Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 10, Issue 1, 01/2019         RSS

A diffusion kurtosis imaging study of early injury on the white matter of the bilateral temporal lobes and the hippocampus after radiotherapy in nasopharyngeal carcinoma patients

CHEN Hong1, 2, HE Haoqiang2, LÜ Xiaofei2, HAN Lujun2, YANG Yadi2, Li Jing2, WEN Ge1*

2019,10(1):1-7 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.001

Read online840   Download94

The value of DWI combined with minimum ADC value in differential diagnosis of intracranial solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma and meningioma

LIANG Xiaohong, ZHOU Qing, ZHAO Zhiyong, KE Xiaoai, HAN Lei, ZHOU Junlin*

2019,10(1):8-13 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.002

Read online775   Download79

Comparative study of magnetic resonance imaging with 3D-VIBE sequence and STAR-VIBE sequence on pulmonary nodule

REN Zhanli1, 2, HE Taiping2, YANG Chuangbo2, JIA Yongjun2, WANG Shaoyu2, DUAN Haifeng2, YU Nan2*

2019,10(1):14-17 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.003

Read online1328   Download78

Intravoxel incoherent motion diffusion weighted imaging as an imaging biomarker to predict the Ki-67 expression in non-small cell lung cancer patients

DANG Shan1, SHI Weihua1, HAN Dong1, MA Guangming1, YANG Qi1, DUAN Haifeng1, YU Yong1, 2, ZHAO Jing1, YU Nan1, 2*, WANG Shaoyu3

2019,10(1):18-22 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.004

Read online764   Download77

Value of imaging examination in differential diagnosis of benign and malignant scalp space-occupying lesions

WANG Shuai1, 2, LIU Qiang1, LI Qi3, WANG Baijun4, PAN Shinong1*

2019,10(1):23-30 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.005

Read online898   Download82

Diagnostic value of MRI in non-lactation mastitis lesions

GUO Ning, LI Jing*, ZHANG Renzhi, XUE Mei, SONG Ying, ZHOU Chunwu

2019,10(1):31-36 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.006

Read online706   Download80

Application of the magnetic resonance kurtosis imaging on human kidneys

CHENG Zhongyuan, FENG Youzhen, YE Yaojiang, HU Junjiao, CAI Xiangran*

2019,10(1):37-41 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.007

Read online795   Download123

Analysis of magnetic resonance imaging findings and clinicopathologic features of sacral Schwannoma

FANG Hanzhen1, HU Meiyu2, PAN Bitao3, Pan Ximin2, LAI Yingrong4, JIANG Bo3*

2019,10(1):42-47 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.008

Read online911   Download74

A joint assessment in myocardial ischemia by cardiac magnetic resonance and biomarkers

HOU Jie1, SUN Yu1, XIAO Junrui1, YANG Zhonglu2, ZOU Mingyu1, ZHANG Libo1, LI Xiaogang1, YANG Benqiang1*

2019,10(1):48-52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.009

Read online985   Download93

Inflammatory pseudotumor of the brain parenchyma with hypergammaglobulinemia and positive IgG4 plasma cells infiltration: a case report and literature review

ZHANG Zhuqing1, FU Weiwei2, WANG Minghui1, SONG Shuangshuang1, NIU Lei1, DUAN Chongfeng1, LIU Song1, LI Ying1, LIU Bin3, JIAO Yingbin4, LIU Xueju

2019,10(1):53-56 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.010

Read online806   Download74

Applications of magnetic resonance imaging in adult patients with hemorrhage moyamoya disease

LI Xueping1, ZHANG Xin2, ZHOU Fei2, WANG Jian1, ZHANG Bing1*

2019,10(1):57-63 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.011

Read online786   Download89

Study progress in magnetic resonance imaging and analysis methods in hemifacial spasm

GAO Wenwen, DU Lei, MA Guolin*

2019,10(1):64-67 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.012

Read online806   Download139

Quantitative analysis of MRI parameters for small hepatocellular carcinoma in the background of cirrhosis

MA Wanjun1, 2, GUO Shunlin2*, PAN Xiaohua1, 2, LU Guanwen1, 2, CUI Maomao1, 2

2019,10(1):68-71 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.013

Read online1286   Download171

Research advances of DWI in prostate cancer diagnosis

CHEN Yufei, LIU Jianyu*

2019,10(1):72-76 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.014

Read online788   Download109

Application of MRI in diagnosis of lumbar spinal stenosis

ZHOU Xiaohang, SHI Kaiwen, DING Hongwei*

2019,10(1):77-80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2019.01.015

Read online1023   Download76
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn