Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 5, Issue 5, 05/2014         RSS

A resting-state functional MRI study in Parkinson’s disease

PENG Shuai, CHEN Min*, LI Chun-mei, MA Xin-xin, LOU Bao-hui, LUO Xiao-jie, WANG Rui, SU Wen

2014,5(5):321-327 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.001

Read online867   Download75

Application of susceptibility weighted imaging in acute massive cerebral infarction complicated by hemorrhage

ZHOU Xing-fan, WANG Li-wei*, YIN Xin-dao, WU Qian-zhi, MAO Cun-nan

2014,5(5):328-331 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.002

Read online714   Download88

A fMRI study of cerebral regions activiated by acupuncture of Dazhong acupoint

XU Zuo-yu1, LI Ang2, LI Xiao-ling3*, WANG Feng3, YU Guo-qiang3, FAN Yue1, XU Ying-jie1, ZHAO Gui-jun1, ZHANG Fan1

2014,5(5):332-225 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.003

Read online871   Download77

MRI diagnostic value of pituitary stalk interruption syndrome

ZHANG Xiao-ya1, WANG Kun-peng2, YIN Jie1*, ZHANG Jian-dang2

2014,5(5):336-338 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.004

Read online762   Download65

MR findings of brain after heat stroke

LI Jun1, WANG Bin2*, ZOU Zhi-meng1, LI Hai-fei1, CAO Qing-yong1, TAN Ke-ping1, WANG Qi1

2014,5(5):339-342 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.005

Read online1022   Download62

Non-contrast-enhanced MR angiography using spatial labeling with multiple inversion pulses sequence imaging in pulmonary artery: a feasibility study

MENG Xiao-yan, TANG Hao, WANG Qiu-xia, LI Zhen, LI Xiao-juan, CHEN Xiao, HU Jun-wu, HU Dao-yu*

2014,5(5):343-347 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.006

Read online696   Download70

Fabry’s disease: clinical features and imaging findings

ZHAO Shi-hua1*, WAN Jun-yi1, LU Min-jie1, JIANG Shi-liang1, ZHANG Yan1, CHENG Huai-bing1, YIN Gang1, WANG Hong-yue2, LI Li2

2014,5(5):348-351 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.007

Read online712   Download69

The value of Enema Glycerine applying in preoperative MRI T1 staging and T2 staging of rectal cancer

LI Zhao-xiang, XUE Hua-dan, QIN Ming-wei*, PAN Wei-dong

2014,5(5):352-357 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.008

Read online1006   Download96

MR cholangiopancreatography showed four-segment-sign of chronic pancreatitis

CHEN Li-jun*, CHEN Shi-xin, MA Ning, XU Lin, Sun Ze-dong

2014,5(5):358-361 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.009

Read online1422   Download97

The value of diffusion-weighted MRI in the assessment of cervical cancer

HE Zhong-yun1, FANG Xiang-jun2*, HUANG Liang2, HE Wei-hong2, GUO Gang3, TIAN Qiang1

2014,5(5):362-366 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.010

Read online696   Download66

Differentiation of early cirrhosis from liver fibrosis: FA of DTI superior to ADC of DWI from the MRI findings in a rodent model study

CHEN Li-hua, LIU Ai-lian*, MA Chun-mei, SONG Qing-wei, WANG He-qing, LIU Jing-hong, ZHANG Long-min, ZHAO Gang, WANG Yuan-yuan, GENG Xiao-ling

2014,5(5):367-371 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.011

Read online683   Download61

Investigating human brain cognition using spiral imaging

SHAO Han-yu1, 2, WENG Xu-chu1, 2*

2014,5(5):372-377 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.012

Read online785   Download105

One case report for carpal multiple aseptic necrosis

WANG Qian1,2, LI Jun2, FANG Jun-fang1,2, WANG Bin1*

2014,5(5):378-380 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.013

Read online632   Download74

Research progress in bio-responsive MRI contrast agent

ZENG Qi, WANG Tian-yu, TANG Jian-bin*

2014,5(5):381-386 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.014

Read online663   Download79

The present situation of pulmonary embolism magnetic resonance imaging

YUAN Si-shu, LI Zhi-wei, XIA Li-ming*

2014,5(5):387-390 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.015

Read online727   Download154

Current research and progress of hemodynamics on hepatic blood supply

DING Jin-li, LI Hong-jun*, ZHANG Yan-yan, XU Shao-hua

2014,5(5):391-395 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.016

Read online700   Download67

Research progress of functional magnetic resonance imaging in migraine

ZHANG Yong1, FU Cai-hong1, REN Yi1*, TAN Zhong-jian2, ZOU Yi-huai1

2014,5(5):396-400 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.05.017

Read online694   Download64
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn