Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 5, Issue 2, 02/2014         RSS

Olfactory deficit detected by fMRI in vascular dementia patients

JI Dong-xu1, ZHAO Bo-feng1, SONG Yang2, NI Hong-yan1, YIN Jian-zhong1*

2014,5(2):81-87 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.001

Read online725   Download97

Evaluation of combined DTI and MRS to glioblastoma before and after radiotherapy

LI Jun1, ZHANG Xue-yan2*, JIANG Xing-yue1, ZHANG Lin1, WANG Qi3, XIA Ji-kai1, LI Quan1

2014,5(2):88-91 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.002

Read online699   Download86

The comparative study of CT and MRI about brain anatomic microstructure anomalous changes on assess and predict cerebral ischemia

ZHANG Yan, LIU Huai-jun*, YANG JI-ping, CHANG Xiang-yang

2014,5(2):92-101 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.003

Read online653   Download119

Comparison of fitting degree in monoexponential and biexponential model used to assess multi b-value DWI of renal parenchyma and CCRCC

WANG Xue-yuan1, XING Wei2*, HU Chun-hong1, DING Jiu-le2, CHEN Jie2, SUN Jun2

2014,5(2):102-106 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.004

Read online640   Download104

Comparison of IDEAL sequences in scanning protocols of brachial plexu

XIA Ji-kai1, LIU Xin-jiang1*, FANG Qing-min2, ZHANG Di1, FAN Wan-feng1, WANG Bin3

2014,5(2):107-110 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.005

Read online818   Download151

UTE-T2*mapping quantitative evaluation of lumbar cartilage endplate

PAN Xi-min1, HU Mei-yu1, JIANG Bo1, 2*

2014,5(2):111-114 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.006

Read online647   Download93

Mucoid degeneration of anterior cruciate ligament: MRI features and associated signs

WENG Lei, CHENG Ke-bin, ZHANG Jing, XU Li, ZHANG Wei, LIANG Wei, CHENG Xiao-guang*

2014,5(2):115-119 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.007

Read online1809   Download147

Application of MR 3D-PD-SPACE sequence in evaluation of ligaments and tendon of the ankle in healthy volunteer

QIN Hong-wei, WANG Juan, HUANG Yao-qu, ZAO Xiao-mei, WU Hui-qiong

2014,5(2):120-125 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.008

Read online720   Download156

Application of three-dimensional dynamic contrast-enhanced magnetic resonance angiography in diagnosing lower extremity arterial disease in patients with diabetic foot

ZHANG Ji, ZHAO Xiao-er, WU Hui, XIA Jin-xiang, LIAN Hu

2014,5(2):126-131 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.009

Read online651   Download89

Relationships between 3.0 T MRI features and prognostic factors of patients in breast invasive ductal carcinoma

WANG Ying-ying, CHANG Xiao-dan*, FU Jiao-hui

2014,5(2):132-137 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.010

Read online699   Download150

Biological characteristics and MR imaging features of SPIO labeled BMSCs in vitro

ZHAO Jiang-min1, LIU Jia2, LIN Yan-bing1, ZONG Gen-lin2, WU Li-zhong1, QIAN Hai-shan1, YOU Jian-xiong1*

2014,5(2):138-143 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.011

Read online676   Download96

Clinical application of three-dimensional MR angiography using time-resolved imaging of contrast kinetics

HUANG Lu1, HAN Rui2, SUN Zi-yan1*, XIA Li-ming1*

2014,5(2):144-147 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.012

Read online584   Download94

One case report for huge myxoma of thigh

LI Jun1, LI Qing-xian1, WANG Bin2*

2014,5(2):148-149 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.013

Read online583   Download101

Marrow fat quantification by magnetic resonance technology: the aplication and prospect in bone diseases

CHEN Hui-ying, YUAN Hui-shu

2014,5(2):150-155 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.014

Read online653   Download93

Statistical analyses most commonly used in SCI-indexed journals of radiology

DENG Ming, WANG Liang*, LI Liang, HU Dao-yu, FENG Zhao-yan, CAI Jie, MIN Xiang-de

2014,5(2):156-160 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.02.015

Read online879   Download86
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn