Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 7, Issue 6, 06/2016         RSS

A fractional amplitude of low frequency fluctuation study of resting-state fMRI in stroke

WANG Xiang-min1, ZHAO Zhi-yong1, YIN Da-zhi2, SUN Li-min3,ZHENG Xiao-hui1, JIA Jie3, FAN Ming-xia1*

2016,7(6):401-406 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.001

Read online1489   Download86

First-episode depression resting state of brain function low frequency amplitude research

GUO Dong-ling, GAO Yang*, NIU Guang-ming, XIE Sheng-hui

2016,7(6):407-411 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.002

Read online785   Download79

A study of rest-stating functional magnetic resonance imaging in children with attention deficit hyperactivity disorder

XIE Na*, SUN Long-wei, XU Shou-jun, ZENG Wei-bin

2016,7(6):412-416 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.003

Read online788   Download80

Research progress of functional magnetic resonance image in vulnerability to depression

LIU Guang-yao1, ZHANG Jing1*, ZHANG Lan2, LIU Hong1

2016,7(6):417-421 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.004

Read online771   Download76

A study of white matter lesions in older people with fall risk using diffusion tensor imaging

SHEN Hui-cong1, LI Zheng-ran1, CHANG Tian-jing2, ZHANG Ning3,4,WANG Chun-xue3,4, MA Jun1*

2016,7(6):422-427 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.005

Read online860   Download75

The characteristics and clinic value of MRA findings of youthful acute cerebral infarction

FENG Zhong-quan1, HONG Bin1, QIAN Wei-jun1, ZHU Li-juan2, JIANG Zhong-pu1*

2016,7(6):428-432 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.006

Read online830   Download75

Study of MRI enhancement and diffusion weighted imaging in the recurrence of nasopharyngeal carcinoma after radiotherapy

ZHONG Hua, DAI Hai-yang*, LI Li-hong, LI Xin, LIU Jin-wen

2016,7(6):433-437 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.007

Read online857   Download271

Comparison of the image quality between liver DWI with and without LIPO

LIU Ying1, SHI Yu1, YU Bing1, SHI Kai-Ning2, SHANG Jin1, GUO Qi-Yong1*

2016,7(6):438-442 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.008

Read online1202   Download585

Value of BOLD-fMRI to transplanted kidneys with acute rejection: a preliminary study

HUANG Hai-bo1, HUANG Gui-xiong1*, LIU Xu-yang2, GUAN Jun1, QIN Ming1, LI Da-chuang1, YANG Jian-jun3

2016,7(6):443-448 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.009

Read online723   Download98

The simulation and design of a multi-channel RF coil for macaque

LI Lei, XU Jun-cheng, CAI Xin, JIANG Yu*

2016,7(6):449-453 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.010

Read online664   Download120

Brief overview of principles and methods of quantitative susceptibility mapping

ZHENG Zhi-wei1, CAI Cong-bo2, CAI Shu-hui1*, CHEN Zhong1

2016,7(6):454-460 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.011

Read online852   Download356

Typical imaging finding of ischiofemoral impingement syndrome

DU Yu1, 2, YAN Dong1, YANG Wei-dong2, CHENG Xiao-guang1*

2016,7(6):461-463 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.012

Read online864   Download99

The study progress of multi-mode MRI in the idiopathic epilepsy

PEI Chun-mei1, 2, GAO Yang2, QIAO Peng-fei2, NIU Guang-ming2*

2016,7(6):464-468 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.013

Read online707   Download72

Progress in research application of magnetic resonance in rapid eye movement sleep behavior disorder

SHUAI Guang-ying, ZHU Ying-cheng, CHENG Ou-mei*

2016,7(6):469-472 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.014

Read online858   Download72

Research progress on lossy compression techniques for medical images

LIU Yu1, WANG Qian-nan2, NIAN Yong-jian3*, QIU Ming-guo3

2016,7(6):473-480 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2016.06.015

Read online756   Download139
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn