Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 6, Issue 12, 12/2015         RSS

Principle and application of hyperpolarized magnetic resonance spectroscopy

QI Hai-yun1, ZHANG Xiao-lu1, XU Ya-fang1, WEN Jian-guo2, XU Yu-ming2, CHENG Jing-liang2, Albert P. Chen3, Lotte Bonde Bertelsen1, Steffen Ringgaard1, Christoffer Laustsen1, Hans Stødkilde -Jørgensen

2015,6(12):881-887 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.001

Read online891   Download162

Altered gray matter volume in primary trigeminal neuralgia: a voxel based morphometry MRI study

GUO Lin-ying, ZHU Wen-zhen*, TIAN Tian, YANG Shi-qi, QIN Yuan-yuan, TANG Xiang-yu, WANG Jian, ZHANG Ju

2015,6(12):888-892 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.002

Read online815   Download138

The MRI features of ischemic lesions of adult moyamoya disease patients in different stage

QIAO Peng-gang1, HAN Cong2, ZUO Zhi-wei1, WANG Yi-tuo1, XING Xu-dong1, QIAN Tian-yi3, LI Gong-jie1*

2015,6(12):893-897 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.003

Read online644   Download79

Quantitative evaluation of hemodynamics changes in childhood moyamoya disease after revascularization surgery using perfusion-weighted MR imaging

WANG Yi-tuo1, HAN Cong2, ZUO Zhi-wei1, XING Xu-dong1, QIAO Peng-gang1*, LI Gong-jie1*

2015,6(12):898-903 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.004

Read online746   Download78

Correlative study of clinical-imageological in infantile acute cerebellar ataxia after infection

SUO Ling-yun, LI Li, LI Jing, CHEN Tao, ZHANG Lei, WANG Xiao-hu, REN Hui-peng, REN Zhuan-qin*

2015,6(12):904-909 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.005

Read online813   Download62

The relevant risk factors for analyzing the occurrence and distribution of cerebral microbleedsin old patients with transient ischemic attack

LIAO Yun-jie, LIU Yin, LI Wan-meng, CHEN Bei, WANG Wei*

2015,6(12):910-916 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.006

Read online704   Download75

Comparison of imaging and pathological findings of intracranial hemangiopericytoma and solitary fibrous tumour

HAN Yin-ping, ZHANG Yu-ting, LIU Jian-li, ZHANG Xue-ling, ZHOU Jun-lin*

2015,6(12):917-921 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.007

Read online1008   Download77

Application study of magnetic resonance neurography in imaging of peripheral nerve sheath tumor

LV Yin-zhang1, ZHAI Heng2*, KONG Xiang-quan3, LIU Xi3, LIU Ding-xi3

2015,6(12):922-926 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.008

Read online750   Download97

The pathophysiology changes and MR imaging features of high altitude heart disease in children

BAO Hai-hua*, MENG Li, XIE Dong-mei

2015,6(12):927-931 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.009

Read online698   Download61

Magnetic resonance imaging and ultrasound in evaluation of microwave ablation therapy for breast benign nodules

ZHANG Wei1, LI Jian-min1*, PAN Xiao-ming2, ZHANG Hui2, LIANG Ting1, LIANG Hai-yun1, LU Wei3, WANG Da-cheng4

2015,6(12):932-936 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.010

Read online719   Download85

MRI features of tumor like inflammatory demyelinating disease

LI Hong-ying*

2015,6(12):937-940 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.011

Read online751   Download71

The feasibility of IDEAL-IQ quantitative evaluation of vertebral fat fraction content in rabbit models of diabetes mellitus

HU Lei, ZHA Yun-fei*, LIN Yuan, XING Dong, GONG Wei, WANG Ke-jun, YAN Li-yong, WANG Jiao

2015,6(12):941-946 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.012

Read online676   Download95

Solitary fibrous tumor of meninges in anterior cranial fossa: case report

YANG Shu-hui, YANG Jia-fei, XING Xin-bo*, HU Ming-yan

2015,6(12):947-949 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.013

Read online665   Download117

Imaging presentation of ectopic cerebellum in anterior cranial fossa:case report

LI Song-tao*, WANG Wen-sheng, CHENG Li-na, HUANG Ze-chun

2015,6(12):950-952 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.014

Read online696   Download80

The effects of chronic high altitude disease on cardiac structure and function and the application prospect of MR in cardiac changes

XIE Dong-mei, BAO Hai–hua*

2015,6(12):953-956 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.015

Read online672   Download79

Research progress on application of dynamic contrast enhanced-MRI in renal cell carcinoma

XING Zheng-yu, GAO Yang*

2015,6(12):957-960 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.12.016

Read online690   Download66
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn