Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 10, Issue 10, 10/2019         RSS

The review and the future of functional magnetic resonance imaging

DU Xiaoxia*, QIN Zhaoxia

2019,10(10):721-726 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.001

Read online832   Download78

CMR in China of the last 30 years

LU Minjie, ZHAO Shihua*

2019,10(10):727-731 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.002

Read online1091   Download83

Analysis of MRI configuration and operation status of county hospitals in Yunnan province

ZHANG Zhenguang1, LI Yudan1, ZHANG Hong1, ZHENG Jiarui2, ZHAO Wei1, HE Bo1*

2019,10(10):731-735 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.003

Read online823   Download91

Quantitative evaluation of the cortical development on neonates based on segmentation of 3D T1WI images using transfer learning

LI Xianjun1#, CHEN Jian2, 3#, XIA Jing2, WANG Miaomiao1, LI Mengxuan1, WANG Li2, LI Gang2, SHEN Dinggang2*, YANG Jian1*

2019,10(10):736-742 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.004

Read online812   Download89

Study of the relationship between vascular wall changes of vertebrobasilar atherosclerosis and ischemic stroke by HRMR-VWI

SHI Zengqiang1, JIA Lin1, JIA Wenxiao2, HAN Bingyan1, WANG Yunling1*

2019,10(10):743-747 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.005

Read online781   Download88

Diffusion tensor imaging for the development of neonatal brain myelin

GUO Lili1, WANG Dehang2, ZHANG Hui1, TAO Weijing1, BO Genji1*

2019,10(10):748-751 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.006

Read online817   Download89

The value of Gd-EOB-DTPA enhanced MRI signal intensity in evaluating liver function

LÜ Qian1, ZHOU Ruizhi1, LI Yingduan1, HUA Hui2, PANG Jing1, CHEN Jingjing1*

2019,10(10):752-756 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.007

Read online842   Download137

Value of PDW-SPAIR in visual assessment of active lesions in patients with rheumatoid arthritis

MO Xianfu, ZHANG Xintao, YE Qiang, CHEN Jialing, SHI Xingliang, LI Honglin, ZHOU Quan*

2019,10(10):757-761 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.008

Read online1609   Download174

Visualization research on ischemic stroke using aquaporins magnetic resonance molecular imaging

PENG Xiaolan, WENG Ye, HUANG Lidong, YU Bo, CHEN Qiuyan, WEI Dingtai*

2019,10(10):762-767 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.009

Read online1073   Download78

Control study on multimode function magnetic resonance imaging of wistar rat epilepsy model and its relationship with histopathology

XING Guirong1, NIU Guangming1, QU Lin2, XIE Shenghui1, QIAO Pengfei1*

2019,10(10):768-773 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.010

Read online664   Download82

Detection of microstructural developmental changes in cerebral gray matter nuclei by diffusion kurtosis imaging

SUN Qinli1, 2, LI Xianjun1, LI Mengxuan1, SHANG Jin1, LIU Zhe1, JIN Chao1, ZHANG Yuli1, LIU Congcong1, YU Bolang1, YANG Jian1, 2<

2019,10(10):774-778 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.011

Read online747   Download79

Vertebral invasive angiomatosis (Gorham,s disease): One case report and literature review

CHEN Ya1, JIAO Jun2*, WU Yuting3

2019,10(10):779-780 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.012

Read online737   Download101

A case report of Löffler,s endocarditis diagnosed by CMR and literature review

HAO Xiaoyong, WU Jiang*, YANG Chaohui, ZHU Li'na, NIU Heng, ZHANG Xia, LI Xuan

2019,10(10):781-782 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.013

Read online744   Download82

Progress of diffusion imaging in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy

HAN Yuxuan, WU Peng, HE Xiaoning, XIAO Juan, YANG Chao*

2019,10(10):783-786 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.014

Read online870   Download79

Research progress in imageology of diabetic bone marrow microangiopathy

YANG Liu, ZHA Yunfei*

2019,10(10):787-791 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.015

Read online802   Download77

Present situations and prospects of magnetic resonance imaging in the evaluation of treatment response of cervical cancer

WU Ke, SUN Hongzan*

2019,10(10):792-796 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.016

Read online722   Download81

Application of different DWI models in the diagnosis of ovarian tumors

QIAN Luodan, WU Hui*, GAO Yang, NIU Guangming*

2019,10(10):797-800 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.10.017

Read online842   Download81
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn