Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 10, Issue 12, 12/2019         RSS

The relationship between plaque characteristics of intracranial artery stenosis and ischemic stroke

WU Jingjing1, JIA Lin1, WANG Yunling1, HAN Bingyan1, JIA Wenxiao2*

2019,10(12):881-884 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.001

Read online802   Download102

The study of regional homogeneity and voxel-mirrored homotopic connectivity of minimal hepatic encephalopathy disease at resting-state fMRI

GAO Yuling1, 2, WANG Shuaiwen2, TIAN Shuishui1, 2, SHE Yingxia3, XU Yongsheng1, 2, GUO Shunlin2, LEI Junqiang2*

2019,10(12):885-889 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.002

Read online871   Download95

Assessing difference in brain function between heroin dependents after one year methadone maintenance treatment and protracted abstinence: A resting-state fMRI study

LIU Wei, CHEN Jiajie, SHI Hong, XUE Jiuhua, LI Wei, LI Yongbin, LIU Yan, WANG Wei, LI Qiang*

2019,10(12):890-894 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.003

Read online770   Download88

Comparative study of T2 FLAIR enhancement sequence and T1WI-3D-TFE enhancement sequence in diagnosis of tuberculous meningitis

ZHENG Guangping, WANG Lifei*, YUN Yongxing, LU Puxuan, WEI Fangjun, ZHANG Hui,LUO Jieqi, HUANG Mingyong

2019,10(12):895-898 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.004

Read online989   Download89

Study of quantitative multiparametric CMR in the detection and monitoring of myocardial edema in fulminant myocarditis

LI Haojie, ZHU Hui, XIA Liming*

2019,10(12):899-903 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.005

Read online884   Download98

Quantitative assessment of MRI T1rho imaging for lumbar disc degeneration in the low back pian

LI Dan, WANG Lixia*, WU Wenjun, KONG Xiangquan, LIU Dingxi

2019,10(12):904-907 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.006

Read online887   Download88

Evaluation of MRI range of fungal spherical rhinosinusitis

YU Shun*, WANG Caihong, ZHOU Xupeng, LIN Mingui, CAI Jialing, MA Mingping, BAO Qiang

2019,10(12):908-912 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.007

Read online1054   Download89

Ultrasonography compared with magnetic resonance imaging for the diagnosis of struma ovarii: Correlation with histopathology

CHEN Fengying1, ZHANG Dawei1, ZHANG Ying1, HUANG Wubin1, XU Zhifeng2*

2019,10(12):913-916 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.008

Read online991   Download138

Abdominal wall endometriosis: One case report

YAN Chunlong1, MA Jinfeng2*, QI Xianlong1, ZHENG Ning1

2019,10(12):917-918 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.009

Read online801   Download83

The multi-modal images predictive analysis of hemorrhagic transformation after ischemic stroke

SONG Xinyu, LI Yuehua*

2019,10(12):919-923 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.010

Read online655   Download95

Advances in the effects of preeclampsia on brain structure and function

WU Muxi, SHEN Guiquan*, GAO Bo

2019,10(12):924-927 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.011

Read online854   Download101

Research progress of 7.0 T MRI in the central nervous system diseases

HE Jing1, WANG Min2, LIU Xu1, ZHANG Jin3*, WEI Hong'en2*

2019,10(12):928-932 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.012

Read online935   Download97

Application of functional magnetic resonance imaging in mild cognitive impairment

LI Yangtong, WANG Lanbo, SUN Hongzan*

2019,10(12):933-936 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.013

Read online899   Download86

Research progress of traditional DKI and fast DKI in acute ischemic stroke

WU Peng, HAN Yuxuan, HE Xiaoning, XIAO Juan, YANG Chao*

2019,10(12):937-940 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.014

Read online779   Download103

Application status and limitations of arterial spin labeling in mild cognitive impairment

XU Chang, WANG Wei*

2019,10(12):941-943 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.015

Read online847   Download96

Research progress on magnetic resonance imaging of cervical spondylosis myelopathy

ZHANG Mengze, YUAN Huishu*

2019,10(12):944-946 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.016

Read online995   Download123

Advances in magnetic resonance imaging in the diagnosis of prostate cancer

SUN Bixia1, 2, ZHANG Hao2*, ZHANG Xuxia1, 2, LUO Yinli1, 2, YUE Mengying1, 2, LU Zhongyan1, 2

2019,10(12):947-950 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.017

Read online1268   Download95

Application and research progress of MRI texture analysis in the diagnosis and treatment of prostate cancer

YU Na, WU Hui, NIU Guangming*

2019,10(12):951-954 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.018

Read online859   Download94

Research progress and clinical application of three-dimensional magnetic resonance arterial spin labeling

ZHOU Qian, WANG Qianqian, LIU Xinjiang*

2019,10(12):955-960 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.12.019

Read online985   Download122
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn