Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 8, Issue 1, 01/2017         RSS

Evaluation research of MRI equipment and its clinical application: supported by the National Key Research and Development Program

ZHANG Yong, CHENG Jing-liang*, XUE Kang-kang

2017,8(1):1-3 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.001

Read online832   Download610

The correlation between the distribution and signal intensity of middle cerebral artery atherosclerotic plaques and acute infarction: a 3.0 T high-resolution MRI study

ZHANG Dan-feng, CHEN Hui-you, ZHANG Wei-dong, SUN Jun, MAO Cun-nan, SU Wen, WANG Peng, YIN Xin-dao*

2017,8(1):4-7 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.002

Read online762   Download85

Quantitative 1H-MRS study of metabolite characteristics of autism spectrum disorders in basal ganglia regions

DAI Hai-yang1, LI Qian-yi2, LI Sheng-kai1, XIAO Ye-yu3*, WU Ren-hua3

2017,8(1):8-12 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.003

Read online834   Download76

The preliminary study of aquaporins function with multi b-values diffusion weighted magnetic resonance imaging in the grading diagnosis of cerebral astrocytoma

DUAN Xiao-fan1, ZHANG Hui2*, WANG Xiao-chun2, TAN Yan2, QIN Jiang-bo2, WANG Le2, ZAHNG Lei2

2017,8(1):13-16 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.004

Read online658   Download72

The diagnostic study of T1-weighted 3D volumetric isotropic TSE acquisition in evaluating characteristics of plaques of middle cerebral artery in acute ischemic stroke of basal ganglia

ZHAO Qing-long1, LIU Tian-yi2, YANG Shi-qi2, LI Lu-lu1, LIU Peng-fei1*, LI Guo-zhong2, WANG Wei1, CUI Ying-zhe1

2017,8(1):17-21 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.005

Read online724   Download118

Abnormal amplitude of low-frequency fluctuation associated with relapse behavior in heroin addict: a resting-state functional magnetic resonance image study

LI Lin-bin1, LI Zhe2, CHEN Jia-jie2, LIU Jie-rong2, WEI Xu-an2, LI Wei2, WANG Wei2, LI Qiang2*

2017,8(1):22-25 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.006

Read online615   Download95

Imbalanced communication among brain networks in chronic pain disorder: Meta-analysis of resting-state functional connectivity

CHENG Jian, WU wen*

2017,8(1):26-32 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.007

Read online687   Download78

CT and MRI diagnosis of central nervous system neuroblastomas (a report of 6 cases)

LI Song-tao1, WANG Wen-sheng1, ZHOU Quan2*, DENG Da-biao1, HUANG Hai-tao1, LIANG Qian-wen1, CHENG Li-na1

2017,8(1):33-37 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.008

Read online891   Download77

Different cervical flexion positions of MRI in Hirayama disease

GAO Ya-juan1, 2, 3, SUN Wan-li1, 2*, WANG Wei3, YUAN Lan3

2017,8(1):38-41 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.009

Read online778   Download232

Value of CT and MRI imaging in the diagnosis of hydrosalpinx

ZHAO Zu-lai, XU Zhi-yong*, ZHOU Yu-mo, XIAN Ming

2017,8(1):42-44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.010

Read online833   Download76

Changes in lactate and associated transporters expression in basal ganglia following hypoxic-ischemic brain injury in piglets

ZHENG Yang, WANG Xiao-ming*

2017,8(1):45-50 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.011

Read online613   Download77

Study of aquaporin magnetic resonance molecular imaging in transient cerebral ischemia rat model

XING Pei-Qiu, CHEN Qiu-yan, WU Fu-lin, PENG Xiao-lan, JIANG Min, CHEN Ting-ting, WEI Ding-tai*

2017,8(1):51-56 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.012

Read online664   Download76

Enhanced MR using 3D-STIR-SPACE sequence in diagnosis of neurofibromatosis: a case report

ZHANG Xiao-qian, LI Jian-ming, ZHANG Meng-chao, LI Xiao-shuai, LIU Yun-xia*

2017,8(1):57-59 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.013

Read online810   Download85

MRI diagnosis of adenoid cystic carcinoma: a case report

ZHAO Chuang-ji1*, CHEN Gang2

2017,8(1):60-61 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.014

Read online713   Download84

Synovial sarcoma of lower abdominal wall: a case report

ZHOU Li-ming, WANG Xue-jian*, DENG Fei-hu, YIN Yi

2017,8(1):62-63 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.015

Read online695   Download77

Inflammatory myofibroblastic tumor of tibia:a case report

LI Xin-tong1, XIU Wen-ji2, YAN Dong1, CHENG Xiao-guang1*

2017,8(1):64-66 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.016

Read online794   Download80

New approaches of magnetic resonance on the evaluation of brain glioma grading

ZHANG Nan, YANG Ben-qiang*

2017,8(1):67-71 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.017

Read online727   Download82

The fMRI research progress on motor cortex reorganization after brachial plexus injury and nerve transfer

JIANG Wen, CHENG Xiao-guang, YU Ai-hong*

2017,8(1):72-75 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.018

Read online766   Download72

Analysis of the main factors affecting quantitative dynamic contrast-enhanced MR imaging

DU Yong-hao, NIU Gang*, YANG Jian*

2017,8(1):76-80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2017.01.019

Read online717   Download81
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn