Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 9, Issue 11, 11/2018         RSS

The application of three-dimensional T1 weighted imaging for detecting neonatal punctate white matter lesions

SUN Qin-li1, 2, ZHANG Yu-miao1, GAO Jie1, Ning Ning1, WANG Miao-miao1, LI Yan-yan1, LI Huan1, YANG Jian1, 2*

2018,9(11):801-806 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.001

Read online1127   Download73

Predicting elevated CBF following carotid artery stenting and endarterectomy

LAN Yi-na, LÜ Jin-hao, MA Xiao-xiao, LOU Xin, MA Lin*

2018,9(11):807-812 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.002

Read online732   Download73

Differentiation of breast benign and borderline phyllodes tumors from fibroadenomas on MRI

PENG Teng-fei, HUNG Bo, LUO Ya-hong*, ZHANG Yi, NIU Wei, MA Xiao-wen, LI Pu-chen

2018,9(11):813-818 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.003

Read online1134   Download146

Quantitative MRI study of the relationship between fat content in lumbar paravertebral muscles and disc degeneration

WANG Yang, ZHA Yun-fei*, XING Dong

2018,9(11):819-824 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.004

Read online808   Download71

To evaluate the oxygenation function of normal placenta and placenta accreta by BOLD-MRI

BAO Yu-wei, PANG Ying, SUN Zi-yan, LI Qian, XIA Li-ming*

2018,9(11):825-830 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.005

Read online717   Download71

Functional magnetic resonance imaging study of brain effect mechanism of "acupuncture at Chongyang acupoint for the treatment of walking slowly and difficulty"

LI Xiao-ling1, CAI Li-na2, WANG Feng2*, ZHAO Xu1, CAO Dan-na1, YU Guo-qiang3, ZHANG Kun-yu2, KANG Qi2, LI Bing-xin2

2018,9(11):831-835 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.006

Read online716   Download82

Magnetic resonance imaging evaluation of axial bone in four cases with SAPHO syndrome

ZHANG Ya-nan1, LI Jun-qiu1, WEN Qing-xiang2, YU Mei-yan1, YANG Ying1, CUI Can2, ZHAO Lu-qing3, ZHANG Qin4, HUO Jian-wei1*

2018,9(11):836-841 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.007

Read online772   Download68

Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis with acute cerebral infarction: one case report

XING Mei, WANG Man, MA Guo-jing, ZHANG Shu-qian*, SHAN Chun-hui, CHEN Ying-min, WU Jie

2018,9(11):842-844 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.008

Read online591   Download85

MRI of giant cervical and broad ligament myomatous degeneration 1 case

SUN Huan, TANG Meng-yue, ZHANG Xiao-ming

2018,9(11):845-847 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.009

Read online821   Download148

Advance of magnetic resonance imaging in Parkinson,s disease subtypes

WANG Juan, WEI Min, CHENG Ou-mei*

2018,9(11):848-852 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.010

Read online736   Download78

Advances in imaging studies of gender differences in depression

MEI Lan1, 2, QIU Li-hua1, 2*

2018,9(11):853-856 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.011

Read online818   Download132

The application of ReHo in ophthalmologic diseases

WU Wei, GAO Gui-ping, SHAO Yi*

2018,9(11):857-861 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.012

Read online1032   Download71

Image evaluation of skeletal muscle fat quantification and its clinical value in type 2 diabetes mellitus

YU Fu-yao1, SUN He2, MENG Yan1, PAN Shi-nong1*

2018,9(11):862-868 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.013

Read online820   Download78

Advances in neuroimaging of adolescent idiopathic scoliosis

ZHAN Ya-ru, TAN Yong-ming, HE Lai-chang*

2018,9(11):869-873 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.014

Read online780   Download71

Advances in the application of quantitative magnetic resonance imaging for evaluating the degenerative changes of articular cartilage

LUO Mu-qing1, FENG Zhi-chao1, LIAO Yun-jie1, ZHONG Dong2, LI Wan-meng1, RONG Peng-fei1*, WANG Wei1

2018,9(11):874-880 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2018.11.015

Read online798   Download85
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn