Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 11, Issue 5, 05/2020         RSS

The application value of MRA, 3D-ASL and IVIM technology in TIA

LI Xuan, WU Jiang*, YANG Zhaohui, ZHU Lina, NIU Heng, HAO Xiaoyong

2020,11(5):321-325 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.001

Read online1202   Download79

Preliminary study of DSC-MRI and IVIM in differentiating postoperative recurrence and radiation brain injury of high-grade glioma

SHAN Manyu1, YANG Guoqiang2, QIN Jiangbo2, ZHANG Hui2*

2020,11(5):326-331 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.002

Read online948   Download78

Application of mTI-ASL technique in differentiating recurrence from radiation injury of brain glioma after operation

BAI Xuefei1, GAO Yang1, NIU Guangming1, WU Qiong1, WANG Shaoyu2, ZHANG Huapeng2

2020,11(5):332-335 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.003

Read online2001   Download79

Resting-state fMRI study of amygdala-whole brain functional connectivity after acute alcohol exposure in healthy young adults

XU Shili, YU Tingting, SONG Zhiyan, CHEN Jun1*

2020,11(5):336-342 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.004

Read online925   Download79

Analysis of carotid web in vessel wall magnetic resonance imaging

ZHENG Hanpei1, LI Sirui1, LI Huan1, WU Xiangbo2, MEI Bin2, WANG Yinghui3, XU Haibo1*

2020,11(5):343-347 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.005

Read online902   Download70

Correlative study of magnetic resonance T2-mapping and DTI in sheep knee cartilage degeneration

ZHANG Xiyao1, YU Jinghong2*

2020,11(5):348-353 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.006

Read online993   Download83

The digital method for eddy-current precompensation based on high resolution gradient waveform generator

YANG Fan, XU Juncheng, YAO Shouquan, LI Jianqi, JIANG Yu*

2020,11(5):354-359 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.007

Read online834   Download75

Multimodal MRI findings and misdiagnosis analysis of adult medulloblastoma

OU Yanghong, BAI Yuping, HAN Na, LIU Guangyao, ZHANG Jing*

2020,11(5):360-363 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.008

Read online827   Download68

Differential diagnosis value of magnetic resonance diffusion-weighted imaging for suspicious breast cancer

FENG Hao, ZHONG Jianquan*, WU Hengping, LIU Yujian, HUANG Yantao, TANG Ling, HUANG Wenjia

2020,11(5):364-366 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.009

Read online839   Download84

The clinical application of magnetic resonance DWI-ADC values in diagnosis of sarcopenia on perimenopausal women

LI Shujin1*, WU Xiaobing2, XIE Ying1, LI Xiaoqin1, LI Ruirong1, YAN Yousong1, ZHANG Shaowei1

2020,11(5):367-369 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.010

Read online651   Download84

MRI diagnosis of Madelung,s disease: a case report

WEI Mengjiao, JU Haitao, GAO Yang*

2020,11(5):370-371 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.011

Read online804   Download202

Kimura disease of upper limb: a case report

ZHANG Zhengyang, SUN Haiyan, WANG Shaowu*

2020,11(5):372-373 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.012

Read online724   Download123

Progress of vestibular paroxysmia in magnetic resonance imaging

DU Yanyao1, LIU Bo1, WANG Xiaochun2*

2020,11(5):374-376 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.013

Read online790   Download73

The research progress of cardiac magnetic resonance to assess hypertensive heart disease

YANG Zhaoxia1, ZHOU Ning2, XIA Liming1*

2020,11(5):377-381 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.014

Read online916   Download75

Progress of blood oxygen level dependent MRI in diabetic kidney disease

WANG Zhiyuan, LI Shuhao, YU Sisi, GONG Lianggeng*

2020,11(5):382-385 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.015

Read online915   Download74

The research progress of radiomics in ovarian tumors

WEI Mingxiang, BO Genji*, GUO Lili

2020,11(5):386-389 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.016

Read online943   Download72

Advances in imaging studies of skeletal muscle microvascular lesions in diabetes mellitus with peripheral artery disease

YANG Qi, ZHA Yunfei*

2020,11(5):390-393 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.017

Read online899   Download79

Research progress of medical image texture analysis in musculoskeletal diseases

ZHONG Yi, LIU Xin, XIAO Yundan, YANG Haitao*

2020,11(5):394-397 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.018

Read online884   Download75

Research progress of magnetic resonance T2-mapping in body malignant tumors

ZHU Liuhong, LIU Hao, ZHOU Jianjun*

2020,11(5):398-400 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.019

Read online1331   Download80
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn