Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 12, Issue 12, 12/2021         RSS

Initial application of synthetic MRI in evaluating brain maturation of preterm infants

ZHAO Caiwen, ZHAO Xin, LIU Yanchao, XING Qingna, ZHANG Xiaoan*

2021,12(12):1-5 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.001

Read online690   Download71

The feasibility study of MRI texture analysis in predicting delayed enhancement status in cardiac amyloidosis

WU Xi1, TANG Lu2, DENG Qiao1, WU Tao2, LIU Nian1, ZHANG Tianjing3, CHEN Yucheng4, HUANG Xiaohua1, SUN Jiayu2*

2021,12(12):6-11 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.002

Read online797   Download81

Diagnostic efficacy of novel imaging markers and its correlation with clinical symptoms for idiopathic normal pressure hydrocephalus

HUANG Wenjun1, FANG Xuhao2, LI Shihong1, MAO Renling2, YE Chuntao1, LIU Wei1, LIN Guangwu1*

2021,12(12):12-17,23 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.003

Read online728   Download99

The value of Gd-EOB-DTPA enhanced magnetic resonance imaging for predicting early recurrence of hepatocellular carcinoma after resection

ZHAO Qiyu1, QI Yuangang1, GUO Shoufang1, ZHANG Hong1, LIU Qianqian2, CHEN Yingxiu2, JI Huijun2, LI Wanhu1*

2021,12(12):18-23 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.004

Read online827   Download70

Diagnostic value of ultra-high b-value DWI in peripheral prostate cancer

ZHAO Yingying1,2, ZHANG Dan3, SONG Na3, WANG Tao3, WANG Zhuo3, ZHANG Shaoru3, YU Jia4, CAI Lei1, CHEN Zhiqiang1*

2021,12(12):24-28 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.005

Read online1338   Download79

Multiparametric magnetic resonance imaging to characterize pathological grading and stage of cervical squamous cell carcinoma

LIU Jiren1, XU Yi2, GUO Limei2, SI Peng3, GUO Juan3*

2021,12(12):29-33 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.006

Read online799   Download85

Application of different radiomics models based on MRI conventional T2WI in preoperative tri-classification of ovarian epithelial tumors

HU Yan1, LIU Yang1, ZHENG Yineng1,2, XIAO Zhibo2, CHEN Liping2, ZHANG Jian1, DAI Mengying1, LI Guanghui1, ZHONG Yuqing1, MA Si1, LÜ Fajin1*<

2021,12(12):34-38,54 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.007

Read online765   Download142

Radiomics features of sub-attention region on the diagnosis of the extracapsular extension of the prostate cancer on magnetic resonance imaging

ZHANG Yihong1, HOU Ying2, BAO Jie3, WANG Chenglong1, SONG Yang1*, ZHANG Yudong2, YANG Guang1

2021,12(12):39-43,66 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.008

Read online1631   Download83

USPIO enhanced SWI MRI to evaluate the effects of cinobufacini on a nude orthotopic hepatocellular carcinoma tumor model

LU Fang1, GUO Ran2,3, LIN Jiang2,3, YANG Shuohui4*, FU Caixia5, LIU Mengxiao6, YU Jianli4

2021,12(12):44-48 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.009

Read online691   Download64

Feasibility study on quantification method of fat infiltration in thigh muscle based on axial T1WI image

YAN Jun1,2, WANG Ling3, HUANG Yilong1, WANG Haolei1, ZHU Hongli1, LUO Lin2, HE Bo1*

2021,12(12):49-54 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.010

Read online839   Download77

Features fusion of brain networks and its application to autism recognition by machine learning based on resting-state functional magnetic resonance imaging

ZHAO Xiaohu1,2, GE Manling1,2, CHEN Shenghua1,2*, WANG Lei3*, SONG Zibo1,2, XIE Chong1,2, YANG Zekun1,2

2021,12(12):55-61 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.011

Read online2331   Download77

The effect of fast scan parameters on evaluation of T1, T2 relaxation times and proton density of normal brain using synthetic MRI

ZHENG Zuofeng1,2, WANG Zhenchang1*, YANG Jiafei2, ZHANG Dongpo2, MA Jun2

2021,12(12):62-66 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.012

Read online765   Download71

Preliminary study on the application value of 3.0 T magnetic resonance amide proton transfer (APT) imaging in breast diseases

WEN Jie1, WANG Meng1, XIANG Lu1, LIU Zhou1, REN Ya1, YANG Qian1, LUO Dehong1,2*

2021,12(12):67-70 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.013

Read online662   Download74

Value of 3.0 T dynamic contrast-enhanced MRI of breast combined with mammography in the differential diagnosis of benign and malignant small breast nodules with diameter ≤≤2 cm

XIE Fuyou1,2, QIU Xiaohui2, LIU Yichao2, WANG Li2, SHI Zhenshan2, LIU Bin1*

2021,12(12):71-74 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.014

Read online648   Download79

The value of IVIM-DWI combined with Gd-EOB-DTPA enhanced MRI in prediction of hepatocellular carcinoma microvascular invasion

LI Xiaofeng, ZHUANG Yuxiang, ZHOU Xinjie, ZHOU Daiquan, KUANG Lianqin, ZENG Yan*

2021,12(12):75-78,88 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.015

Read online814   Download64

The value of Gd-EOB-DTPA enhanced MRI in predicting microvascular invasion of hepatocellular carcinoma and its grade

WANG Jing, ZHENG Jin*, SUN Jun, SHEN Li

2021,12(12):79-83,88 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.016

Read online843   Download103

A comparative study of UTE and T2* mapping imaging technology in quantitative assessment of rotator cuff tear

CAO Xinyue1, WEI Jianguo1, CHEN Kai1, CHEN Zhentao2, WANG Bo1, LIU Fang1, CHEN Jie1, XU Zuoxu1, HUANG Bingcang1*

2021,12(12):84-88 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.017

Read online748   Download73

High resolution magnetic resonance vessel wall imaging in the diagnosis of bilateral carotid artery fibromuscular dysplasia: A case report

YAN Zhaoxian, MA Zelan*, LIU Xian, LIU Guoqing

2021,12(12):89-90 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.018

Read online818   Download72

Multi-system involved Hodgkin,s lymphoma misdiagnosed as sarcoidosis: One case report

YAN Jingjing, SUN Dandan, ZHU Ruiping, YU Jing*, WU Jianlin

2021,12(12):91-92 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.019

Read online641   Download182

Nonossifying fibroma of maxillary: A case report

GUO Yuzhu, ZHANG Zhuo, XU Kaixuan, LI Xiaoyu, JIN Guangyu*

2021,12(12):93-93,95 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.020

Read online639   Download58

MRI findings of spinal epidural angiolipoma: A case report

HUO Mingyue1,2, CHEN Yingmin1*, ZHANG Nan1,2, ZHENG Xuechao1,3

2021,12(12):94-95 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.021

Read online728   Download62

Research progress of magnetic resonance imaging in predicting postoperative recurrence patterns of high-grade gliomas

LIU Maomao1, HE Yexin2*

2021,12(12):99-101 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.023

Read online737   Download75

Research progress of machine learning for predicting breast cancer response to neoadjuvant chemotherapy based on MRI

CHEN Zhigeng, LI Xiang*,SHA Lin*

2021,12(12):102-104 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.024

Read online811   Download59

Progress of radiomics in diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma

JIANG Qihong, REN Yongjun*

2021,12(12):105-107,111 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.025

Read online1173   Download78

Application progress of intravoxel incoherent motion imaging in clinical diagnosis and treatment of rectal cancer

ZHAO Jia1, LI Huabing2*

2021,12(12):108-111 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.026

Read online781   Download75

Research progress of magnetic resonance elastography in the quantitative diagnosis and staging of liver fibrosis

ZHAO Junping, LI Hong*, LIU Haoyuan, LI Na, MA Huihao

2021,12(12):112-114,117 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.027

Read online705   Download87

Research progress of Wallerian degeneration in the central nervous system diffusion magnetic resonance imaging

WANG Junxin, CUI Yunan, BING Yu, MIAO Yanwei*

2021,12(12):115-117 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.028

Read online687   Download81

Advances in functional magnetic resonance imaging for renal function assessment

LIU Ya,nan1, ZHAO Ruifeng2*

2021,12(12):118-120,124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.029

Read online744   Download65

Radiological research progress on the adherence and invasion of adjacent brain tissue caused by craniopharyngioma

ZHANG Lingling, CHEN Xuzhu*

2021,12(12):121-124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.12.030

Read online706   Download60
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn