Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 11, Issue 12, 12/2020         RSS

The interpretation of the 2020 publication of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) on standardized cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR) protocols

YIN Gang1, WANG Jiaxin1, HE Guangjun2, ZHAO Shihua1*

2020,11(12):1081-1085 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.001

Read online1011   Download102

Interpretation of the new WHO classification of bone tumors (2020)

LIU Sirun*, CAI Xiangran, QIU Lin

2020,11(12):1086-1091 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.002

Read online3164   Download191

The value of apparent diffusion coefficient histogram in distinguishing ependymoma from anaplastic ependymoma

ZHANG Menghuan1,2, BAI Yan1,2, CHEN Hanlin3, FENG Qin1,2, WANG Mengke1,2, WANG Meiyun1,2*

2020,11(12):1092-1096 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.003

Read online994   Download107

Application of 3.0 T MRI 2D-CSI 1H-MRS in children with temporal lobe epilepsy without morphological changes

ZHU Kai*, ZENG Lihong, ZHAO Xianglian, ZHANG Xiaofan, WANG Zhiwei, LIU Xinchun, HAO Mingzhu

2020,11(12):1097-1103 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.004

Read online941   Download99

Correlation research between FLAIR vascular hyperintensities and cerebral infarction in short term after transient ischemic attack of the internal carotid artery

LEI Dujin, WU Fulin, YU Bo, CHEN Qiuyan, JIANG Min*

2020,11(12):1104-1108 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.005

Read online831   Download96

Study on brain structure network of patients with delayed encephalopathy after carbon monoxide poisoning: Based on diffusion tensor imaging

JIANG Wenqian1, WU Qingyu1, ZHAO Ziru1, WANG Liang2, ZHOU Lu2, LI Dan1, HE Laichang1, TAN Yongming1*

2020,11(12):1109-1114 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.006

Read online821   Download111

The value of 3.0 T MR IVIM and DKI in evaluating benign and malignant breast lesions

ZHANG Qie, CHEN Xue, GU Xiaowen, ZHANG Jibin*, QIN Mingming, XU Jianming

2020,11(12):1115-1118 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.007

Read online976   Download99

The value of routine MRI combined with diffusion-weighted imaging in the differential diagnosis of atypical liver abscess and intrahepatic cholangiocarcinoma

DENG Juan1,2,3, WANG Jun2, LI Shenglin1,2,3, LIU Xianwang1,2,3, XUE Caiqiang1,2,3, ZHOU Junlin1,3*

2020,11(12):1119-1123 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.008

Read online879   Download116

The feasibility of semi-automatic segmentation technology for quantification of pancreatic fat: Comparative study with traditional ROI methods

YOU Yaru1, ZHANG Qinhe1, LIU Ailian1*, LIANG Chao1, WANG Jiazheng2, LIN Liangjie2, CHEN Lihua1, SONG Qingwei1

2020,11(12):1124-1128 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.009

Read online802   Download121

MRI features of the submandibular gland in Sjögren syndrome

JI Quanshu, DING Changwei*, WANG Yue

2020,11(12):1129-1132 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.010

Read online1595   Download110

Predictive value of random forest based on MRI radiomics in evaluating the invasion depth of endometrial carcinoma

GUO Ran1, SHEN Xiuzhi1, XIN Ruiqiang1, SHI Qinglei2,3, WANG Jinjie1,ZHONG Jiali1, PENG Ruchen1*

2020,11(12):1133-1137 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.011

Read online1839   Download106

A Meta analysis of quantitative evaluation of lumbar disc degeneration by diffusion weighted magnetic resonance imaging

MA Hongju1,2, ZHANG Xuyin1, POKHAREL SAUGAT1, GUO Yinxia1, DU Yonghao1, WANG Rong1, NIU Gang1*

2020,11(12):1138-1142 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.012

Read online890   Download111

MRI findings of whole spinal in 22 patients with SAPHO syndrome

YU Meiyan1, TANG Ying2, LIU Junlian1, ZHANG Ya’nan1, HUANG Ziwei2, HUO Jianwei1, LI Chen3, SUN Boyuan4, ZHANG Wen5, LI Junqiu1*

2020,11(12):1143-1147 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.013

Read online1143   Download116

Magnetic resonance imaging findings of jaw in 9 patients with SAPHO syndrome

YU Meiyan1, ZHANG Ya’nan1, REN Mengmeng1, HONG Yueying1, LI Junqiu1, LI Chen2, LU Xinyu3, ZHANG Wen4, HUO Jianwei1*

2020,11(12):1148-1151 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.014

Read online1330   Download105

Correlation between quantitative magnetic resonance DTI values and neurological prognosis in patients with cervical spondylotic myelopathy

GUO Ruimin, WANG Du, YANG Wei*

2020,11(12):1152-1155 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.015

Read online817   Download131

Application of MRI 3D-pCASL in patients with acute cerebral infarction

ZHAO Wenchao1, SONG Yu2, TANG Chenhu1, WU Xue1, MA Dong1*, JIANG Yilun3

2020,11(12):1156-1158 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.016

Read online753   Download124

Clinical study on the distribution and stability of atherosclerosis in patients with diabetes and acute cerebral infarction based on magnetic resonance imaging

CHEN Luping, SUN Jiayuan, YANG Zhiyong, ZHANG Fu, ZHU Bei, JIANG Yilan*

2020,11(12):1159-1162 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.017

Read online703   Download92

The value of conventional MRI combined with apparent diffusion coefficient in differential diagnosis of orbital tumors

LI Feng1*, LIU Ke2, SUN Guolong1

2020,11(12):1163-1166 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.018

Read online750   Download94

Comparison of the clinical value of MRI and CT in the diagnosis of nasopharyngeal carcinoma

LI Shaopeng1, CHENG Chuandong2, DENG Kexue1*

2020,11(12):1167-1169 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.019

Read online775   Download376

Value of contrast enhanced energy spectrum mammography, dynamic contrast-enhanced MRI combined with DWI to evaluate different molecular typing of breast cancer

GONG Junfeng, LI Xiaoyan, WANG Yongjie*

2020,11(12):1170-1173 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.020

Read online961   Download121

MR pulmonary angiography in patients with pulmonary embolism and its correlation with right heart function and prognosis

WANG Mingfu*, XU Wei

2020,11(12):1178-1181 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.022

Read online804   Download125

Analysis of the diagnostic efficacy of T2WI combined with DWI and DCE-MRI in peripheral chronic prostatitis and prostatic cancer

GUO Jifeng1, JI Zhiying2, XIE Bingkun2*, ZHANG Zhenhong2

2020,11(12):1182-1185 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.023

Read online873   Download120

Imaging evaluation of lumbar spine in middle-aged and elderly patients using MR fat quantification technique combined with quantitative computed tomography

MA Peiqi, YUAN Yushan*, PENG Bin, ZHANG Zongxi, ZHANG Lei, ZHANG Yang, ZHANG Xiaoyan, WANG Zhongqiu

2020,11(12):1186-1189 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.024

Read online804   Download115

MRI diagnosis of early Sturge—Weber syndrome with glaucoma as the first symptom: A case report

CHEN Sijing1, SONG Jianxun2,3*, FU Nianxia2

2020,11(12):1190-1191 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.025

Read online986   Download101

A case of fallopian tube carcinosarcoma misdiagnosed as ovarian cancer on MR

LI Jiaqi1, ZHANG Duo2*

2020,11(12):1192-1193 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.026

Read online872   Download225

Application situation and progress of amide proton transfer imaging in central nervous system

WANG Ruru, LI Qilin, TIAN Weiwei, WANG Xinyu, JIANG Xingyue*

2020,11(12):1194-1197 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.027

Read online841   Download113

Application of magnetic resonance mapping technology in the differentiation of left ventricular hypertrophic diseases

CHEN Yanfei, LIU Pengfei*

2020,11(12):1198-1200 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.12.028

Read online932   Download111
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn