Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 8, Issue 5, 05/2017         RSS

The functional connectivity of orbitofrontal cortex in type 2 diabetes : a resting-state fMRI study

CHEN Juan, LIU Jun, LIU Huang-hui, LIU Hua-sheng, DENG Ling-ling, LI Mei-jiao, RONG Peng-fei, WANG Wei*

2017,8(5):321-326 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.001

Read online710   Download93

The preliminary study of magnetic resonance pCASL technique in dyskinetic cerebral palsy patients

HAN Bing-yan, Mayila·Xiakan, WANG Hao, JIA Wen-xiao, WANG Yun-ling*

2017,8(5):327-330 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.002

Read online620   Download97

MRI T staging of nasopharyngeal carcinoma involving the fascial spaces of suprahyoid neck

WANG Wei-ling, ZHOU Yao, WANG Rong-pin*, HE Xi, LIU Chang-jie

2017,8(5):331-336 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.003

Read online684   Download74

Feasibility study of hepatobiliary-specific contrast agent Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI in evaluating liver function of patients with primary biliary cholangitis

HAN Dan, ZHANG Jie, JIN Er-hu*, HE Wen*, YANG Zheng-han, WANG Zhen-chang

2017,8(5):337-342 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.004

Read online674   Download77

MRI findings of primary hepatic neuroendocrine tumors: correlation with pathology

LIU Jun1, LUO Jia-wen2*, BIAN Jie2, KANG Yong-kun2, TAO Juan2, BAI Ting-ting2

2017,8(5):343-348 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.005

Read online812   Download78

Rectal cancer on MRI diffusion-kurtosis imaging and correlation between DKI parameters and D2-40, CD31, S-100 and Ki-67 in rectal tumors

WANG Li-li, HE Jian-wei, HUANG Gang*, DU Bin-bin, ZHAO Xue-mei, ZHANG Wen-wen, ZHOU Xing, MA Ya-qiong

2017,8(5):349-353 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.006

Read online1117   Download134

The value of 3.0 T high-spatial-resolution MRI in the fistula classification and internal opening location

WEI Xiao-mei, DENG De-mao*, LIANG Ling-yan, CHEN Wen-fu, SUN Pei-yi

2017,8(5):354-358 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.007

Read online796   Download88

Value of DWI in differential diagnosis of uterine empyema and uterine cavity fluid

ZHAO Hong-wei1, ZHAI Ze-qing1, FU Li-ping2*, WANG Yan-li1

2017,8(5):359-362 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.008

Read online818   Download112

Imaging findings of ovarian sertoli-leydig cell tumors:three cases and literature review

ZHENG Zuo-feng, ZHANG Dong-po*, GENG Yan-jie, LIANG Feng, ZHAO Hong-jing, MAO Lei, ZHANG Lu

2017,8(5):363-366 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.009

Read online800   Download89

Construction of the probability map of the human deep brain nuclei by quantitative susceptibility mapping

BO Bin-shi1, ZHAI Guo-qiang1, ZHANG Miao1,Wang Yi1, 2, LI Jian-qi1*

2017,8(5):367-373 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.010

Read online644   Download464

Initial application of fractional motion model in brain of anomalous diffusion

WANG Zhen-xiong, XU Bo-yan2, ZHU Wen-zhen1*

2017,8(5):374-377 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.011

Read online647   Download73

Technical advances and clinical applications of territorial arterial spin labeling

XU Hui-min, LIU Ying, YUAN Hui-shu*

2017,8(5):378-383 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.012

Read online615   Download82

Research status of ASL perfusion imaging and dynamic contrast-enhanced MRI in the periphery of gliomas

WANG Ya-qin, WANG Qian-qian, DONG Peng*

2017,8(5):384-388 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.013

Read online576   Download89

Advances of quantitative dynamic contrast -enhanced MRI in rectal cancer

NIE Dan, GUO Liang*

2017,8(5):389-393 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.014

Read online640   Download79

Present situation and new progresses in magnetic resonance imaging of prostate cancer

LIU Shu-lin, FANG Xiang-jun*, LIU Fen

2017,8(5):394-400 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.05.015

Read online672   Download82
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn