Share:
Share this content in WeChat
X
Current Issue: Vol 12, Issue 9, 09/2021 RSS    

Effect of vestibular rehabilitation on spontaneous brain activity in patients with vestibular migraine: a resting state MRI study

QIN Xin1,2, HU Xiaofei1, CHEN Jie2, WANG Qingzhen2, LIU He1, WANG Yao1, LUO Wei1, LI Guangjian3*, WANG Jian1

2021,12(9):1-5 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.001

Read online4   Download1

Preliminary application of amide proton transfer-MRI in diagnosis of nasopharyngeal carcinomas

YANG Qian1, ZOU Liyan1, LIU Zhou1, LI Li1, XIAO Jiahui1, WANG Mingyu1, WANG Siyuan1, LUO Dehong1,2*

2021,12(9):6-10 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.002

Read online3   Download1

The study of high-resolution diffusion tensor imaging in thyroid-associated ophthalmopathy

ZHANG Xiaohui1, ZHANG Zhiwei1, LÜ Fajin1, LIU Cun2, LONG Jian2, YU Bin1, LI Yongmei1*

2021,12(9):11-14 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.003

Read online4   Download1

Preliminary study on papillary muscle morphology of the left ventricle in patients with hypertrophic cardiomyopathy by cardiac MR imaging

XU Sen, SUN Yu, HOU Jie, LI Xiaogang, YOU Hongrui, ZHANG Rongrong, QI Miao, ZHANG Libo, YANG Benqiang*

2021,12(9):15-19 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.004

Read online4   Download1

Study on the value of liver-specific contrast agent MRI abbreviated sequence in screening small hepatocellular carcinoma in high-risk population

WANG Cong1, GUO Ran2, SHI Dandan2, YU Changjiang2, ZHOU Yiran2, ZHU Shaocheng2*

2021,12(9):20-24 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.005

Read online7   Download1

Diagnostic performance of MRI and CT for hepatocellular carcinoma less than 3cm based on liver reporting and data system version 2018

JIANG Jian, WANG Wei, CUI Yunan, ZHANG Maowei, CHEN Dan, FANG Xin, LIU Ailian*

2021,12(9):25-29,44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.006

Read online6   Download1

Tentative discussion on cardiac magnetic resonance in differentiating common types of cardiac amyloidosis

LIAO Xuan, ZENG Mu, ZHANG Jiamin, LIU Jun*

2021,12(9):30-35 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.007

Read online4   Download1

The stronger sensitivity to missed chances in individuals with IGD: a resting-state fMRI study

HUANG Pujiang1, GONG Yue1, ZHANG Zhenyu1, LI Shuang2, LIU Zhiyuan1*

2021,12(9):36-39 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.008

Read online4   Download1

The effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on the left executive control network in heroin dependent individuals: a resting-state fMRI study

JIN Long1, FU Yanwen2, WANG Shu3, ZHANG Wei1, WEI Yixin1, WANG Wei1, YUAN Menghui1, LI Qiang4, WEI Longxiao1*

2021,12(9):40-44 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.009

Read online4   Download1

Brain gray matter volume and functional brain network in patients with lower back pain: a MRI study

JIANG Jian, DU Wei, CUI Yunan, JIANG Yuhan, LIU Ailian, Miao Yanwei*

2021,12(9):45-48,60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.010

Read online4   Download1

Evalution on the visualization of the extracranial branch of trigeminal nerve using the 3.0 T MR CE 3D-STIR TSE sequence

LIU Ming1,2, DUAN Qinghong3,4*, LI Dejiong2, ZHANG Guoping2, TANG Xiuzhu2

2021,12(9):49-52 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.011

Read online5   Download2

Prediction of Ki-67 expression level in glioblastoma by radiomics model based on T2WI

ZHU Xuechao, HE Yulin*, WU Yingying, LI Bin, WAN Tianyi, TANG Xin, YU Qiuyue

2021,12(9):53-56 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.012

Read online2   Download1

The correlation between diffusion kurtosis imaging and pathological condition in clear cell renal carcinoma

FENG Qiang*, ZHANG Ruiming, FANG Wei, MA Zhijun

2021,12(9):57-60 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.013

Read online3   Download1

Diagnostic value of DCE-MRI combined with DWI for central gland prostate cancer

LUO Yongzhi, WANG Xi*

2021,12(9):61-64 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.014

Read online1   Download1

Application value of conventional MRI examination and diffusion weighted imaging in preoperative evaluation of rectal cancer

YANG Hongyu1, GAO Xu2, SHEN Xiuzhi1, ZHONG Jiali1, PENG Ruchen1*

2021,12(9):65-68,87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.015

Read online2   Download1

Preliminary study of APT combined with T2 mapping sequence in preoperative risk assessment of endometrial carcinoma

MA Changjun1, LIU Ailian1*, TIAN Shifeng1, CHEN Lihua1, WANG Nan1, SONG Qingwei1, LIN Liangjie2, WANG Jiazheng2, MENG Xing3

2021,12(9):69-72 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.016

Read online3   Download1

Diagnostic value of MRI in extra-abdominal desmoid type fibromatoses

HAN Changnian*

2021,12(9):73-74 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.017

Read online3   Download1

Primary intracranial Rosai-Dorfman disease: a case report

TANG Lingling1,2, ZHAO Qingyun3, HUANG Xiaohua1*, LIU Nian1

2021,12(9):75-76 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.018

Read online3   Download1

Multi-parameter cardiac magnetic resonance diagnosis of constrictive pericarditis after renal transplantation: a case report

HUANG Weiwei, ZHANG Jun, ZHANG Lingyan, ZHI Beibei, LUO Song*

2021,12(9):77-78 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.019

Read online4   Download1

MRI findings of recurrent ovarian endometrioid adenofibroma with pedicle torsion: a case report

MA Mimi, YANG Haoran, CAO Xinshan*

2021,12(9):79-80 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.020

Read online7   Download1

The analysis method of intracranial hypointense disease on T2WI

ZHAO Xuemei, QIAN Yinfeng*

2021,12(9):81-87 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.021

Read online4   Download1

Imaging research progress in mild cognitive impairment using convolutional neural networks

LI Xiaoling1, WANG Jingxian2, LI Ang3, LI Meng1, CAO Danna1, WANG Feng1*, CUI Xuan2, YAO Chunli2, CAI Lina2

2021,12(9):88-90,94 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.022

Read online4   Download1

Research progress of arterial spin labeling imaging in early diagnosis and prognosis evaluation of brain injury in premature infants

LIU Ying, HUO Ran, WANG Zheng, YUAN Huishu*

2021,12(9):91-94 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.023

Read online4   Download1

The research progress of high-resolution magnetic resonance vessel wall imaging in intracranial atherosclerotic plaques

WANG Hongru, GAO Yang*, WU Qiong

2021,12(9):95-97,102 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.024

Read online5   Download1

Progress of multimodality magnetic resonance imaging in genotyping and prognostic evaluation of gliomas

ZHAO Huan1,2, BAI Yan1,2, WANG Meiyun1,2*

2021,12(9):98-102 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.025

Read online4   Download1

Application progress of MRI in central nervous system of heat stroke

XU Haoran, LI Jun*

2021,12(9):103-105 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.026

Read online5   Download1

Research progress of cardiovascular magnetic resonance in quantitative evaluation of tissue and function of myocardial hypertrophy

GUO Wei, WANG Xiaohua*

2021,12(9):106-108 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.027

Read online4   Download1

Progress in imaging assessment of the risk of esophageal varices and bleeding in cirrhosis

LIU Hong1,2,3, LIU Guangyao1,2,3,4, ZHOU Junlin1,2,3*

2021,12(9):109-112 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.028

Read online7   Download2

Research progress of multimodal MRI in renal cell carcinoma

YU Wei, YANG Yang, WU Yinghua*

2021,12(9):113-115,120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.029

Read online6   Download1

Research progress of chemical exchange saturation transfer imaging technology in musculoskeletal system

WANG Mei1, ZHANG Xiaodong2*

2021,12(9):116-120 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.030

Read online4   Download1

Research progress in preoperative imaging evaluation of oblique lumbar interbody fusion

HAN Menglong1, FANG Xiangjun1*, HE Zhongyun2, YAN Xueliang3

2021,12(9):121-124 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.031

Read online5   Download2


Collections
 • ASL
 • DTI
 • DWI
 • fMRI
 • IVIM
 • mapping
 • MR
 • MRI
 • MRS
 • radiomics
 • SWI
 • troke

Research progress of arterial spin labeling imaging in early diagnosis and prognosis evaluation of brain injury in premature infants

LIU Ying, HUO Ran, WANG Zheng, YUAN Huishu*

2021,12(9):91-94 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.09.023

The value of modified silent MRA based on hybrid ASL in cerebrovascular imaging

FU Jianxiong, SHI Binbin*, SUN Jun, YE Jing, ZHANG Hongying

2021,12(8):60-64 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.08.012

Study on cerebral perfusion changes in patients with Parkinson,s disease with different motor subtypes by using arterial spin labeling technique

CHEN Hongri1,2, YANG Wenrui1,2, LI Qingrun1,2, XU Yao2, ZHANG Hongying2*

2021,12(8):1-5,10 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.08.001

Current progress of machine learning combined with functional magnetic resonance imaging in depression,s diagnosis

LIAO Lifang1, WANG Oucheng2, LIU Yong2*

2021,12(5):107-109 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.05.026

Research advances of magnetic resonance angiography in evaluating carotid arterystenosis

ZHANG Haonan1, SONG Qingwei1*, ZHANG Qinhe1, ZHANG Nan1, SONG Yu2

2021,12(3):92-94 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.03.022

3D-ASL assessment of cerebral blood flow changes in chronic stroke patients

MIAO Peifang1, WANG Caihong1, WEI Ying1, WU Luobing1, WANG Yingying1, GUO Yafei2, LI Peng3, CHENG Jingliang1*

2021,12(2):1-5 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.02.001

A multimodal magnetic resonance study of the effects of acute alcohol on CBF and OEF in memory-related brain regions in young people

SANG Fei1,2, CHEN Jun2*, AO Yawen2, ZHANG Liang2, NIE Hongyan3

2021,12(1):27-32 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2021.01.006

Advances in the application of 4D-ASL in cerebral arteriovenous malformation, arteriovenous fistula and moyamoya disease

ZHAO Yongchao1, 2, WANG Meiyun1, 2, WANG Yan1, 2, LI Hanhan1, 2, DOU Shewei1, 2*

2020,11(9):817-819 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.09.022

Evaluating blood flow status after revascularization in patients with moyamoya disease by using TOF-MRA, 3D-ASL and territory ASL

SHI Chuanying1, CHEN Jun1, ZHANG Chuanchen1, WANG Jipeng1, XIAO Yilei2, LUAN Jixin1, SU Daoqing2*

2020,11(9):735-740 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.09.004

Application value of 3.0 T MRI pCASL technology in evaluating the curative effect of children with cerebral palsy

WANG Luwei, DU Jinjun, HAN Bingyan*

2020,11(9):726-729 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.09.002

Clinical value study of different post label delay of 3D-ASL and white matter lesion score in vascular cognitive impairment

XU Chang, WANG Wei*

2020,11(8):630-634 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.08.007

Application of mTI-ASL technique in differentiating recurrence from radiation injury of brain glioma after operation

BAI Xuefei1, GAO Yang1, NIU Guangming1, WU Qiong1, WANG Shaoyu2, ZHANG Huapeng2

2020,11(5):332-335 | DOI:10.12015/issn.1674-8034.2020.05.003

Tel & Fax: +8610-67113815    E-mail: editor@cjmri.cn