Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 6, Issue 7, 07/2015         RSS

Metabolic changes of striatum and substantia nigra in patients with early Parkinson,s disease demonstrated by 1H-MRS

FANG Xue-wen1, HU Tao1, WU Yu-hua2, LI Jian-ming1, ZHANG An1, HU Yan-xing1, ZHOU Guo-hua1, SHEN Jun1*

2015,6(7):481-485 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.001

Read online759   Download95

Assessment of diffusion tensor imaging and arterial spin labeling in acute ischemic cerebral apoplexy brain damage

YUE Qian1, XU Xiang-jiu2*, WANG Zhi-min2, ZHOU Xing2

2015,6(7):486-490 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.002

Read online623   Download73

Magnetic resonance imaging findings of cryptococcus meningoencephalitis in AIDS patients

GAN Qing-xin, LIU Jin-xin*, ZHANG Lie-guang, HUANG De-yang, DING Yan, LIANG Yi, GUAN Wan-hua, HU Tian-li

2015,6(7):491-496 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.003

Read online754   Download68

MRI measurement of fetal cerebellar vermis development

KAI Zhi-guo1, CAI Min1, WANG Guang-bin2*

2015,6(7):497-500 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.004

Read online917   Download76

A comparative analysis of HASTE sequence of MRI examination with ultrasonic diagnosis in fetal brain abnormality

LIU Xin-feng, WANG Rong-pin*, YANG Yan, CAI Deng-hua, ZHENG Nian-hua, DU Song-lin, ZHAI Mao-xiong, YANG Ming-fang

2015,6(7):501-505 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.005

Read online571   Download111

The value of intravoxel incoherent motion model of diffusion weighted imaging in differentiating benign from malignant breast lesions

CHE Shu-nan, CUI Xiao-lin, LI Jing, OUYANG Han, ZHOU Chun-wu*

2015,6(7):506-512 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.006

Read online642   Download71

Correlation of MR apparent diffusion coefficient value with HER-2 expression in non-mass-like breast carcinoma

XU Mao-lin, SU Dan-ke*, XIE Dong, JIN Guan-qiao, WANG Zheng, HUANG Xiang-yang, LI Fang, ZHANG Wei

2015,6(7):513-517 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.007

Read online720   Download90

The study of correlation between ageandanatomical segment in healthy lumbarinterverbraldiscs by diffusion tensor imaging

ZHU Jing-ya, WANG Xiao-ming*

2015,6(7):518-523 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.008

Read online794   Download72

Assessment of renal injury in diabetic nephropathy using blood oxygenation level-dependent MRI

JIANG Zhen-xing1, WANG Yu1, DING Jiu-le1, ZHOU Hua2, DI Jia2, WAN Hui3, CHEN Jie1, XING Wei1*

2015,6(7):524-528 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.009

Read online803   Download77

Feasibility of multiple-echo GRE with parameters optimized protocol at 3.0 T MRI

HUANG Hai-bo1*, ZHOU Ya-li2, LI Zhi-zhong3, GUAN Jun1, QIN Ming1

2015,6(7):529-534 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.010

Read online706   Download74

Capillary hemangioma in spinal cord: a case report and literature review

RAN Yun-cai, CHENG Jing-liang*, ZHANG Yong

2015,6(7):535-537 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.011

Read online1050   Download87

Primary non-Hodgkin lymphoma of kidney: a case report

HU Ming-yan, YANG Jia-fei, XING Xin-bo, YANG Shu-hui

2015,6(7):538-539 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.012

Read online703   Download76

Application progresses of functional magnetic resonance imaging in epilepsy of cognitive function

CHEN Tong, GUO Liang*

2015,6(7):540-543 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.013

Read online623   Download70

The neuroimage research progress of mental disorders caused by traumatic brain injury

TAO Fang-xu1, LIU Jun1*, Zhifeng Kou2

2015,6(7):544-548 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.014

Read online683   Download72

Development and application of new MRI technology in rectal cancer

DU Xue-chao, PAN Wei-dong, XUE Hua-dan*

2015,6(7):549-553 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.015

Read online631   Download84

The progress of diffusion-weighted MRI application in prostate cancer diagnosis

Janesya Sutedjo1, CHEN Hui-You2, JIANG Liang1, WANG Li-Wei2*, YIN Xin-Dao1*

2015,6(7):554-560 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2015.07.016

Read online618   Download545
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn