Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 12, Issue 4, 04/2021         RSS

Quantitative investigation of global volumetry and relaxometry of the brain in Parkinson,s disease patients using synthetic MRI

LU Na1,2, LI Chunmei1, LI Shuhua3, SU Wen3, YU Lu4, WU Puye5, CHEN Min1,2*

2021,12(4):1-5 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.001

Read online846   Download75

Functional network connectivity analysis in sensorimotor area of Parkinson,s disease

PAN Yu1, QU Hang1, ZHAO Yi1, WANG Wei1*, LIU Jiangbing2

2021,12(4):6-11 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.002

Read online1381   Download88

Differential diagnosis of atypical meningiomas and anaplastic meningiomas by MRI basic signs and DWI parameters

HAN Tao, ZHANG Jing, LIU Xianwang, ZHANG Bin, DENG Liangna, LIN Xiaoqiang, JING Mengyuan, ZHOU Junlin*

2021,12(4):12-16 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.003

Read online1005   Download73

The value of preoperative multi-parametric MR features using surface coil exclusive designed for thyroid gland in predicting the metastatic status of regional lymph nodes in thyroid cancer

XIE Yongsheng1, WANG Shixu2#, ZHANG Miaoru1, LIU Zhou1, Huerman•Bahebietike2, LIANG Longfei2, LONG Li1, DENG Wenming1, WEI Minghui2*, LUO Dehong1,3*

2021,12(4):17-22 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.004

Read online1019   Download78

The performance of pretreatment MRI based nomogram in neoadjuvant chemotherapy response prediction in nasopharyngeal carcinoma: A primary study

ZHENG Dechun1*, XU Shugui1, LAI Guojing2, CHEN Jiayou1, REN Wang1, CHEN Yunbin1

2021,12(4):23-29 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.005

Read online999   Download93

Clinical value of MRI in the diagnosis of multilocular cystic renal cell carcinoma and cystic nephroma

GE Xiaoxue, HAN Tingting, FAN Xiaoxue, YU Bing*

2021,12(4):30-34 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.006

Read online919   Download69

Characteristics of endometrial fibrosis on MRI

FENG Yongjing1, JIANG Peipei2, ZHOU Nan1, HU Qing1, SUN Shuangshuang1, HU Yali2, ZHOU Zhengyang1*

2021,12(4):35-38 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.007

Read online1408   Download67

Quantitative evaluation of sacroiliac arthritis activity in SpA based on DCE-MRI microvascular permeability parameters

LIN Mingui, CHEN Xianyuan, YU Shun*, MA Mingping

2021,12(4):39-44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.008

Read online1607   Download110

Functional connectivity between prefrontal lobe and thalamus and its relationship with individual,s craving for internet game: A rs-fMRI study

CHEN Jing1,2, HUANG Pujiang3, YANG Guang1,2*, LIU Zhiyuan3*

2021,12(4):45-50 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.009

Read online794   Download71

3D mDixon Quant based on compressed SENSE for quantitative study of lumbar vertebral body fat content

SONG Yu1,2, SONG Qingwei2*, ZHANG Haonan2, ZHANG Nan2, PU Renwang2, LIU Ailian2, MIAO Yanwei2

2021,12(4):51-56 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.010

Read online1119   Download81

A meta-analysis of diagnostic efficacy of four-dimensional magnetic resonance angiography in arteriovenous malformations

ZHAO Yongchao1,2, ZOU Zhi1,2, LI Yongli1,2, DOU Shewei1,2*

2021,12(4):57-61 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.011

Read online973   Download94

Quantitative analysis of tibiotalar articular cartilage changes by T2-mapping sequence after long-term physical training

HAN Xiaobing, ZHANG Qianying, A Huan, HUANG Ying*, ZHANG Sizhu, ZHANG Shanyou, LIU Nahong, LIU Xuhong

2021,12(4):62-64 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.012

Read online803   Download102

Comparative analysis of bilateral ischiofemoral space in patients with unilateral femoral head necrosis in different ARCO stages by MRI

SONG Yanfang, ZHANG Zekun, SANG Hui, WANG Yong, JIA Liying, ZHANG Yuxiang*

2021,12(4):65-68 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.013

Read online1325   Download76

Study on the influencing factors of lymph node metastasis in patient with breast ductal carcinoma

XIE Dongmei, ZOU Qing*, ZENG Ruxue, MENG Yixing, LI Jie, LI Yudan, QIU Taichun

2021,12(4):69-71 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.014

Read online817   Download63

Differential diagnosis value of MRI image texture analysis for uterine fibroid and adenomyosis

WU Guohua*

2021,12(4):72-74 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.015

Read online871   Download111

Large B cell lymphoblastic lymphoma of the scalp in children: A case report

ZHANG Bin, LIN Xiaoqiang, JING Mengyuan, HAN Tao, DENG Liangna, ZHOU Junlin*

2021,12(4):78-79 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.017

Read online693   Download74

Lymphangiomyomatosis with massive retroperitoneal lesions: A case report

REN Xinying1,2, ZHANG Jing1*, LI Yujing1,2, XIONG Diaohan1,2, MA Laiyang1,2

2021,12(4):80-81 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.018

Read online725   Download98

Misdiagnosis of submucosal cavernous hemangioma of renal pelvis: A case report and literature review

XUE Xiaoli1, SHAO Shuo2, ZHENG Ning2*

2021,12(4):82-83 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.019

Read online727   Download84

One case of urorectal septum malformation sequence combined with endometrial carcinoma

YAO Jiale1*, WANG Ying2, WANG Xiaopan1, GAO Lan1

2021,12(4):84-85 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.020

Read online746   Download415

Research progress and application of multimodal functional magnetic resonance imaging in vestibular migraine

GUO Ya1, LI Ruiyang1, LU Fuqiang2, BAO Haihua1*

2021,12(4):86-88 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.021

Read online925   Download69

Advances of fMRI in human brain language

MA Laiyang, LIU Guangyao, ZHANG Pengfei, WANG Jun, MA Yurong, ZOU Jie, ZHANG Jing*

2021,12(4):89-92 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.022

Read online882   Download83

Imaging analysis of prognostic evaluation of cerebral venous and sinus thrombosis

XU Ruomei1, WANG Xiaochun2*

2021,12(4):93-95 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.023

Read online842   Download97

Research progress on the effect of neuroimaging markers of cerebral small vessel disease on stroke

ZHENG Wenqiao1, WANG Xiaochun2*

2021,12(4):96-99 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.024

Read online812   Download67

Research progress of neurite direction diffusion and density imaging for glioma classification

JU Chao, WANG Min, WANG Hong*

2021,12(4):100-102 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.025

Read online740   Download66

Research progress of neurite direction dispersion and density imaging in Alzheimer,s disease

WEI Zhihao, WANG Hong*

2021,12(4):103-105 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.026

Read online888   Download67

Research progresses of structural and functional magnetic resonance imaging in intelligence

SHI Dafa, REN Ke*

2021,12(4):106-110 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.027

Read online844   Download62

The hippocampus multimodal MRI progress of cognitive impairment

HE Wanli1, HUANG Gang2, ZHAO Lianping2*

2021,12(4):111-114 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.028

Read online918   Download98

Research progress of DWI-MRI and BOLD-fMRI in visual pathway diseases

ZHANG Xueping, BAI Yan, WANG Meiyun, WANG Shang, CHEN Chuanliang*

2021,12(4):115-117 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.029

Read online848   Download65

Application progress of magnetic resonance imaging in diabetic kidney disease

WANG Xiao, ZHANG Hao*, LU Zhongyan, ZHAI Xiaojing, WANG Junhua

2021,12(4):118-120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.030

Read online921   Download72

Progress of MRI in evaluating the efficacy of neoadjuvant therapy for rectal cancer

LI Jipin1, MAO Lei1, ZHOU Xueting1, MA Wenli1, XIE Zhuanhong1, WANG Xiang2*

2021,12(4):121-124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.04.031

Read online874   Download93
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn