Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 5, Issue 3, 03/2014         RSS

A preliminary study of 3-dimensional pseudocontinous arterial spin labeling in WHO grade II gliomas subtyping

XIAO Hua-feng1, YI Yan2, AN Wei-min1*, TIAN Shu-ping3, WANG Yu-lin4, MA Wei1

2014,5(3):161-165 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.001

Read online712   Download73

CT, MRI diagnosis of cystic lesions in sella region

LI Hong-ying, JIAN Nan

2014,5(3):170-173 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.003

Read online615   Download95

The clinical and MR imaging characteristics of spontaneous intracranial hypotension

SHA Lin1*, LIN Yong-zhong2, CAO Qian1, BIAN Jie1

2014,5(3):174-177 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.004

Read online724   Download67

The evaluation of MRI in the diagnosis of choroidal melanoma

HONG Bi-kai1, DAI Hai-yang2, LIN Feng-feng1, WU Ren-hua1

2014,5(3):178-181 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.005

Read online767   Download108

Diffusion-weighted imaging at 3.0 T MR in diagnosis of lacrimal epithelial tumor

ZHANG He-huan1, 2, MU Xue-tao2, WANG Hong2*

2014,5(3):182-188 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.006

Read online685   Download67

Research of 3.0 T MRI virtual endoscopy reconstruction in hemifacial spasm

CHEN Li-jun1*, CHEN Shi-xin1, MA Ning1, XU Lin1, DAI Yong-qing2

2014,5(3):189-192 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.007

Read online670   Download114

The diagonstic value of the 3.0 T DW- MRI in the different degrees differentiation of gastric cancer

LI Ting1, ZHU Kai2, GUO Yu-lin2*, HE Hua1, ZHANG Xiao-biao1,TIAN Zhao-rong2

2014,5(3):193-197 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.008

Read online757   Download95

The value of magnetic resonance diffusion weighted imaging in the diagnosis of prostate cancer

WANG Li-wei1, WANG Mu1*, WANG Shao-juan2, YIN Xin-dao1, Mao Cun-nan1, Xue Hai-lin1

2014,5(3):198-201 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.009

Read online692   Download92

Application of DWI and SWI muscle hematoma in lower limb clinical diagnosis

LI Shu-jin1, ZHANG Hui2, ZHANG Shao-wei1, QIAN Li-xia2, LIU Qi-wang2

2014,5(3):202-205 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.010

Read online751   Download97

Investigating neuronal metabolic characterization in different areas of brain glioma using 1H MRS at 7.0 T

YI Mei-zhi, YAN Gen, ZHANG Gui-shan, GEN Kuan, WU Ren-hua*

2014,5(3):206-210 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.011

Read online614   Download64

Voxel-based morphometry MRI study of gray matter’s alteration in patients with chronic mountain sickness

LIU Cai-xia1, BAO Hai-hua1*, LI Wei-xia1, ZHAO Xi-peng1, WU You-sen1, ZHANG Hong-qian1, WANG Li-hong2

2014,5(3):211-215 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.012

Read online690   Download84

Imaging of gluteus medius muscle syndrome: case report

LI Jun*, LI Qing-xian, ZHENG Wei-bo, TAN Ke-ping

2014,5(3):216-217 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.013

Read online876   Download67

Application progress of 1H-MRS in temporal lobe epilepsy

ZENG Wen-bing, YANG Ran, GAO Cai-liang*, QIN Yuan, Wang Ming-quan

2014,5(3):218-221 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.014

Read online649   Download88

The application of magnetic resonance cell tracing technique in myocardial infarction cell transplantation treatment

CUI Chen, ZHAO Shi-hua*

2014,5(3):222-226 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.015

Read online589   Download83

Functional magnetic resonance imaging of the lower spinal cord

JIA Yan-long1, SHEN Zhi-wei1, NIE Ting-ting1, ZHANG Tao1, YAN Gen1, WU Ren-hua1, 2*

2014,5(3):227-231 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.016

Read online675   Download86

MR imaging research present situation of HBV related liver cirrhosis nodules multi-step evolution and the latest progress

ZHANG Yan-yan, ZHANG Qi, LI Yun-fang, LI Hong-jun*

2014,5(3):232-235 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.017

Read online668   Download91

The clinical progress of MRI in the implantation (intrusive) of placenta praevia

SHEN Wei*, LI Yao-bo

2014,5(3):236-240 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.03.018

Read online698   Download70
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn