Share:
Share this content in WeChat
X
CJMRI Vol 2, Issue 2, 02/2011         RSS

The value of MR imaging in early diagnosis of rheumatic arthritis

XU Jian-rong*, DENG Xia

2011,2(2):81-84 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.001

Read online660   Download77

High resolution MR angiography of digital arteries in systemic sclerosis patients on 3.0 T: preliminary study

ZHANG Wei1, XU Jian-rong1*, LU Qing1, YE Shuang2, LIU Xiao-sheng1

2011,2(2):85-89 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.002

Read online657   Download69

Role of diffusion-weighted MRI in detecting active sacroiliitis of ankylosing spondylitis

LI Jun1, XU Jian-rong2*, CHEN Zeng-ai2, LU Qing2, GU Yue-ying3

2011,2(2):90-94 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.003

Read online1992   Download66

Value of MR imaging in early rheumatoid arthritis

DENG Xia, XU Jian-rong*, LU Qing, LI Lei

2011,2(2):95-98 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.004

Read online664   Download62

Value of fat suppression techniques in the MR imaging diagnosis of polymyositis and dermatomyositis

ZHANG Ke-bei, HUA Jia, ZOU Ai-hua, GU Hai-yan, LIU Xiao-sheng, LIN Zhi-qian, LU Qing, XU Jian-rong*

2011,2(2):99-103 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.005

Read online644   Download74

Wrist MR Imaging examination in the diagnosis of rheumatoid arthritis application

LIU Xin-ai1,3, SHI Da-peng2*, FU Fang-fang3, SUN Hong-mei3

2011,2(2):104-107 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.006

Read online557   Download106

The hemispheric asymmetry study of brain function patterns in resting-state based on regional homogeneity

LI Jian1, XUE Shao-wei1, WANG Xue-mei2, TAN Xiao-tian2, TU Shuang2, CAO Chen1, LU Qi-lin1, LI Song1, TANG Yi-yuan1*

2011,2(2):108-111 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.007

Read online566   Download68

Observation of the relation between brain activity and de qi sensation with manual acupuncture at LI4 (Hegu)

CHEN Feng-ying1,2, SHEN Zhi-wei2, GUAN Ji-tian2, XIAO Ye-yu2, DU-Li3, WU Ren-hua2*

2011,2(2):112-117 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.008

Read online754   Download82

Diagnostic value of MR angiography in aortic dissection

NI Jiong, WANG Pei-jun*, WANG Guo-liang, SHAO Zhi-hong, JIANG Hong, ZHANG Wei

2011,2(2):123-128 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.010

Read online770   Download76

Artery supply of breast cancer by using VIBRANT dynamic contrast enhanced MR imaging

Yang Ben-qiang1*, Duan Yang2, Tao Li3

2011,2(2):129-134 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.011

Read online658   Download67

MR imaging in orbital tumors and simulating lesions

WANG Zhen-chang*, LI Shu-ling

2011,2(2):135-146 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.012

Read online719   Download102

Advance in MR imaging for cerebral oligodendroglial tumor

FANG Jing-qin, KANG Hou-yi, ZHANG Wei-guo*

2011,2(2):147-151 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.013

Read online670   Download78

Latest technology on articular cartilage MR imaging: MapIt

WANG Cai-yun*

2011,2(2):152-156 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.014

Read online836   Download166

Chordoid glioma of the third ventricle: one case report

SONG Qian, QI Yue-tong, LI Ying

2011,2(2):157-160 | DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2011.02.015

Read online674   Download108
Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn