Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 4, Issue 3, 03/2013         RSS

The progress of head and neck radiology on Radiological Society of North America 2012

JIANG Bin, WANG Zhen-chang*

2013,4(3):161-165 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.001

Read online556   Download72

Prostate imaging of Radiological Society of North America 2012: state-of-the-art

LI Liang1, FENG Zhao-yan1, Jinxiang Yu2, Oguz Akin3, WANG Liang1*

2013,4(3):166-171 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.002

Read online644   Download67

Research progress on joint image of Radiological Society of North America 2012

LIU Shi-feng, FENG Wei-hua, XU Wen-jian*

2013,4(3):172-177 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.003

Read online1076   Download110

Advanced imaging progression of pediatric in Radiological Society of North America 2012

PENG Yun, HU Di

2013,4(3):178-184 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.004

Read online733   Download69

The MRI features of the preterm and full-term neonatal hypoxic ischemic brain damage

TANG Yi, LIU Ying*

2013,4(3):185-191 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.005

Read online755   Download145

The diagnostic value of 3.0 T MRI in detecting childhood arterial ischaemic stroke

BAI Min1*, GUO Qian2, WU Lin1, XU Jin-fa1, DI Yu-jin1

2013,4(3):192-195 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.006

Read online656   Download92

Glioblastoma multi-mode MRI manifestations and pathological histology foundation

WU Yu-qiang, LIN Qi*, LAN Yu-hua, TAN Ping-tai, CHEN Jin-yin

2013,4(3):196-200 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.007

Read online1239   Download86

Value of contrast measurement of ESWAN-R2* value in diagnosis of neonatal punctate white matter lesions

REN Hui-peng, ZHANG Lei, REN Zhuan-qin*, CHEN Tao, WANG Xiao-hu, LI Jing, LI Li, GOU Xiao-guang

2013,4(3):201-205 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.008

Read online728   Download92

Imaging features of soft tissue aggressive fibromatosis with pathologic correlation

WANG Ping, YAN Zhi-ping*, CHEN Bing-ding, KUANG Fei, RAO Zhi-yuan, SU Su-lian

2013,4(3):206-209 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.009

Read online754   Download109

T2 mapping of knee cartilage damage at 3.0 T MR imaging

WU Kun-hua1, WANG Tian-chao1, LIANG Hong1, GONG Xia-rong1, DAI Min-fang1, XIE Xu-hua2, ZHANG Hong3, Chen Yu-hui1, BI Guo-li1

2013,4(3):210-214 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.010

Read online822   Download65

MRI and MRV features of cerebral venous sinus thrombosis

LI Hong-min, JIANG Zhong-pu, LI Jie, LI Li

2013,4(3):215-217 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.011

Read online898   Download180

The current status and technical advances in cardiac MRI

ZHANG Zhao-qi*, XU Lei

2013,4(3):218-225 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.012

Read online612   Download69

Introduction of MAGNETOM AERA brain dot engine

LI Shao-rui*, ZHOU Kun

2013,4(3):226-227 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.013

Read online890   Download124

The clinical application and research progress of MRI in assessing neonatal hypoxic-ischemic brain damage

TANG Yi, LIU Ying*

2013,4(3):228-231 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.014

Read online701   Download77

A review of brain functional magnetic resonance imaging in nicotine dependence

WANG Chao, ZHANG Min-ming*

2013,4(3):232-235 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.015

Read online670   Download195

The research progress of MR-guided focused ultrasound surgery for uterine fibroids treatment

ZHANG Hai-bo1, SU Bai-yan1, FAN Rong2, SHI Hai-feng1, LIU Dong1, SUN Hongyi1, CHEN Guang-jun3, GONG Xiao-ming2, XUE Hua-dan1*, ZHU Lan2, JIN Zhen

2013,4(3):236-240 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2013.03.016

Read online810   Download135
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn