Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 10, Issue 6, 06/2019         RSS

The application of mono-exponential model, bi-exponential model and stretched-exponential model DWI for preoperative grading of gliomas

HAO Fengling, WU Hui, NIU Guangming*

2019,10(6):401-405 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.001

Read online781   Download143

MRI study on brain structural changes induced by methamphetamine

SHEN Yunxia, LOU Mingwu*, LIANG Wenbin, LU Lin, GONG Mingqiang

2019,10(6):406-409 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.002

Read online949   Download199

The correlation analysis between basilar artery bending angles and its plaque formation

LIN Huihua, YANG Benqiang, DUAN Yang*

2019,10(6):410-414 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.003

Read online953   Download109

Evaluation of the left atrioventricular structure, function and correlation in patients with apical hypertrophic cardiomyopathy by cardiac magnetic resonance imaging

WANG Hui1, XU Lei1*, HE Yi1, DONG Jianzeng2

2019,10(6):415-419 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.004

Read online735   Download155

Correlation of mammography, MRI features and molecular typing of breast cancer

WANG Tingting1, 2, ZHOU Juan2, TIAN Ning2, YIN Hui1, 2, ZHAO Jianxiu2, SHENG Fugeng1, 2*

2019,10(6):420-424 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.005

Read online810   Download136

Investigation of urologist satisfaction to three types of prostate MRI reports

ZHONG Jinman1, QIN Weijun2, LI Yu2, WANG Yang1, HUAN Yi1, REN Jing1*

2019,10(6):425-429 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.006

Read online779   Download111

The difference of surrounding edema between benign tmor-tumor-like lesions and malignant tumors: Evaluated by MRI

GAO Sai1, YANG Zhitao2, LI Xiang3, CHEN Haisong2*, XU Wenjian2

2019,10(6):430-434 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.007

Read online1122   Download112

Detection of the drug resistance of human colon cancer in mice with proton magnetic resonance spectroscopy

XIE Qi1, 2*, CHEN Huixian1, DU Lei1, LIAO Yanhui1, TAN Zhilin2, YANG Yiming3, WU Minyi4, PAN Qifeng1, 2, WU Jinbin1, 2, ZH

2019,10(6):435-439 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.008

Read online925   Download93

The comparative study of T1-weighted star-vibe sequence and computed tomography for the assessment of pulmonary parenchyma diseases

REN Zhanli1, 2, 3, ZHANG Min1, LEI Yuxin1, DANG Shan1, DUAN Haifeng1, GUO Changyi2, 3, WANG Shaoyu1, YU Yong1, HE Taiping1,

2019,10(6):440-444 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.009

Read online938   Download555

Application and analysis of the position with 30° position in MRCP examination in COPD patients

KUANG Xiao, LI Zhi*

2019,10(6):445-449 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.010

Read online779   Download98

The fourth ventricle central neurocytoma: A case report

TANG Mengxiao, LI Yonggang*

2019,10(6):450-451 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.011

Read online747   Download157

Progress in magnetic resonance imaging of glioma IDH genotype

YAN Haili1, ZHANG Hui2*

2019,10(6):452-455 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.012

Read online710   Download104

Research progress of MRI neuroimaging in HIV-associated neurocognitive disorders

LI Ruili, LI Hongjun*

2019,10(6):456-460 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.013

Read online804   Download91

Advances in fMRI study of acupuncture at primary collateral points

LI Xiaoling1, LIU Xiaohui2, CAO Danna1, ZHAO Xu1, WANG Feng1*, CAI Li'na2, ZHANG Kunyu2, KANG Qi2, JIANG Haiyang2

2019,10(6):461-464 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.014

Read online1008   Download1117

Progress in MRI study of multiple sclerosis myelitis

XIE Yanjun, LUO Qi, LI Yongmei*, FU Jialiang, HAN Yongliang, PENG Yuling, DAI Linquan, DING Shuang

2019,10(6):465-468 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.015

Read online855   Download90

The diagnostic value and research progress of cardiovascular magnetic resonance in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy

SHEN Mengting1, 2, YANG Zhigang2, YE Lu1*, DIAO Kaiyue2, JIANG Li2, ZHANG Yi2, HUANG Shan2, GUO Yingkun1

2019,10(6):469-473 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.016

Read online794   Download86

Muscle fat measurement by magnetic resonance technology: The progresses in muscle disease

ZHANG Xuxia1, 2, ZHANG Hao2*, NAN Jiang2, LUO Yili1, 2, SUN Bixia1, 2

2019,10(6):474-478 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.017

Read online721   Download99

Creating medical journal brand by scientific column settings: Talk about column settings of Chinese Journal of Magnetic Resonance Imaging

HE Guangjun*, GU Liping, Li Xiaoqian

2019,10(6):479-480 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.06.018

Read online647   Download97
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn