Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 12, Issue 6, 06/2021         RSS

The study of white matter micro-structures mediating onset age and the severity of depressive disorder based on DTI

WANG Yun,ZHAO Tian,XIE Jie,WANG Qi,LI Yuefeng*

2021,12(6):1-4,15 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.001

Read online1404   Download167

Relationship between FVH sign and brain oxygen metabolism of SWI sequence and clinical state in patients with acute/subacute cerebral infarction

CHANG Peipei,MIAO Yanwei*,JIANG Yuhan,CHE Yiwei,GAO Bingbing,CHEN Lihua,SONG Qingwei,LIU Ailian

2021,12(6):5-9,77 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.002

Read online1242   Download98

Computational fluid dynamics and functional outcome in atherosclerotic middle cerebral artery stenosis: A correlation study

WU Jiahua,CHEN Guozhong,WANG Peng,MAO Cunnan,MIAO Zhengfei,SU Wen,YIN Xindao*

2021,12(6):10-15 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.003

Read online1000   Download89

Contrast study using the resting-state fractional amplitude of low-frequency fluctuations between treatment-naive patients with schizophrenia and obsessive-compulsive disorder

YU Xiaoman1,HUANG Haixia2,TIAN Lin1,ZUO Xiang2,WANG Shuai1,ZHANG Yangyang1,ZHOU Zhenhe1*

2021,12(6):16-21 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.004

Read online887   Download81

Changes of iron in deep gray matter nuclei of children aged 0—6 years: Quantitative susceptibility mapping versus R2*

NING Ning1,2,JIN Chao1,ZHANG Weishan1,ZHANG Lei1,WU Peng3,GUO Hua3,LIU Congcong1,WU Xiangyu2,YANG Jian1*

2021,12(6):22-26 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.005

Read online893   Download95

Primary study of automatic segmentation and measurement of brain region volumes applicating in Alzheimer,s disease diagnosis

LI Huabin1,TANG Xiangqi2,CHEN Yuan3,XIAO Huanhui3,WANG Silun3*

2021,12(6):27-33 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.006

Read online917   Download209

Study on the relationship between epicardial adipose tissue and left ventricular remodeling in hypertrophic cardiomyopathy based on T1 mapping technology

CHEN Yanfei,ZHOU Yingxue,LIU Pengfei*

2021,12(6):34-37 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.007

Read online864   Download61

Machine learning to distinguish stage ⅠA cervical cancer from high-grade squamous intraepithelial lesion-based on MRI radiomics models

FAN Zhichang1,XIA Yuwei2,ZHEN Junping3*,ZHOU Yukun4,JIN Bo5,BIAN Wenjin1,YANG Jie1

2021,12(6):38-43 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.008

Read online1112   Download87

Changes of positive and negative network connectivity related to hand knob area after stroke: A rs-fMRI study

ZHAN Shuang1,YU Qiurong1,YIN Dazhi2,WANG Hewei3,XU Guojun1,WANG Xuefei1,GUO Miao1,SUN Changhui3,ZHU Bing3,SUN Limin3*,FAN Mingxia1*

2021,12(6):44-50 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.009

Read online4688   Download137

Regional homogeneity of resting state brain functional activities during Tai Chi Chuan learning

WANG Xuefei1,YIN Dazhi2,LI Lin3,XU Guojun1,YU Qiurong1,ZHAN Shuang1,GUO Miao1,ZHANG Xiaoyou3,FAN Mingxia1*

2021,12(6):51-56 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.010

Read online1225   Download129

Abnormal brain network topology during non-rapid eye movement sleep and its correlation with cognitive behavioral abnormalities in narcolepsy type 1

ZHU Xiaoyu1,NI Kunlin1,TAN Huiwen2,LIU Yishu2,ZENG Yin2,GUO Qiyong1,XIAO Li2,3,YU Bing1*

2021,12(6):57-61,91 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.011

Read online833   Download133

Correlation analysis of sleep duration of normal elderly and cognitive function brain regions volumes

YUAN Mengya1,2,HONG Bo1,2,ZHANG Wei1,2,LIU An1,2,WANG Jinghua1,2,LIU Yuanyuan1,2,YAN Feng1,2,WANG Tao

2021,12(6):62-65,107 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.012

Read online761   Download161

Quantitative experimental study in a rabbit model of liver fibrosis by DCE-MRI with Gd-EOB-DTPA

JIANG Jinzhao1,ZOU Liqiu2,ZHANG Hao2,ZHONG Wenxin2,CHENG Lin1,SHEN Xinping1*,YANG Yang2

2021,12(6):66-71 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.013

Read online858   Download87

Acupuncture changes the functional connectivity of the right insula in asthma: A fMRI study

WEI Xiangyu,CHEN Hui,GONG Zhigang,WANG Hui,HUANG Yanwen,ZHAN Songhua*

2021,12(6):72-77 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.014

Read online815   Download126

A machine learning model for early diagnosis of Alzheimer,s disease

YAO Lili1,FAN Zhao2*

2021,12(6):78-82 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.015

Read online992   Download81

The value of identifying benign and malignant breast lesions based on the texture feature of Tirm sequence combined with time-intensity curve

WANG Ming1,WANG Xiulan2,ZHANG Ji2,SUN Zhongru2,TIAN Weizhong2*

2021,12(6):83-87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.016

Read online917   Download85

Application value of DCE-MRI in tumor body, peritumoral edema area in grading diffuse glioma

WANG Ru1,WANG Shaoyu2,ZHANG Huapeng2,GAO Yang1*

2021,12(6):88-91 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.017

Read online812   Download136

The application of MRI guided breast localization and biopsy in breast lesions

SONG Ying,OUYANG Han*,YE Feng,CHE Shu’nan,LI Jing,ZHOU Chunwu

2021,12(6):92-96 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.018

Read online941   Download172

Predictive effect of Gd-EOB-DTPA enhanced MRI for HBV-related diameter ≤1 cm sHCC intrahepatic metastasis

LI Xueqin1,PAN Ziang2,WANG Xing1,ZHAO Dawei1,LIN Dongdong1,YANG Guang1,LIU Hui1,REN Meiji1,XIA Zhenying1,LI Hongjun1,LI Dechun3*

2021,12(6):97-101 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.019

Read online893   Download120

Imaging features of multi-mode multi-parameter magnetic resonance imaging in the diagnosis of placenta accreta

WU Huifeng*,HE Yu’e,MO Jingxiong,YU Shanshan,LUO Taizhao,ZHAI Yongchuan,WANG Yetao,ZHOU Huo

2021,12(6):102-105 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.020

Read online1724   Download83

Epidermoid cyst of the adrenal gland: A case report

ZHANG Nan1,2,CHEN Yingmin1*

2021,12(6):106-107 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.021

Read online993   Download107

Research progress of MRI based radiomics in differentiating high-grade gliomas from solitary brain metastases

LÜ Jianbo,QI Xin,CHEN Zhigeng,SHA Lin*

2021,12(6):108-110 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.022

Read online892   Download96

Research progress on the application value of apparent diffusion coefficient of magnetic resonance imaging in the diagnosis and treatment of breast cancer

ZHOU Yan,ZHU Xu’na,LIU Lidong*

2021,12(6):111-113,117 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.023

Read online896   Download89

Research progress of evaluating pancreatic fibrosis degree by multimodal magnetic resonance functional imaging

LIU Chang,SHI Yu*

2021,12(6):114-117 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.024

Read online971   Download85

Current status and prospect of biparametric and multiparametric magnetic resonance imaging in the evaluation of prostate cancer

JI Jianzhi1,2,ZHANG Qian1,2,CAO Liang2,NIU Meng2,GUO Shunlin2*

2021,12(6):118-120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.025

Read online2735   Download163

Current status and progression of MRI quantitative research in brown adipose tissue

SHAO Shuying,ZHAO Jian*

2021,12(6):121-124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.06.026

Read online1258   Download129




Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn