Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 4, Issue 6, 06/2013         RSS

Display of 3.0 T magnetic resonance in normal pancreatic direct supplying arteries

ZHAO Qiang, ZHANG Xiao-ming, ZENG Nan-lin

2013,4(6):401-404 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.001

Read online654   Download94

MR enterography with oral isosmotic mannitol

REN Xiao-jun1, ZHANG Shi-zheng2*, ZHANG Qiao-wei2

2013,4(6):405-410 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.002

Read online846   Download91

High-resolution MRI study of middle cerebral artery stenosis rate differences in infarct and TIA patients

XIE Shan-shan, CHENG Jing-liang*, ZHANG Yong, KOU Pei-si

2013,4(6):411-415 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.003

Read online537   Download106

Study on memory function impairment and structural MRI in posttraumatic stress disorder

ZHANG Ruo-cheng, LI Chun-yan, YANG bing, ZHANG Shu-tun

2013,4(6):416-419 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.004

Read online546   Download122

The application value of whole body diffusion-weighted imaging in tumor lesions

GONG Jia-ying1, ZHOU Zhi-yang1*, Deng Yan-hong2, Kang Liang3, CAO Wu-teng1, LIAN Yan-bang1, QIU Jian-ping1, XIONG Fei1, LI Wen-ru1, LI Wen-li1

2013,4(6):420-425 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.005

Read online550   Download104

VISTA-sequence magnetic resonance imaging evaluation of scoliosis

PAN Xi-min1, HU Mei-yu1, LIU Di-min1, QIN Hao-ling1, JIANG Bo1, 2*

2013,4(6):426-430 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.006

Read online673   Download107

Study of Gd-DTPA labeled bone marrow mesenchymal stem cells in vitro with 7.0 T MRI

GENG Kuan, JIA Yan-long, HUANG De-xiao, YI Mei-zhi, YANG Zhong-xian, LIN Yan, WU Ren-hua*

2013,4(6):431-436 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.007

Read online615   Download98

9.4 T MR spectroscopy detection of mesenchymal stem cells into osteoblasts metabolism characteristics

HONG Bi-kai1, DAI Hai-yang2, XIAO Yu-ye1, WU Ren-hua1*

2013,4(6):437-440 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.008

Read online1125   Download98

Magnetic resonance imaging quality control and parameter optimization

XUE Zheng-he1, WANG Yong-feng2, ZHAO Yi-bing2*

2013,4(6):441-444 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.009

Read online775   Download99

The concept of human-friendly MRI system and its realization in MAGNETOM Spectra product

XUE Ting-qiang1, PEI Mao-zeng1, QIN Peng2

2013,4(6):445-447 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.010

Read online723   Download81

MRI manifestation of primary malignant triton tumor in orbit: a case report

ZHANG He-huan1,2, MU Xue-tao2, WANG Hong2*

2013,4(6):448-449 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.011

Read online719   Download105

Cardiovascular magnetic resonance imaging: Part III——The clinical applications of cardiovascular magnetic resonance

YIN Gang1, HE Guang-jun2*, ZHAO Shi-hua1*

2013,4(6):450-458 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.012

Read online743   Download93

Research progress of magnetic resonance imaging in Parkinson disease

WANG Bo*, DAI Min-fang

2013,4(6):459-462 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.013

Read online637   Download116

The research status and advance of functional MRI in amblyopia

XIAO Man-jun, LI Ya-jun*, XIAO En-hua

2013,4(6):463-467 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.014

Read online593   Download96

The research status of mucoid degeneration in anterior cruciate ligament

LI Run-gen1, FANG Xiao-dong1, GUO You-min2

2013,4(6):468-470 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.015

Read online928   Download151

Clinical application and advancement of small-bowel MRI

REN Xiao-jun1*, ZHANG Shi-zheng2

2013,4(6):471-475 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.016

Read online1042   Download94

Application of magnetic resonance imaging in evaluating the response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer

YIN Yuan-yuan1, 2, WANG Hong2*, MU Xue-tao2

2013,4(6):476-480 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.06.017

Read online655   Download104
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn