Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 8, Issue 7, 07/2017         RSS

Degree centrality in different duration of patients with temporal lobe epilepsy

LI Ya-ping, GAO Yu-jun, GUO Dan-ni, ZHENG Jin-ou*

2017,8(7):481-485 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.001

Read online646   Download71

Clinical study of magnetic resonance diffusion kurtosis imaging technology on half dark with acute cerebral infarction diagnosis value

ZHANG Qin-cheng1, WANG Guang-wen2, GUO Yue-lin3, ZHENG Xiao-hong1, CHEN Wei1*

2017,8(7):486-492 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.002

Read online710   Download91

The apply value of apparent diffusion coefficient in the differential diagnosis between cortex-involved gliomas and subacute cerebral infarction

ZHANG Jie1, LOU Xin2, LENG QI1, HU Guang-zhong1, DU Jing-bo1*

2017,8(7):493-498 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.003

Read online753   Download70

Morphological type of torcular herophili and drainage dominant of internal jugular vein using 3D CE-MRA

QIU JU-sheng, XIE Jian-jin, WANG Jina-wen*, LIAO Xue-yan, YU Ting-yu, CHEN Jin-yin, TANG Lang-lang

2017,8(7):499-504 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.004

Read online1251   Download95

The study of relation between size of transverse sinus by MRV and pressure of eyes

LIANG Ying-liang, WANG Song, YAO Ye*

2017,8(7):505-508 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.005

Read online922   Download81

The quantitative study of dynamic contrast enhanced magnetic resonance in differentiating malignant and benign pulmonary lesions

SUI Xin, SONG Wei, XU Xiao-li, LIU Wei, WANG Shi-tian, JIANG Bo, WANG Xiao, SONG Lan, JIN Zheng-yu

2017,8(7):509-513 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.006

Read online794   Download77

Quantitative MR imaging study of association between lumbar vertebral endplate Modic changes and intervertebral disc degeneration

GONG Jing-shan, MEI Dong-dong, ZHU Jin, ZHOU Yang-yang

2017,8(7):514-518 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.007

Read online724   Download95

Multiple exponential models of diffusion weighted imaging in differentiating hepatocellular carcinoma from hepatic hemangioma

HAN Zheng, LIU Ai-lian*, LIU Ze-qun, CHEN Li-hua, WANG He-qing, SUN Mei-yu, SONG Qing-wei

2017,8(7):519-525 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.008

Read online799   Download92

MitoQ protects rodent kidneys from ischemia-reperfusion injury: observations with DWI

LIU Xiao-ge, WU Huan-huan, ZHANG Rui, SUN Hao-ran*

2017,8(7):526-531 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.009

Read online643   Download92

A case of misdiagnosis of focal Castleman,s disease of parotid gland

SHI Da1, SHI Ya-nan1, WANG Xiao-dong2, CHEN Bing2*

2017,8(7):532-533 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.010

Read online637   Download129

MRI diagnosis of desmoplastic small round cell tumor on left leg: A case report

HAN Xiao-bing, ZHANG Qian-ying, A Huan

2017,8(7):534-535 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.011

Read online634   Download85

Mechanism changes of cognitive function and advances of structural and functional MRI in neuropsychiatric lupus

CHEN Da-jie, LU Jia-ming, ZHANG Xin, ZHANG Bing

2017,8(7):536-541 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.012

Read online611   Download79

Research progress of etiology and related magnetic resonance imaging in trigeminal neuralgia

GUO Tian-tian, MIAO Zhong-chang*

2017,8(7):542-546 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.013

Read online834   Download72

Progress of cine magnetic resonance imaging in uterine peristalsis

YANG Yuan-yuan, LÜ Fu-rong*

2017,8(7):547-550 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.014

Read online635   Download109

Application and development of diffusion-weighted imaging and dynamic contrast-enhanced MRI in endometrial carcinoma

ZHANG Qiu-mei, MIAO Zhong-chang*

2017,8(7):551-555 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.015

Read online662   Download77

Research advances in reduced field of view diffusion weighted imaging

XU Qiao-yu, SUN Hong-liang, XU Yan-yan, WANG Wu*

2017,8(7):556-560 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.07.016

Read online737   Download110
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn