Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 12, Issue 9, 09/2021         RSS

Effect of vestibular rehabilitation on spontaneous brain activity in patients with vestibular migraine: a resting state MRI study

QIN Xin1,2, HU Xiaofei1, CHEN Jie2, WANG Qingzhen2, LIU He1, WANG Yao1, LUO Wei1, LI Guangjian3*, WANG Jian1

2021,12(9):1-5 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.001

Read online768   Download119

Preliminary application of amide proton transfer-MRI in diagnosis of nasopharyngeal carcinomas

YANG Qian1, ZOU Liyan1, LIU Zhou1, LI Li1, XIAO Jiahui1, WANG Mingyu1, WANG Siyuan1, LUO Dehong1,2*

2021,12(9):6-10 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.002

Read online684   Download90

The study of high-resolution diffusion tensor imaging in thyroid-associated ophthalmopathy

ZHANG Xiaohui1, ZHANG Zhiwei1, LÜ Fajin1, LIU Cun2, LONG Jian2, YU Bin1, LI Yongmei1*

2021,12(9):11-14 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.003

Read online774   Download91

Preliminary study on papillary muscle morphology of the left ventricle in patients with hypertrophic cardiomyopathy by cardiac MR imaging

XU Sen, SUN Yu, HOU Jie, LI Xiaogang, YOU Hongrui, ZHANG Rongrong, QI Miao, ZHANG Libo, YANG Benqiang*

2021,12(9):15-19 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.004

Read online755   Download80

Study on the value of liver-specific contrast agent MRI abbreviated sequence in screening small hepatocellular carcinoma in high-risk population

WANG Cong1, GUO Ran2, SHI Dandan2, YU Changjiang2, ZHOU Yiran2, ZHU Shaocheng2*

2021,12(9):20-24 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.005

Read online635   Download113

Diagnostic performance of MRI and CT for hepatocellular carcinoma less than 3cm based on liver reporting and data system version 2018

JIANG Jian, WANG Wei, CUI Yunan, ZHANG Maowei, CHEN Dan, FANG Xin, LIU Ailian*

2021,12(9):25-29,44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.006

Read online680   Download77

Tentative discussion on cardiac magnetic resonance in differentiating common types of cardiac amyloidosis

LIAO Xuan, ZENG Mu, ZHANG Jiamin, LIU Jun*

2021,12(9):30-35 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.007

Read online1228   Download74

The stronger sensitivity to missed chances in individuals with IGD: a resting-state fMRI study

HUANG Pujiang1, GONG Yue1, ZHANG Zhenyu1, LI Shuang2, LIU Zhiyuan1*

2021,12(9):36-39 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.008

Read online1407   Download78

The effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on the left executive control network in heroin dependent individuals: a resting-state fMRI study

JIN Long1, FU Yanwen2, WANG Shu3, ZHANG Wei1, WEI Yixin1, WANG Wei1, YUAN Menghui1, LI Qiang4, WEI Longxiao1*

2021,12(9):40-44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.009

Read online533   Download95

Brain gray matter volume and functional brain network in patients with lower back pain: a MRI study

JIANG Jian, DU Wei, CUI Yunan, JIANG Yuhan, LIU Ailian, Miao Yanwei*

2021,12(9):45-48,60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.010

Read online510   Download78

Evalution on the visualization of the extracranial branch of trigeminal nerve using the 3.0 T MR CE 3D-STIR TSE sequence

LIU Ming1,2, DUAN Qinghong3,4*, LI Dejiong2, ZHANG Guoping2, TANG Xiuzhu2

2021,12(9):49-52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.011

Read online514   Download130

Prediction of Ki-67 expression level in glioblastoma by radiomics model based on T2WI

ZHU Xuechao, HE Yulin*, WU Yingying, LI Bin, WAN Tianyi, TANG Xin, YU Qiuyue

2021,12(9):53-56 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.012

Read online582   Download170

The correlation between diffusion kurtosis imaging and pathological condition in clear cell renal carcinoma

FENG Qiang*, ZHANG Ruiming, FANG Wei, MA Zhijun

2021,12(9):57-60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.013

Read online534   Download80

Diagnostic value of DCE-MRI combined with DWI for central gland prostate cancer

LUO Yongzhi, WANG Xi*

2021,12(9):61-64 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.014

Read online577   Download78

Application value of conventional MRI examination and diffusion weighted imaging in preoperative evaluation of rectal cancer

YANG Hongyu1, GAO Xu2, SHEN Xiuzhi1, ZHONG Jiali1, PENG Ruchen1*

2021,12(9):65-68,87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.015

Read online456   Download88

Preliminary study of APT combined with T2 mapping sequence in preoperative risk assessment of endometrial carcinoma

MA Changjun1, LIU Ailian1*, TIAN Shifeng1, CHEN Lihua1, WANG Nan1, SONG Qingwei1, LIN Liangjie2, WANG Jiazheng2, MENG Xing3

2021,12(9):69-72 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.016

Read online541   Download69

Diagnostic value of MRI in extra-abdominal desmoid type fibromatoses

HAN Changnian*

2021,12(9):73-74 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.017

Read online457   Download126

Primary intracranial Rosai-Dorfman disease: a case report

TANG Lingling1,2, ZHAO Qingyun3, HUANG Xiaohua1*, LIU Nian1

2021,12(9):75-76 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.018

Read online600   Download82

Multi-parameter cardiac magnetic resonance diagnosis of constrictive pericarditis after renal transplantation: a case report

HUANG Weiwei, ZHANG Jun, ZHANG Lingyan, ZHI Beibei, LUO Song*

2021,12(9):77-78 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.019

Read online535   Download90

MRI findings of recurrent ovarian endometrioid adenofibroma with pedicle torsion: a case report

MA Mimi, YANG Haoran, CAO Xinshan*

2021,12(9):79-80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.020

Read online630   Download104

The analysis method of intracranial hypointense disease on T2WI

ZHAO Xuemei, QIAN Yinfeng*

2021,12(9):81-87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.021

Read online1883   Download115

Imaging research progress in mild cognitive impairment using convolutional neural networks

LI Xiaoling1, WANG Jingxian2, LI Ang3, LI Meng1, CAO Danna1, WANG Feng1*, CUI Xuan2, YAO Chunli2, CAI Lina2

2021,12(9):88-90,94 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.022

Read online688   Download71

Research progress of arterial spin labeling imaging in early diagnosis and prognosis evaluation of brain injury in premature infants

LIU Ying, HUO Ran, WANG Zheng, YUAN Huishu*

2021,12(9):91-94 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.023

Read online1266   Download78

The research progress of high-resolution magnetic resonance vessel wall imaging in intracranial atherosclerotic plaques

WANG Hongru, GAO Yang*, WU Qiong

2021,12(9):95-97,102 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.024

Read online626   Download80

Progress of multimodality magnetic resonance imaging in genotyping and prognostic evaluation of gliomas

ZHAO Huan1,2, BAI Yan1,2, WANG Meiyun1,2*

2021,12(9):98-102 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.025

Read online633   Download103

Application progress of MRI in central nervous system of heat stroke

XU Haoran, LI Jun*

2021,12(9):103-105 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.026

Read online791   Download101

Research progress of cardiovascular magnetic resonance in quantitative evaluation of tissue and function of myocardial hypertrophy

GUO Wei, WANG Xiaohua*

2021,12(9):106-108 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.027

Read online825   Download609

Progress in imaging assessment of the risk of esophageal varices and bleeding in cirrhosis

LIU Hong1,2,3, LIU Guangyao1,2,3,4, ZHOU Junlin1,2,3*

2021,12(9):109-112 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.028

Read online669   Download86

Research progress of multimodal MRI in renal cell carcinoma

YU Wei, YANG Yang, WU Yinghua*

2021,12(9):113-115,120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.029

Read online661   Download83

Research progress of chemical exchange saturation transfer imaging technology in musculoskeletal system

WANG Mei1, ZHANG Xiaodong2*

2021,12(9):116-120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.030

Read online711   Download93

Research progress in preoperative imaging evaluation of oblique lumbar interbody fusion

HAN Menglong1, FANG Xiangjun1*, HE Zhongyun2, YAN Xueliang3

2021,12(9):121-124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.031

Read online1077   Download70
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn