potential of multi-parameter breast MRI

LIU Miaomiao1, ZHANG Fengxiang2*, LU Dongxia2, YANG Jinhua2

2022,13(2):145-147,151 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.036

Read online653   Download48

Research progress and prospect of DCE-MRI in breast lesions with rim enhancement

LI Xiaoxiao, JIANG Xingyue*

2022,13(2):148-151 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.037

Read online738   Download38

Advances in imaging studies of nipple-areola complex involvement

ZHOU Yimo, ZHANG Lina*

2022,13(2):152-154,166 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.038

Read online644   Download45

Research progress in predicting microvascular invasion of hepatocellular carcinoma by preoperative MRI

WANG Shaoyi, ZHOU Zhipeng*

2022,13(2):155-158,162 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.039

Read online699   Download56

Research progress of preoperative prediction of microvascular invasion of hepatocellular carcinoma based on magnetic resonance imaging

HU Guangchao1, ZHANG Qianqian2, MAO Ning2, LI Naixuan3*

2022,13(2):159-162 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.040

Read online725   Download44

Progress in the application of ultrashort magnetic resonance echo time sequences

ZHANG Xuyang1, YU Nan1, 2, ZHANG Xirong1, 2, JIA Yongjun2, REN Ge2, REN Zhanli2, HE Taiping1*

2022,13(2):163-166 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.041

Read online584   Download51

Current state-of-the-art of MRI zero echo time technique

DOU Han, WANG Xiaoming*

2022,13(2):167-170 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2022.02.042

Read online714   Download64
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn